Người dùng trải rộng ở hơn 150 cơ sở giáo dục và nghiên cứu của CAPES (The Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Higher Education) sẽ sử dụng giải pháp tìm kiếm siêu dữ liệu và cổng MetaLib để truy cập bộ sưu tập khổng lồ về tài nguyên điện tử khoa học và công nghệ của Liên hiệp khoa học này.

Jerusalem, Israel – ngày 29 tháng 9 năm 2008. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo rằng cơ quan liên hiệp khoa học Brazil, CAPES (Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior) đã chọn giải pháp tìm kiếm siêu dữ liệu và cổng MetaLib để tăng sức mạnh cho thư viện Portal.periodicos.CAPES – một thư viện ảo về thông tin khoc học và công nghệ do chính phủ Brazil duy trì nhằm hỗ trợ hệ thống giáo dục đại học của quốc gia này. Metalib sẽ cho phép người dùng của CAPES có một công cụ mạnh để truy cập hơn 2000 cơ sở dữ liệu khoa học mà cơ quan này đang đặt mua trực tuyến.

Giáo sư Emidio Cantidio de Oliveira Filho, giám đốc của CAPES đã nhận xét rằng “MetaLib sẽ nâng cao khả năng khai thác và chuyển giao hiệu quả thông tin khoa học và công nghệ tới toàn bộ cộng đồng nghiên cứu và học thuật ở Brazil. Lý do lựa chọn MetaLib của chúng tôi để tăng cường cho cổng tài nguyên của CAPES đó là sự mạnh mẽ, tính khả ứng và linh hoạt cao của giải pháp này. Những khả năng tìm kiếm liên thông đa mục tiêu mà MetaLib sẽ mang lại cho tổ chức của chúng tôi là hết sức quan trọng trong việc giúp chúng tôi có đủ khả năng để cải thiện hiệu suất và nâng cao tầm cỡ của hệ thống giáo dục đại học của Brazil.”

Matti Shem Tov, tổng giám đốc điều hành (CEO) của Ex Libris đã cho biết “Chúng tôi hết sức vinh dự khi MetaLib đã được nhận ra như là một giải pháp để lựa chọn cho cổng thư viện ảo CAPES với tài nguyên trải rộng trên nhiều lĩnh vực khoa học – một cổng tài nguyên điện tử hỗ trợ hơn 150 cơ sở giáo dục và nghiên cứu tại Brazil. Chúng tôi thực sự phấn khích có được cơ hội nâng cao chất lượng chuyển giao thông tin tới một cộng đồng khoa học và nghiên cứu lớn đến như vậy.”

Về thư viện ảo Portal.periodicos.CAPES

Thư viện ảo The Portal.periodicos.CAPES cung cấp khả năng truy cập dễ dàng tới dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ mà chính phủ Brazil duy trì để hỗ trợ hệ thống giáo dục đại học của Brazil. Được duy trì bởi Tổ chức Nâng cao Chất lượng Đội ngũ Giáo dục Đại học (Organization for the Improvement of Higher Education Personnel – CAPES/MEC), cổng tài nguyên điện tử này cung cấp khả năng truy cập tới trên 12.000 tạp chí chuyên ngành toàn văn, 126 cơ sở dữ liệu tham khảo, và 78 sites sẵn có toàn văn sách điện tử. Cổng tài nguyên này, một cổng được Viện Thông tin Khoa học Mỹ (American Institute for Scientific Information – ISI) công nhận về khả năng vượt trội do cung cấp sự truy cập tài nguyên học thuật và nghiên cứu tới 1,3 triệu giảng viên của các trường đại học, nhà nghiên cứu, sinh viên đại học và sau đại học, nhân viên kỹ thuật và công chức quản lý từ các cơ sở thành viên của CAPES.

Để tham khảo thêm thông tin về Portal.periodicos.CAPES, xin hãy ghé thăm http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp.

Theo bản tin Ex Libris 9/2008