Được biết đến trước kia như là Hệ Thống Bảo quản Số (DPS – Digital Preservation System), sản phẩm này nay được đặt tên mới là Ex Libris Rosetta, một giải pháp cho phép các tổ chức thông tin thư viện bảo quản và cung cấp khả năng truy cập tới các bộ sưu tập số quý giá cần được lưu giữ cẩn thận ngày hôm nay cũng như trong cả tương lai.

Jerusalem, Israel — Ngày 8 tháng 1 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris vui mừng công bố chính thức sự ra mắt giải pháp Ex Libris Rosetta phục vụ cho các thư viện số, một giải pháp sẽ cung cấp cho các thư viện trường đại học và viện nghiên cứu, thư viện quốc gia cũng như tất cả các trung tâm thông tin lưu trữ trên khắp thế giới khả năng hỗ trợ nhiệm vụ sưu tập và bảo quản kiến thức ngày càng được tích tụ lớn hơn dưới định dạng số nhằm đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài cho nhiều thế hệ kế tiếp. Giải pháp này được ví như hòn đá “Rosetta” (Rosetta Stone), một đồ tạo tác của thời Ai cập cổ đại (Ancient Egyptian Artifact), một bằng chứng khảo cổ chính cho phép nhiều học giả giai đoạn đầu thế kỷ 19 hiểu biết về chữ tượng hình của người Ai cập, một loại chữ viết tượng hình đã biến mất vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Giải pháp Ex Libris Rosetta sẽ cung cấp cho thư viện ngày hôm nay một cơ sở hạ tầng và kiến trúc bền vững cần thiết để bảo quản và tạo điều kiện thuận lợi cho truy cập, và phổ biến sự hiểu biết về các bộ sưu tập số đang được lưu giữ vĩnh viễn trong thư viện.

Giải pháp Ex Libris Rosetta sẽ hỗ trợ công việc bổ sung, xác định tính hợp lệ, nhập, lưu trữ, quản lý, bảo quản và phân phối nhiều dạng đối tượng số khác nhau trong khi thích ứng được với mọi chính sách bảo quản khác nhau giữa các thư viện. Nhiều người trong và ngoài một tổ chức thông tin thư viện có thể đóng góp vào hệ thống này. Với Rosetta, những đối tượng số lần đầu tiên được tải vào kho số, tính hợp lệ và nguồn gốc của tài sản số đó được kiểm chứng, đồng thời các thư viện có thể ghi lại việc đối tượng số này được tạo ra khi nào, như thế nào và bởi ai. Những tài sản số này sau đó được làm giàu thông tin nhằm đảm bảo thư viện có đầy đủ tất cả siêu dữ liệu mô tả và kỹ thuật cần thiết để bảo quản tài sản số này lâu dài. Cuối cùng tài sản số này được lưu trong một định dạng thích hợp, và liên tục được kiểm tra đánh giá để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục của chúng.

Dựa trên mô hình Hệ thống Thông tin Lưu trữ Mở (OAIS) và tuân thủ các tiêu chí kỹ thuật tiêu chuẩn về một kho số tin cậy (TRAC – Trustworthy Repositories Audit and Certification), giải pháp đồng bộ này đem đến khả năng kiểm tra tính bảo mật đầy đủ, khả năng kiểm tra liên tục và toàn vẹn của tệp tin số để duy trì sự an toàn của các bộ sưu tập số theo thời gian. Một bộ công cụ bao gồm nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API) và tính năng nối kết sâu thông qua các chỉ số nhận dạng thống nhất, cho phép các tổ chức thông tin thư viện phổ biến một cách dễ dàng hơn nhiều các bộ sưu tâp số của mình đối với người dùng thư viện.

Cùng với việc giải pháp Ex Libris Rosetta đi vào vận hành tại Thư viện Quốc gia New Zealand (National Library of Newzealand) vào tháng 11 năm 2008, Ex Libris đã công bố chương trình “Đối tác triển khai Giải pháp Ex Libris Rosetta ưu đãi” (Ex Libris Rosetta Charter Program), một chương trình tăng cường sự cộng tác giữa Ex Libris và khách hàng của mình để phát triển phù hợp hệ thống bảo quản số này của công ty. Những tổ chức thông tin thư viện quan tâm trở thành thành viên triển khai của chương trình này xin hãy liên hệ với Ex Libris theo hộp thư điện tử rosettachartergroup@exlibrisgroup.com.

Ông Matti Shem Tov, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành (CEO) của Ex Libris Group, đã cho biết “Bảo quản số và sự ra mắt sản phẩm Ex Libris Rosetta là yếu tố chính trong chiến lược phát triển sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tự hào đem đến thị trường giải pháp này, một giải pháp sẽ giúp thư viện trên khắp thế giới đảm bảo khả năng truy cập liên tục tới các bộ sưu tập số hiện đang được lữu giữ vì lợi ích của người dùng ngày hôm nay cũng như trong tương lai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cộng tác với khách hàng để mở rộng và nâng cao năng lực của giải pháp Ex Libris Rosetta.”

Theo bản tin 1/2009 của Ex Libris