Sau vài tháng triển khai Primo, Thư viện Đại học East Anglia, UK (University of East Anglia Library) đã công bố giao diện tìm kiếm mới tới người dùng, và được gọi là BroadSearch. Giờ đây bạn đọc thư viện có thể tìm kiếm và truy cập mục lục thư viện (Library Catalog), Kho số và tài nguyên điện tử trên cùng một giao diện duy nhất.

Xem thêm:

Triển khai giải pháp Primo của Ex Libris tại ĐH East Anglia, Vương Quốc Anh

Kinh nghiệm triển khai phần quản trị của Primo tại Đại học East Anglia (Phần 2)

Theo bản tin Ex Libris 9/2008