KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN SỐ THÔNG MINH – KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

ISBN: 978-604-73-9168-4

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
HỆ THỐNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN THÔNG MINH EX LIBRIS CỦA ISRAEL TẠI THƯ VIỆN TRUYỀN CẢM HỨNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (TỪ NĂM 2017 ĐẾN HẾT QUÝ I NĂM 2022)
AN ASSESSMENT OF EX LIBRIS INTELLIGENT LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM (ISRAEL) AT TON DUC THANG UNIVERSITY INSPIRE LIBRARY (FROM 2017 TO THE 1ST QUARTER OF 2022)

 

Bùi Loan Thùy
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Giám đốc Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

TÓM TẮT
      Nội dung bài báo nêu lên các vấn đề cốt lõi, các tính năng vượt trội của phần mềm thư viện thông minh Ex Libris của Israel được sử dụng tại thư viện truyền cảm hứng trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bài báo tập trung vào đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm này khi tích hợp với các phần mềm ứng dụng khác của TDTU trong lộ trình xây dựng thư viện số thông minh giai đoạn I (thời gian từ năm 2017 đến hết quý I năm 2022), nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho giai đoạn 2 (2023-2025) phát triển thư viện số thông minh.
   Từ khóa: phần mềm thư viện, phần mềm thư viện Ex Libris, thư viện số thông minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

ABSTRACT
    This paper analyzes the core framework and outstanding features of Israel’s smart library software – Ex Libris which is implemented at Ton Duc Thang University INSPiRE Library. In this paper, the author evaluates the effectiveness of implementing this software while integrating with other application software of TDTU in the roadmap to build a smart digital library Phase I (from 2017 to the end of the first quarter of 2022), in order to prepare the infrastructure for Phase 2 (2023-2025) of developing a smart digital library.
  Keywords: library software, Ex Libris library software, smart digital library, Ton Duc Thang University

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thư viện truyền cảm hứng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là một trong những thư viện đại học của Việt Nam có lợi thế về tầm nhìn xa của Lãnh đạo nhà trường coi thư viện là trái tim của trường đại học, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hóa chương trình đào tạo diễn ra mạnh mẽ từ năm 2017. Trên cơ sở này thư viện đã tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường có các quyết định ưu tiên cho các giải pháp công nghệ mang tính lâu dài, có tính mở cao để có thể dễ dàng mở rộng, tích hợp với các ứng dụng khác trong Trường tạo nên một hệ sinh thái công nghệ của một trường đại học thông minh trong tương lai.

 

    Cốt lõi trong các ứng dụng phần mềm được sử dụng tại thư viện TDTU là một hệ thống ứng dụng thư viện dùng chung cho các cơ sở đào tạo của TDTU được trang bị vào năm 2017 được phát triển bởi tập đoàn Ex Libris, Israel (www.exlibrisgroup.com) và được triển khai, hỗ trợ kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Thông tin kỹ thuật (TED: www.ted.com.vn). Trong năm đầu tiên, hệ thống được vận hành tại trụ sở cơ sở chính số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM với tên gọi Thư viện Truyền cảm hứng. Hệ thống được mở rộng vào năm 2018-2019 cho các đơn vị thành viên là Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) (với thư viện tiểu học, thư viện trung học) và các cơ sở thư viện TDTU tại Phân hiệu TDTU Khánh Hòa, cơ sở Bảo Lộc, cơ sở Cà Mau, trường Trung cấp chuyên nghiệp TDTU. Hệ thống hạ tầng công nghệ có thể quản lý được tất cả các tài sản của thư viện gồm tài liệu in, tài liệu số, tài liệu xuất bản điện tử, audio, video, giá kệ, máy tính, thiết bị an ninh, thiết bị tự động hóa dịch vụ thư viện, phòng studio, phòng xem phim, phòng thuyết trình, phòng làm việc nhóm, phòng nghiên cứu cá nhân,… Ứng dụng thư viện dùng chung này được tích hợp với các ứng dụng công nghệ khác trong Trường như ứng dụng quản lý trang thiết bị của thư viện, hệ thống quản lý tài chính, quản lý sinh viên, quản lý người dùng, dễ dàng tích hợp với hệ thống đào tạo từ xa…, đáp ứng tốt các mục tiêu đào tạo và quản lý của Nhà trường.

