“Dịch vụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật bX” (bX Web 2.0 Usage-Based Scholarly Recommendation Services), một dịch vụ lần đầu tiên sẵn có này sẽ cung cấp những chỉ dẫn cấp độ bài báo dựa trên dữ liệu sử dụng tập thể.

Jerusalem, Israel — Ngày 22 tháng 01 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris ngày hôm nay đã công bố một “Dịch dụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật” (Scholarly Recommender Service) trên nền Web 2.0, một dịch đầu tiên thuộc loại này sẵn có, sẽ cung cấp cho người dùng thư viện những chỉ dẫn cấp độ bài báo dựa trên dữ liệu sử dụng tập thể được thu thập và tích lũy từ các cộng đồng nghiên cứu trên toàn cầu.

Dịch vụ bX là kết quả của nhiều năm cộng tác và nghiên cứu về các hệ thống chỉ dẫn tài liệu học thuật tiên tiến đã được tiến hành bởi những nhà nghiên cứu hàng đầu – Johan Bollen và Herbert Van de Sompel từ Phòng thí Nghiệm Quốc gia Los Alamos (Los Alamos National Laboratory).

Dịch vụ bX phát sinh các chỉ dẫn tài liệu bắt nguồn từ sự phân tích hàng chục triệu giao dịch do người dùng tin thực hiện từ những tổ chức và cơ quan nghiên cứu trên khắp thế giới và được lưu giữ lại thông qua sự tích hợp những tệp tin nhật ký sử dụng trong hệ thống xử lý nối kết (Link Resolver). Dựa trên những tiêu chuẩn vận hành mở như OpenURL và OAI-PMH, dịch vụ bX có thể được tích hợp chặt chẽ với môi trường người dùng tin hiện có của thư viện.

Mười sáu tổ chức thông tin thư viện ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và Châu Á đã bắt đầu thử nghiệm với dịch vụ bX và sẽ làm việc với Ex Libris để nâng cao năng lực của dịch vụ này trước khi phát hành chính thức dịch vụ này ra thị trường.

Marvin Pollard của Liên minh các trường Đại học Bang California (California State University Consortium) cho biết, “Chúng tôi cảm thấy thật là phấn khích về Dịch vụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật này (bX Recommender Service). Chúng tôi xem dịch vụ này như là một phần hết sức quan trọng của quy trình tam giác, bao gồm phát hiện/chỉ dẫn/chuyển giao tài nguyên. Đây là một ứng dụng kế tiếp hết sức hấp dẫn của Ex Libris và là một ứng dụng tiếp theo sự thành công của giải pháp SFX. Một điều tốt đẹp là giờ đây SFX đã là một công cụ cần thiết, mạnh mẽ trong việc nối kết nhà nghiên cứu với tài nguyên mà họ cần, bởi vậy chúng tôi tin tưởng rằng dịch vụ bX sẽ cung cấp cho người dùng tin của chúng tôi những chỉ dẫn cần thiết để hỗ trợ đặc lực hoạt động nghiên cứu của họ.”

Giáo sư Jiang Airong của Thư viện Đại học Thanh hoa (Tsinghua University Library) ở Bắc Kinh nhận xét thêm rằng, “trong môi trường nghiên cứu được mô tả với sự tăng trưởng theo cấp số mũ về khối lượng tài nguyên học thuật trực tuyến như ngày hôm nay, thì đòi hỏi chúng ta phải cần những công cụ phát hiện tài nguyên mới, cũng như những phương pháp mới để đánh giá tài liệu học thuật và nghiên cứu. Dịch vụ “Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật bX” là một bước tiến đầu tiên có giá trị cho tất cả người dùng tin chúng ta.

Bob Gerrity của Đại học Boston (Boston College) bị cuốn hút bởi “một cơ hội lớn mà dịch vụ bX có thể cung cấp cho thư viện nhằm đóng góp vào việc xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng mới dựa trên phân tích hoạt động của người dùng tin (user behavior). Chúng tôi thấy một tiềm năng to lớn trong vai trò của các Dịch vụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật như bX trong quy trình phát hiện tài nguyên.”

Nhận xét trên góc độ là người cộng tác của dự án này, Sue Clarke của Đại học Monash, Úc (Australia’s Monash University) cho biết, “dịch vụ bX là một ví dụ tốt cho thấy Ex Libris sẽ làm việc với khách hàng như thế nào để hình thành và phát triển những định hướng tương lai mà theo đó hệ thống này có thể tự học được từ khuôn mẫu tìm kiếm của người dùng tin.”

Ông Oren Beit-Arie, Giám đốc Chiến lược (Chief Strategy Officer) của Ex Libris cho biết thêm, “Dịch vụ bX đại diện cho một bước tiến quan trọng hướng tới nhận diện nhiều loại hình dịch vụ mới có khả năng thúc đẩy những công cụ hiện có mà đang được nhiều thư viện triển khai rộng khắp. Sự ra đời của dịch vụ bX đã được bắt đầu bằng sự giới thiệu khổ mẫu tiêu chuẩn OpenURL cách đây 10 năm, tiếp theo là sự phát triển giải pháp SFX, một hệ thống xử lý nối kết theo tiêu chuẩn OpenURL bởi Ex Libris vào năm 2001. Giời đây dịch vụ bX đang khai thác sự phong phú của thông tin chứa đựng trong những tệp tin nhật ký sử dụng của các hệ thống xử lý nối kết như SFX để làm lợi ích hơn nữa cho cả người dùng tin và thủ thư. Chúng tôi lấy làm phấn khích khi sẽ được làm việc cộng tác với các thủ thư và nhà nghiên cứu trên dịch vụ thư viện quan trọng này.”

Để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ bX và đăng ký cho cấp nhật thông tin về sự phát hành dịch vụ bX, xin hãy ghé thăm Web site Ex Libris hoặc ghé thăm bX Blog.

Theo bản tin 1/2009 của Ex Libris