Hệ thống Bảo quản số là một thành phần chính của dự án thư viện của Thư viện Quốc gia New Zealand.

Jerusalem, Israel và Wellington, New Zealand – Ngày 4 tháng 11 năm 2008. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo sau một thời gian thử nghiệm thành công tại Thư viện Quốc gia New Zealand (National Library of New Zealand – NLNZ), phiên bản 1.0 của Hệ thống Bảo quản Số (Digital Preservation System – DPS) của Ex Libris đã đi vào vận hành đúng theo kế hoạch.

Khi di sản văn hóa và tài liệu khoa học của chúng ta ngày càng trở thành số hóa hơn, thì nhu cầu lưu trữ và bảo quản thông tin số theo cách nào đó đảm bảo và tin tưởng đang có được vị trí quan trọng ngày càng lớn hơn trong mỗi tổ chức. Hệ thống Bảo quản Số (DPS) của Ex Libris, được phát triển cùng với sự hợp tác của Thư viện Quốc gia New Zealand, hiện là một giải pháp đầu tiên thuộc dạng này, mà nó cho phép các thư viện quốc gia, thư viện trường đại học và thư viện nghiên cứu duy trì khả năng sử dụng và tính toàn vẹn của những tài nguyên số của mình một cách vĩnh viễn. Sự phát triển hệ thống này cũng được trợ giúp thông qua sự cộng tác với một nhóm đánh giá ngang hàng quốc tế (International Peer Review Group).

Dựa trên mô hình Hệ thống Thông tin Lữu trữ Mở (OAIS) và tuân thủ những đòi hỏi tiêu chuẩn của một kho số bền vững (TDR – Trusted Digital Respository), Hệ thống Bảo quản số (DPS) của Ex Libris cung cấp một cơ sở hạ tầng và công nghệ cần thiết để bảo quản và cho phép truy cập thuận tiện các bộ sưu tập số với sự giám sát của thư viện.

Sự nhận thức rằng chức năng bảo quản số và truy cập cùng đi đôi với nhau – rằng chúng không phải là một thực thể riêng biệt nhau – đã định hình một thiết kế mà ở đó sự hỗ trợ bảo quản được tích hợp trực tiếp vào hệ thống thay vì hoạt động như là một tính năng phụ thêm. Giải pháp xây dựng một quy trình hoàn chỉnh này cung cấp sự đảm bảo đầy đủ, khả năng kiểm tra, sao lưu và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu nhằm duy trì sự an toàn của các bộ sưu tập số theo thới gian, trong khi đó những công cụ nhận dạng thống nhất và những giao diện lập trình tiêu chuẩn (API) sẽ làm cho các bộ sưu tập của thư viện dễ dàng truy cập đối với người dùng.

Thư viên Quốc gia New Zealand đang sử dụng một Hệ thống Bảo quản Số được cầu hình mạnh mẽ để thu thập nhiều dạng tài liệu số từ nhiều nguồn tài nguyên đa dạng (như từ các nhà xuất bản, cơ quan của chính phủ, và các website ở New Zealand); để đánh giá, xác thực và tổ chức những tài liệu như vậy; đồng thời làm cho nó sẵn có đối với người dùng cuối cùng phù hợp quyền truy cập của họ. Những công cụ phân tích rủi ro và chuyển đổi dữ liệu cho phép hệ thống này cung cấp sự truy cập có ý nghĩa tới các các đối tượng số bền vững với thời gian. Sự tích hợp Hệ thống Bảo quản Số với các ứng dụng khác của Thư viện Quốc gia New Zealand có thể được thực hiện dễ dàng thông qua một bộ lập trình phần mềm tích hợp (built-in software development kit) và một bộ giao diện lập trình (API).

Tập đoàn Ex Libris sẽ đưa ra một công bố chung về Hệ Thống Bảo quản Số (DPS) vào tháng 12 năm 2008.

Penny Carnaby, giám đốc của Thư viện Quốc gia New Zealand đã nhận xét thêm rằng, “Sự cộng tác với Ex Libris để phát triển Hệ thống Bảo quản Số này đã thực sự là một sự phấn khích cho thư viện quốc gia của chúng tôi. Phiên bản 1.0 của hệ thống đã được bàn giao đúng kế hoạch và chúng tôi tin tưởng rằng Hệ thống Bảo quản Số này sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thư viện chúng tôi. Chúng tôi mong muốn làm việc với Ex Libris trên các sản phẩm tương lai để hoàn thành toàn bộ những đòi hỏi mới của thư viện.”

Ông Matti Shem Tov, chủ tịch và giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Ex Libris cho biết thêm, “Hệ thống Bảo quản Số (DPS) của Ex Libris sẽ đóng một vai trò trung tâm giúp các cơ quan thư viện và trung tâm thông tin đảm bảo rằng các bộ sưu tập số quý báu của họ sẽ còn mãi và dễ dàng truy cập cho thế hệ tương lai. Chúng tôi cảm thấy thật là vinh dự được làm việc cộng tác với những nhân viên có tầm nhìn tại Thư viện Quốc gia New Zealand và nhóm đánh giá ngang hàng quốc tế. Kinh nghiệm tích lũy của chúng ta đã cho ra một giải pháp giải quyết những nhu cầu bảo quản số hiện nay cũng như tương lai của thư viện – một hệ thống đảm bảo và giám hộ cho di sản văn hóa và kiến thức của nhân loại.

Về Thư viện Quốc gia New Zealand

Mục tiêu của Thư viện Quốc gia New Zealand là làm giàu đời sống văn hóa và kinh tế của quốc gia New Zealand và làm giàu kho tàng tri thức bằng việc trao đổi với nhiều quốc gia khác bằng việc thu thập, bảo quản, và bảo vệ tài liệu, đặc biệt là những tài liệu liên quan đến New Zealand; đồng thời đảm bảo cho chúng luôn có thể truy cập tới di sản được tài liệu hóa đúng với nguyên bản của nó; và cùng hợp tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế trên cùng một mục tiêu tương tự.

Để có thêm thông tin về Thư viện Quốc gia New Zealand, xin hãy ghé thăm http://www.natlib.govt.nz/.

Để có thêm thông tin về dự án Lưu trữ Số Quốc gia (National Digital Archive Project), xin hãy ghé thăm http://ndha-wiki.natlib.govt.nz/.

Theo bản tin của Ex Libris 11/2008