Primo đơn giản hóa và tổ chức lại năng lực tìm kiếm và phát hiện tài nguyên thư viện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng người dùng hiểu biết Web của liên minh thư viện đại học TUG (TriUniversity Group of Libraries)

Jerusalem, Israel – Ngày 23 tháng 2 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris™ vui mừng thông báo rằng liên minh thư viện đại học TUG (TriUniversity Group of Libraries) ở Ontario, Canada, đã đi vào vận hành với giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo®. TUG là một liên minh bao gồm ba thư viện – Đại học Guelph (University of Guelph), Đại học Waterloo (University of Waterloo), và Đại học Wilfrid Laurier (Wilfrid Laurier University) – và là một thành viên của liên minh Hội đồng các Thư viện Đại học Ontario (Ontario Council of University Libraries – OCUL) và Mạng Kiến thức Nghiên cứu Canada (Canadian Research Knowledge Network -CRKN).

Primo cung cấp cho người dùng tin một điểm truy cập duy nhất để phát hiện mà thông qua đó họ có thể tìm thấy và truy cập được toàn bộ tài nguyên thông tin của các trường đại học này – từ ấn phẩm in, số và điện tử. Công nghệ tìm kiếm sâu (Deep Search) của giải pháp, một thành phần trong cam kết chiến lược của Ex Libris để cung cấp công cụ phát hiện chất lượng cho tất cả tài nguyên thư viện nghiên cứu, đồng thời cho phép dữ liệu của thư viện từ mọi nguồn được tích hợp một cách thống nhất.

Chức năng tìm kiếm sâu (Deep Search functionality) của Primo mà TUG sẽ sử dụng cho phép Primo hiển thị kết quả tìm kiếm được sắp xếp phù hợp, bao gồm dữ liệu truy xuất từ các kho số ngoại sinh cùng với dữ liệu nội sinh của thư viện. Sự kết hợp kết quả thống nhất được sắp xếp theo sự phù hợp và hiển thị bằng sử dụng cơ chế phân loại theo phần tử thông tin. Sự tích hợp chặt chẽ với chỉ mục ngoại sinh được thúc đẩy bởi đầu tìm kiếm Primo cho phép giải pháp gắn với dữ liệu chứa đựng trong các hệ thống ngoại sinh và trở thành như là một phần thực chất trong Primo. Kết quả là người dùng tin trên hệ thống Primo sẽ nhận được sự hiển thị ngay lập tức kết quả được sắp xếp phù hợp với chất lượng cao, cùng với những tính năng gia tăng thêm, như nội dung được đóng góp bởi người dùng tin, tính năng phân loại tự động theo phần tử thông tin, giá sách điện tử (e-shelf – không gian cá nhân quản lý tài liệu tham khảo), và tính năng gợi ý thuật ngữ tìm kiếm – “Did you mean”.

Allan Bell, phó giám đốc thư viện Đại học Waterloo nhận xét, Primo cung cấp một giao diện mà sẽ giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch chuyển dịch chiến lược nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng tin trên Web. Nó cho phép chúng tôi tùy biến giao diện, cũng như tích hợp nhiều dạng siêu dữ liệu và tài nguyên thông tin mới mà hiện không còn phù hợp với OPAC và hệ thống tích hợp thư viện truyền thống (ILS). Bằng việc tập hợp việc phát hiện và chuyển giao tài nguyên nội sinh và từ xa trên một giao diện – cho dù nó là ấn phẩm in, điện tử hay số hóa – chúng tôi sẽ đơn giản hóa và tổ chức lại tìm kiếm và phát hiện tài nguyên thư viện cho cộng đồng người dùng của chúng tôi. Những tính năng mới này sẽ giúp chúng tôi ngày càng thỏa mãn nhu cầu tìm tin đa dạng và tài liệu nghiên cứu của người dùng.”

Greg Sennema, thủ thư dịch vụ điện tử tại Đại học Laurier và trưởng nhóm quản lý dự án triển khai Primo của liên minh TUG cho biết thêm, “Chúng tôi thực sự biết ơn vì sự cam kết của đội ngũ Ex Libris trong việc giúp chúng tôi triển khai thành công. Sự hỗ trợ và sự cộng tác gần gũi với đội ngũ của chúng tôi đã làm thỏa mãn tối đa nhu cầu– như những ý kiến đóng góp rõ ràng mà chúng tôi đã nhận được.” Ví dụ, một sinh viên của trường đã có ý kiến phàn hồi như sau: “Tôi RẤT ấn tượng với giải pháp Primo. Nó có đầy đủ tính năng theo nhiều cách. Kết quả tìm kiếm trong mục lục thư viện Trellis (Trellis OPAC) có thể gây nhầm lẫn, và Primo đã là một cải tiến tuyệt với. Tôi thực sự thích ý tưởng có thể gán thẻ và viết bình xét cho một cuốn sách, để chia sẻ thông tin theo cách nào đó.”

Allan Bell đã cho biết rằng liên minh này cũng bắt đầu làm việc với các đối tác của OCUL để tích hợp các dịch vụ tạp chí điện tử của cổng “Scholars Portal” vào Primo, và triển khai công nghệ Deep Search cho tìm kiếm toàn văn trong kho tạp chí điện tử này. Bell giải thích thêm rằng,Dịch vụ tạp chí điện tử của Cổng tài nguyên học thuật Ontario (Ontario Scholars Portal) chứa đựng 13 triệu bài báo từ hơn 8400 tạp chí toàn văn và hiện sẽ được triển khai với máy chủ Mark Logic như là một cơ sở hạ tầng cơ bản. Chúng tôi mong muốn làm việc với đội ngũ của Scholars Portal và Ex Libris để cung cấp khả năng truy cập thống nhất tới tài nguyên thông tin quý giá này cho người dùng tin của chúng tôi.”

Carl Grant, giám đốc điều hành của Ex Libris vùng Bắc Mỹ, nhận xét, “Chúng tôi lấy làm vui mừng rằng liên minh thư viện đại học TriUniversity đã chọn giải pháp Primo để cung cấp điểm truy cập duy nhất tới những bộ sưu tập ngày một mở rộng của mình. Primo sẽ cho phép sinh viên và nhà nghiên cứu tại những đại học trong liên minh TUG dễ dàng tìm thấy tài nguyên học thuật giá trị và sử dụng chúng hiệu quả nhất. Chúng tôi xin được chào đón liên minh thư viện TUG tới cộng đồng khách hàng sử dụng Primo ở vùng Bắc Mỹ và mong ước được làm việc cộng tác gần gũi hơn nữa với liên minh thư viện này.”

Về Liên minh Đại học TriUniversity

Liên minh thư viện Đại học TriUniversity (TriUniversity Group of Libraries) là một ví dụ về sự hợp tác giữa các thư viện của ba trường đại học ở Ontario: Đại học Guelph (Universities of Guelph), Đại hoc Waterloo (University of Waterloo), và Đại học Wilfrid Laurier (Wilfrid Laurier University). Sự hợp tác gần gũi giữa các thư viện của ba trường đại học này đã có gần 30 năm; tuy nhiên, trong một thập kỷ qua, sự phát triển công nghệ nhanh chóng đã tăng cường hơn mức độ hợp tác này, và cuối cùng đã dẫn đến một thỏa thuận chính thức hơn giữa các thư viện để hợp tác vì lợi ích của nhau.

Để có thêm thông tin về liên minh TUG, xin hãy ghé thăm http://www.tug-libraries.on.ca/index.html.

Theo bản tin 2/2009 của Ex Libris