 

Cho đến nay, trải qua 5 năm sử dụng phần mềm thư viện thông minh Ex Libris, có thể đánh giá phần mềm này đã đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý luồng công việc đan xen, các quan hệ tích hợp của TDTU là Trường có vận hành nhiều ứng dụng phần mềm, các quan hệ vận hành đồng bộ của nhiều cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu người dùng, tài chính, nghiên cứu, triển khai, v.v.

 

 

2. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN THÔNG MINH Ex Libris ĐÃ CHO THẤY CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÁT HUY TÍCH CỰC
Trong quá trình hiện đại hóa các thư viện nói chung, và quá trình tự động hóa thư viện nói riêng, việc ứng dụng các công nghệ mới như công nghệ mã vạch, công nghệ từ tính, công nghệ định vị bằng sóng radio RFID đã làm thay đổi căn bản nhiều quy trình nghiệp vụ, quy trình xử lý công việc của nhiều thư viện. Tuy nhiên, các ứng dụng phần mềm để quản lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác và chia sẻ các tài nguyên dạng in, số và tài nguyên xuất bản điện tử này chưa đa dạng và chưa có một chuẩn mực nào để đánh giá theo từng cấp độ công nghệ, cấp độ đáp ứng theo yêu cầu và điều kiện của từng thư viện. Ưu thế của hệ thống phần mềm thư viện dùng chung của TDTU là có kiến trúc thư viện mới, liên tục được cập nhật và phù hợp với yêu cầu phát triển của thư viện đại học hiện nay trên khắp thế giới. Theo bảng đánh giá xếp hạng QS năm 2022, có 156/200 trường hàng đầu thế giới đang ứng dụng các giải pháp phần mềm của Ex Libris.

 

      Hệ thống đáp ứng đầy đủ hai lớp ứng dụng linh hoạt trong công tác quản trị và khai thác nguồn tài nguyên thông tin toàn cầu, được phát triển và cập nhật liên tục, quản lý đầy đủ tất cả các nguồn tin đa dạng của hệ thống các thư viện chi nhánh của TDTU.

 

Hai lớp ứng dụng gồm:
a. Hướng vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các chuyên viên thư viện, môi trường quản lý của họ: Lớp ứng dụng quản trị các nghiệp vụ và tạo ra tài nguyên – Aleph (Back end) gồm các phân hệ quen thuộc như: Web OPAC, Tra cứu công cộng trực tuyến; Quản lý Biên mục; Quản lý Lưu thông tài liệu; Quản lý Bổ sung/Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ; Thống kê, Báo cáo trung tâm; Quản lý các bộ sưu tập số; Đặt trước tài liệu và đọc theo khóa học; Quản lý mượn liên thư viện; Phân hệ RFID, SIP2. Có thể kể ra một vài ưu điểm vượt trội của lớp ứng dụng này là:
– Tập trung vào quản lý tài nguyên dạng in và dạng số, kết nối với phần mềm quản lý các thiết bị an ninh thư viện;
– Có khả năng tích hợp tính năng OPAC hay dữ liệu tình trạng của bạn đọc trong thẻ library card từ phần mềm;
– Có trình làm việc cho thủ thư giao diện bằng tiếng Việt;
– Có khả năng nhóm các biểu ghi theo DDC, LCC tự động theo từ điển phân loại. Đây là yêu cầu rất cần thiết cho Thư viện có thể nhóm được các biểu ghi, có khả năng tùy biến nhóm dữ liệu mở rộng trong thời đại quản lý thông tin đa dạng như hiện nay;
– Đảm bảo tính ổn định trong quản lý và bảo mật thông tin, năng lực chịu tải về mặt lâu dài khi dùng các phần mềm chạy trên các nền tảng CSDL quan hệ đồng nhất như các phần mềm đồng bộ của Ex Libris.

 

b. Hướng vào phục vụ người dùng tin, môi trường bạn đọc, người dùng tin: Lớp ứng dụng phát hiện, nối kết và thu hoạch tập trung tất cả tài nguyên – Primo, SFX (Front End).

