Ex Libris- Clarivate, vui mừng thông báo rằng hơn 2500 tổ chức học thuật hiện đã chọn dịch vụ quản trị thư viện hay nền tảng quản lý tài nguyên hợp nhất Alma. Cột mốc quan trọng này là kết quả của hơn 180 thư viện bổ sung với nhiều quy mô và loại hình khác nhau chọn Alma vào năm 2023 và hơn 500 thư viện kể từ năm 2021.

 

     Việc áp dụng rộng rãi và chọn lựa Alma, hệ thống quản lý thư viện vì giải pháp thư viện được lựa chọn phản ánh khả năng đã được chứng minh của nó trong việc thống nhất quản lý các bộ sưu tập điện tử, in và kỹ thuật số của thư viện. Ngoài các dịch vụ cốt lõi và chức năng có giá trị, sức mạnh của cộng đồng Alma và mối quan hệ với Ex Libris là yếu tố đóng góp chính cho sự phát triển nhanh chóng này. Khách hàng có thể tận dụng các kênh liên lạc mở để tác động đến quá trình phát triển, chia sẻ kiến ​​thức để củng cố dịch vụ và đào tạo lẫn nhau thông qua listservs, Trao đổi ý tưởng, Mạng lưới nhà phát triển, sự kiện nhóm người dùng, v.v.

 

     Ngoài việc cung cấp cho các thư viện một giải pháp hiệu quả cho những thách thức quản lý tài nguyên thư viện ngày nay, Alma còn tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu thư viện trên toàn thế giới. Hơn 400 cải tiến cho Alma đã được chuyển giao kể từ đầu năm 2023. Lộ trình được công bố đến năm 2024 mang lại cơ hội cho các thư viện trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực cộng tác và truy cập mở, đồng thời tận dụng dữ liệu mở được liên kết và trí tuệ nhân tạo.

 

     “Thật thú vị khi cộng đồng Alma có hơn 2500 khách hàng hùng mạnh, bao gồm Đại học Yale, Đại học Duke và các thành viên của OhioLINK. Tất cả khách hàng của Alma, bất kể quy mô hay loại hình, đều giúp củng cố vị thế của họ như một giải pháp quản lý tài nguyên hàng đầu cho các thư viện sử dụng hôm nay và ngày mai,” Dana Moshkovits, Giám đốc cấp cao về Quản lý sản phẩm tại Ex Libris nhận xét. “Sự tăng trưởng cũng là minh chứng cho sự phát triển và hỗ trợ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho mỗi khách hàng.”

 

Trong vài tháng qua, một số thành viên cộng đồng Alma đã chia sẻ và tôn vinh những câu chuyện về Alma của họ. Hãy xem họ nói gì về Alma:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Spokane được hưởng lợi từ Giải pháp Quản lý Tài nguyên Hợp nhất Alma

https://youtu.be/KaNfoDkxBhM

Thư viện Dartmouth sử dụng Alma làm giải pháp vận hành thư viện cốt lõi

https://youtu.be/9clkLvcb4Co

SBART Ý – Làm việc với Alma và Primo

https://youtu.be/Zq3zShWTEj8

Alma và Primo mang đến giải pháp thống nhất mạnh mẽ cho trường cao đẳng cộng đồng Washtenaw

https://youtu.be/LAjvpliLXgc

Đại học Nevada – Reno tận dụng cách tiếp cận thống nhất thông qua Alma và Primo

https://youtu.be/cYx0UCZ5AxQ

Tìm hiểu thêm và liên hệ với chúng tôi để khám phá cách Alma có thể giúp thư viện của bạn quản lý tài nguyên dễ dàng và hiệu quả hơn.