Thư viện Bang California (California State Library) đã nhận thấy bộ giải pháp của Ex Libris phù hợp đúng với nhu cầu hiện nay của họ cũng như những mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Jerusalem, Israel – Ngày 18 tháng 12 năm. Tập đoàn Ex libris vui mừng thông báo rằng Thư viện Bang California (California State Library) đã chọn bộ giải pháp thư viện từ Ex Libris.

Sau khi nghiên cứu kỹ đề xuất sản phẩm, cũng như triến lược giài hạn của công ty trên thị trường, thư viện đã thay thế hệ thống thư viện tích hợp SirsiDynix DRA Classic System hiện nay bằng hệ thống thư viện tích hợp Aleph. Thư viện cũng đã chọn giải pháp máy chủ xử lý nối kết SFX và giải pháp cổng và tìm kiếm siêu dữ liệu MetaLib Gateway, cả hai giải pháp đều từ Ex Libris.

Susan Hildreth, giám đốc thư viện đã nhận xét, “Chúng tôi đã nhận thấy bộ sản phẩm của Ex Libris hoàn toàn phù hợp với những đòi hỏi chức năng của thư viện chúng tôi cũng như cho sự phát triển trong tương lai.” Hildreth cũng cho biết thêm, “Ngoài việc sử dụng giải pháp Aleph để quản lý bộ sưu tập in chính của thư viện, Aleph sẽ cung cấp truy cập tới một mục lục thư viện ảnh tích hợp nhiều ảnh từ bộ sưu tập lịch sử của California. Các nối kết từ mỗi biểu ghi thư mục sẽ cung cấp truy cập trực tuyến tới các hình ảnh được lưu trữ ngoài hệ thống ILS trên một máy chủ khác của thư viện. Trong vài năm qua, tài nguyên điện tử đã trở thành một phần phát triển không ngừng của bộ sưu tập của thư viện. Chúng tôi tin tưởng rằng việc làm cho tài nguyên điện tử dễ dàng sẵn có thông qua công nghệ nối kết mạnh mẽ của SFX và đầu tìm kiếm siêu dữ liệu và cổng MetaLib sẽ làm lợi ích to lớn cho bạn đọc và các nhà nghiên cứu tại bang California.”

Sau một quá trình chọn lựa kéo dài và kỹ càng, chúng tôi lấy làm vinh dự thông báo Thư viện Bang California đã chọn bộ giải pháp thư viện của Ex Libris để mở rộng cung cấp dịch vụ thư viện cho người dân nơi đây,” Susan Pastore, phó tổng giám đốc điều hành vùng Bắc Mỹ cho biết thêm. “Thư viện này đánh giá cao những sức mạnh cốt lõi của giải pháp Aleph, MetaLib và SFX – tính khả ứng và khả biến cao, hỗ trợ những bộ sưu tập lớn và đa dạng, và kiến trúc linh hoạt – phù hợp hoàn toàn với các yêu cầu đặt ra cho một chiến lược giài hạn của thư viện của họ.

Về thư viện bang California

Thư viện Bang (California State Library – CSL) cung cấp dịch vụ thư viện tới công chức nhà nước, cán bộ làm và thực thi luật pháp cũng như nhân viên của họ tại bang California, đồng thời phục vụ hơn 200.000 cán bộ khác làm việc ở bang California. Ngoài ra, CSL còn cung cấp dịch vụ thư viện cho đại bộ phận công dân thông qua bàn tham khảo công cộng và thông qua tất cả các thư viện trong bang với dịch vụ mượn liên thư viện. Bộ sưu tập hơn 1,3 triệu biểu ghi thư mục bao gồm sách, tạp chí, báo, những ấn phẩm của chính phủ liên bang, của bang và đia phương, bản đổ, sách hướng dẫn, băng ghi âm, video, CDs và DVDs, vi phim, các bộ sưu tập bản thảo, ảnh và những hình ảnh đồ họa khác.

Để tham khảo thêm thông tin về CSL, xin hãy ghé thăm http://www.library.ca.gov/.

Theo bản tin Ex Libris 12/2008