– PRIMO có nhiệm vụ tìm kiếm, thu hoạch và tập trung các nguồn tin (in, số, xuất bản điện tử) tạo nên một điểm tra cứu duy nhất cho người dùng, một giao diện tìm kiếm tin duy nhất, tiện lợi, thân thiện và quen thuộc như cách bạn đọc tìm kiếm trên Google. Một từ khóa tìm kiếm, phần mềm sẽ trình bày cho bạn đọc tất cả nguồn tin dạng in, số và xuất bản điện tử của tài liệu họ đang cần và tùy chính sách cho mượn, cho đọc như thế nào của Thư viện thì bạn đọc sẽ nhận/đọc được tài liệu đó. Các nguồn tin từng loại không bị quản lý phân mảng, bạn đọc muốn tìm nguồn tin dạng in, số hay xuất bản điện tử chỉ cần vào một giao diện duy nhất.

– SFX cho phép thư viện quản trị truy cập, điều chỉnh tài nguyên điện tử trực tuyến (xuất bản điện tử trực tuyến như sách điện tử, tạp chí điện tử,…), bao gồm cả truy cập mở và cấp phép, vào mục lục tra cứu tập trung Primo.

Lớp ứng dụng này có các tính năng đặc biệt phục vụ cho nghiên cứu, phục vụ đắc lực cho định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu của TDTU. SFX kết hợp với PRIMO giúp bạn đọc tìm kiếm cũng như quản lý môi trường học tập và nghiên cứu của mình, đồng thời cho phép trải nghiệm công nghệ phát hiện tài nguyên điện tử với công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh tìm kiếm như:

– Truy vấn danh mục trích dẫn (Citation Trail)

 

– Đo lường thư mục tăng cường (bổ sung cho mức độ trích dẫn) mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của bài báo nghiên cứu hay công trình nghiên cứu được công bố trong giới khoa học (Almetric)

 

 

– Gợi ý đọc bài báo nghiên cứu (bX recommender) tương tự và xu hướng nghiên cứu dựa trên mức độ sử dụng và di chuyển trong các nguồn thông tin nghiên cứu cấp độ toàn cầu trong môi trường điện toán đám mây.

 

– Sắp xếp tài liệu học thuật theo chuyên ngành học của người dùng tin/bạn đọc (Scholar ranking)

 

– Không gian riêng, không gian cá nhân của người dùng (Personalization) (tính năng quản lý thông tin của bạn đọc): Bạn đọc có thể xem được thông tin về tài liệu đã mượn, đang mượn, các yêu cầu đặt mượn, tiền phạt/phí, các thông báo và các thông tin cá nhân của bạn đọc

 

– Tính năng phân phối thông tin lựa chọn – SDI (Selective Desimination Information), bạn đọc có thể lựa chọn các thông tin để hệ thống gửi qua email tự động, lưu câu hỏi truy vấn để tự động tìm, tăng tính cá nhân hóa người dùng
Lưu truy vấn:

 

Lưu tài liệu vào góc nghiên cứu:

 

 

Quét mã QR Code để truy cập website tra cứu và tài liệu:

 

 

 

Truy cập website Primo qua quét QR Code.

 

 

Truy cập trực tiếp biểu ghi qua quét QR Code:

 

Tính năng xuất dữ liệu ra file Excel:

 

 

Đề xuất cơ sở dữ liệu liên quan (Database Recommendations),

 

Gợi ý tài liệu liên quan (Related items),

 

 

Làm giàu thư mục (Syndetics Unbound),

 

 

 

Thuật toán tự động sắp xếp phù hợp (Relevance Ranking Algorithms).

 

 

 

Cơ sở dữ liệu Chỉ mục tài nguyên toàn cầu (Central Discovery Index)

 

 

 

 

      Tại nhiều thư viện đại học khác, bạn đọc tìm kiếm thông tin phải vào từng giao diện để tìm kiếm, phải vào từng ứng dụng để tra cứu, ví dụ:
     Tại Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
– Hiện tại Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM dùng chung mục lục trực tuyến OPAC (tài liệu truyền thống) và Hệ thống tra cứu tập trung EDS (Ebsco Discovery Service) (tài liệu truyền thống, cơ sở dữ liệu Thư viện trung tâm mua quyền truy cập) để thống nhất dữ liệu chung trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM. Ngoài ra, bạn đọc không bắt buộc phải truy cập website của thư viện trung tâm: http://vnulib.edu.vn/ vì ở các website của các thư viện thành viên đều có phần hiển thị tra cứu hoặc link để chỉ tới giao diện kết quả của Thư viện Trung tâm.

 

Một hệ thống tìm kiếm và phát hiện tài nguyên thống nhất cần không chỉ là tìm kiếm biểu ghi thư mục của các biểu ghi tài nguyên in, số và điện tử trực tuyến mà còn cần phải tích hợp thống nhất được dữ liệu lưu thông và hoạt động của bạn đọc trên cùng một giao diện thống nhất và đảm bảo bạn đọc thông qua tài khoản hay thẻ thư viện điện tử riêng của mình (Patron account, my library. elibrary card,…) có thể theo dõi mọi hoạt động tìm kiếm và dữ liệu lưu thông, thông báo từ thủ thư trên chính cổng One-stop-shop thống nhất.

 

Tại Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
– https://libopac.hust.edu.vn
– https://dlib.hust.edu.vn
Tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội:
– http://opac.lic.neu.edu.vn
– http://elb.lic.neu.edu.vn
Chính vì có sự phân mảng trong quản lý nên bạn đọc phải mất thời gian tra cứu ở các giao diện khác nhau mới biết được có tài liệu mà họ cần hay không, dẫn đến tình trạng bạn đọc có thể ngại tra cứu tìm tin trên trang thư viện vì cách tra cứu này không tiện dụng, không quen thuộc như cách tìm kiếm trên Google. Như vậy sự khác biệt vượt trội trong ứng dụng phần mềm thư viện của TDTU là bạn đọc còn có thể thấy ngay ở điểm đầu tiên khi truy cập tra cứu, đó là từng dạng nguồn tin được quản lý thống nhất, không bị quản lý phân mảng. Bạn đọc muốn tìm nguồn tin dạng in, số hay xuất bản điện tử chỉ cần vào một giao diện duy nhất, tra cứu dễ dàng như cách tra cứu trên Google. Nghĩa là phần mềm thư viện tích hợp tra cứu tập trung mọi nguồn tin của thư viện, từ bộ sưu tập in, số nội sinh, danh mục đọc theo khóa học tới tài nguyên xuất bản điện tử trực tuyến trên cùng một giao diện hiện đại thống nhất, duy nhất.

 

      Qua các số liệu thể hiện qua các báo cáo thống kê tổng hợp lượt mượn, trả trên ALEPH từ 2017-04/2022 có thể nhận thấy trước thời điểm đại dịch covid việc phục vụ tại chỗ của thư viện khá hiệu quả. Năm học 2019-2020, 2020-2021 phục vụ trực tuyến nên lượt mượn giảm.

 

 

Biểu đồ tổng hợp lượt MƯỢN từ năm 2017 đến 04/2022

 

 

 

Từ quý 1/2022 bắt đầu phục vụ trực tiếp trở lại từ tháng 2.

 

 

 

Biểu đồ tổng hợp lượt MƯỢN quý I năm 2022

 

 

Biểu đồ tổng hợp lượt TRẢ từ năm 2017 đến hết Quý 1/2022

 

 

– Quý 1/ 2022:

 

 

Trong suốt thời gian hai năm học trực tuyến theo Báo cáo thống kê lượt tìm kiếm tin trên PRIMO cũng khá hiệu quả:

 

3. NHẬN XÉT HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN THÔNG MINH Ex Libris
Hệ sinh thái phần mềm thư viện hiện nay của TDTU đã và đang hoạt động ổn định, tích cực, mang đến hiệu quả sử dụng cao ngay cả trong thời gian dịch bệnh kéo dài vừa qua:

    (1) Tạo ra mô hình thư viện điện tử thế hệ mới (có thể quản lý cùng lúc cả ba nguồn tin, tra cứu tại một điểm, cấu trúc mở, full API, dễ dàng tùy biến, tích hợp với các hệ thống ứng dụng khác của nhà trường). Đây là một mô hình thư viện học thuật, là trung tâm tri thức kết nối và chia sẻ thông tin học thuật giữa các cơ sở thành viên và các cơ quan thông tin trong nước và quốc tế.

 

      (2)  Thống nhất toàn bộ thư viện các cơ sở thành viên sử dụng chung một phần mềm quản trị thư viện hiện đại; các chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế, sẵn sàng chia sẻ và quản lý nguồn tài nguyên thông tin. Tạo nên sự kết nối rõ rệt, làm việc hiệu quả nhóm trong hoạt động thông tin và thư viện, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chia sẻ thông tin và phục vụ bạn đọc của các thư viện thuộc cơ sở thành viên của TDTU.

 

     (3)  Tạo môi trường học tập, nghiên cứu khoa học tiên tiến, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, thu hút người dạy, học và nhà nghiên cứu TDTU sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên thông tin. Hệ thống tra cứu tài liệu thân thiện, người dùng tin dễ dàng truy cập toàn bộ nguồn thông tin trong toàn TDTU ở bất kỳ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Một “Không gian học tập” và “Không gian nghiên cứu” ảo trên web đầy đủ, một kho tài liệu bản in, tài liệu nội sinh phong phú, nguồn tài liệu học thuật tạo nên danh tiếng cho TDTU và góp phần vào việc nâng hạng, xếp hạng đại học chuẩn quốc tế; Thư viện đã phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các chương trình đào tạo trong 5 năm qua. Trong năm 2022, TDTU vào top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới (Times Higher Education (THE); Top 500 đại học tốt nhất thế giới (The World University Rankings); là trường có 3 nhóm ngành lọt Top 200 thế giới (nhóm ngành Toán học xếp thứ 106, Kỹ thuật xếp thứ 137 và Hóa học vật liệu xếp thứ 168),…

 

     (4)  Tăng khả năng duy trì, bảo tồn của nguồn tin dạng số, và kết nối tới một môi trường điện toán đám mây của hơn 4,5 tỷ biểu ghi, được cập nhật thường xuyên từ các nguồn dữ liệu học thuật được xuất bản điện tử trực tuyến với hơn 60% truy cập mở sẵn có toàn văn từ hàng trăm các xuất bản quốc tế và khu vực cũng như các kho học liệu số mở của các trường đại học trên thế giới kết hợp với cơ sở dữ liệu cấp phép để phục vụ bạn đọc của trường, đồng thời được dễ dàng quản lý, phân quyền, chia sẻ, tra cứu, sử dụng hiện tại và cả các thế hệ bạn đọc tương lai.

 

     (5)  Kết nối với các ứng dụng của thiết bị tự động hóa giúp thư viện hòa nhập với xu thế tự động hóa thư viện toàn cầu, giảm tải và tạo dịch vụ nhanh chóng trong công tác phục vụ học sinh, sinh viên và giảng viên trong lưu thông, trong khai thác nguồn tin, mượn trả tài liệu, v.v.

 

     (6)  Tạo sự trải nghiệm đầy đủ nhất về trang thiết bị và phần mềm đạt chuẩn quốc tế cho bạn đọc ngay tại TDTU, giúp sinh viên các chương trình liên kết và giảng viên không bị bỡ ngỡ khi tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường đại học ở nước ngoài, nơi có những cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công cụ phần mềm mang chuẩn quốc tế.

 

4. KHÓ KHĂN SẼ GẶP PHẢI TRONG TƯƠNG LAI NẾU THIẾU SỰ CAN THIỆP HỖ TRỢ TỪ CHÍNH HÃNG CHO CÁC HẠNG MỤC CẦN CẬP NHẬT NÂNG CẤP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Trước mắt, để tiết kiệm kinh phí, thư viện TDTU hiện đang hợp đồng bảo trì phần mềm với gói dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật trong nước của công ty TED, mà không có sự can thiệp hỗ trợ từ chính hãng là Tập đoàn Ex Libris, Israel cho các hạng mục như: 1) Cập nhật nâng cấp các phiên bản mới của các ứng dụng; 2) Cập nhật nâng cấp các tính năng mới và fix các bug của hệ thống;
3) Cập nhật nâng cấp các bản vá về bảo mật; 4) Cập nhật nâng cấp, cấu hình giao diện mới;Cập nhật nâng cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trong môi trường điện toán đám mây tích hợp Primo;
Cập nhật nâng cấp dịch vụ CDI chỉ mục dữ liệu tập trung tài nguyên điện tử từ các Nhà sản xuất, nhà xuất bản; 7) Cập nhật nâng cấp cơ sở dữ liệu KnowledgeBase; 8) Xử lý khắc phục các sự cố kỹ thuật đối với các ứng dụng; 9) Hỗ trợ xử lý các vấn đề khi xảy ra các sự cố, khi gặp lỗi hay cần hỗ trợ về kỹ thuật chuyên sâu từ Hãng (Hệ thống có thể sẽ gặp lỗi khi bị mất điện đột ngột gây hỏng database hoặc đặc biệt khi bị hacker tấn công mà cần có sự hỗ trợ kỹ thuật cả từ Công ty TED và từ phía Hãng Ex Libris); 10) Được chính Hãng hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến Oracle, các vấn đề chuyên sâu liên quan đến OPAC.

 

      Chính vì vậy, khó khăn sẽ gặp về lâu dài là một khi phần mềm không được nâng cấp, cập nhật phiên bản mới, không được vá lỗi thì sẽ gặp lỗi, gây khó khăn trong việc tích hợp và tương tác thuận lợi với các hệ thống ứng dụng khác trong trường, khi ứng dụng này được cập nhật, nâng cấp mà ứng dụng kia không được cập nhật, nâng cấp thì sẽ khó khăn trong việc tạo nên một hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ và ổn định. Cách khắc phục khó khăn này là tiến tới duy trì dịch vụ Bảo trì tiêu chuẩn quốc tế hàng năm với chính Hãng và sẽ được triển khai trong giai đoạn 2 của lộ trình xây dựng thư viện số thông minh năm 2023-2025.

 

 

KẾT LUẬN
Thư viện truyền cảm hứng của TDTU trong tương lai gần sẽ tiếp tục phát triển thư viện số thông minh. Với việc triển khai Đề án phát triển thư viện số thông minh, thư viện sẽ đầu tư mở rộng thêm các dịch vụ công nghệ khác, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của các đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới để tạo ra môi trường hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên viên thư viện và giảng viên để cập nhật danh mục học liệu, đọc theo năm học, ngành học, tích hợp vào môi trường học tập trực tuyến; Tạo ra một nền tảng (platform) quản lý dữ liệu nghiên cứu, người dùng là chuyên viên thư viện, phòng quản lý KH&CN và các nhà nghiên cứu. Platform này sẽ lưu dữ liệu đầu ra nghiên cứu trong suốt quá trình nghiên cứu của từng nhà nghiên cứu; Bên cạnh đó thư viện sẽ tạo một platform chuyển các dịch vụ số lên các thiết bị di động, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống quản lý của TDTU để đưa lên dịch vụ di động và triển khai các dịch vụ khác trong quá trình hợp tác, liên thông với các thư viện đại học trong nước và nước ngoài.

 

      Để quản trị hệ thống thư viện số thông minh và quản trị tòa nhà thư viện thông minh đòi hỏi hệ thống tự động xử lý các vấn đề dựa theo các thiết lập trước đó hoặc dưới sự điều khiển của chuyên viên thư viện (hoặc là quản lý các yếu tố, thiết bị từ xa thông qua thiết bị điều khiển thông minh mà không cần thêm bất kỳ tác động nào khác của con người). Kinh nghiệm của TDTU cho thấy, bên cạnh nguồn lực về tài chính trong tự chủ đại học, sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, thiết bị, nguồn tài nguyên số, vấn đề đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên viên thư viện cả về tư duy, kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác ứng dụng phần mềm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình xây dựng thư viện số thông minh. Đội ngũ này phải hiểu rõ năng lực hệ thống phần mềm hiện có và biết rõ các tích hợp hiện nay của hệ thống này với các ứng dụng khác trong Trường để chủ động trong việc sử dụng và khai thác các giải pháp phần mềm và thực hiện các dịch vụ số thông minh, hỗ trợ người dùng số thông minh.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. The Aleph® integrated library system. https://exlibrisgroup.com/products/aleph-integrated-library- system/
2. https://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph
3. Primo: https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/
4. SFX link resolver: https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/sfx-link-resolver/
5. Central Discovery Index: https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/content-index/
6. Relevant Ranking: https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/relevance-ranking/
7. Exploration Services: https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/exploration-services/
8. Library Mobile App. https://exlibrisgroup.com/products/library-mobile/
9. Ex Libris Customer Knowledge Center: https://knowledge.exlibrisgroup.com/
10. Build your solutions with APIs, system integrations, and standards support: https://developers.exlibrisgroup.com/
11. Các báo cáo thống kê tổng hợp lượt mượn, trả trên phần mềm ALEPH và tra cứu thông tin trên PRIMO từ 2017- 04/2022.
12. Tra cứu tập trung nguồn tin của Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng: http://idiscovery.tdtu. edu.vn/