Trong khuôn khổ Chương trình phát triển Đọc sách Quốc gia Ba Lan, mạng lưới thư viện rộng khắp cả nước gần 500 thư viện, đứng đầu là Thư viện Quốc gia Ba Lan (NLOP), đã lựa chọn áp dụng hệ thống quản lý tài nguyên thư viện tích hợp ALMA và PRIMO của Tập đoàn Ex Libris, Israel. Alma được thực hiện tại Thư viện Quốc gia Ba Lan và tại Thư viện đại học Jagiellonian danh tiếng (Đại học Jagiellonian được thành lập vào năm 1364 bởi Vua Ba Lan Casimir III Đại đế là trường đại học lâu đời nhất ở Ba Lan và là một trong những trường đại học lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới) từ năm 2018. Dự án cũng bao gồm việc thực hiện tại hai thư viện công cộng lớn của Vùng ở các thành phố Lublin và Kielce.

Thư viện Quốc gia Ba Lan ngay từ đầu đã coi Alma và Primo là nền tảng của mạng lưới thư viện mở rộng trên toàn quốc trong tương lai. Vào năm 2021, hai trường Đại học lớn khác của Ba Lan đã hoạt động cùng với Alma và tham gia vào Vùng Mạng của Thư viện Quốc gia. Từ đây các thư viện thành viên có thêm đánh giá, tham khảo thực tế với ALMA và PRIMO và đã có lựa chọn cuối cùng cho ứng dụng thống nhất toàn bộ Mạng lưới và được Thủ Tướng Ba Lan chấp thuận.

Alma và Primo sẽ được triển khai bổ sung thêm tại 496 thư viện trong đó có 16 thư viện công cộng và học thuật lớn và thêm 480 thư viện công cộng nhỏ hơn, ở ba khu vực địa lý giai đoạn 2022-2024.

 

Về dịch vụ phần mềm quản lý thư viện ALMAPRIMO, xin trân trọng mời quý vị liên hệ với chúng tôi để biết thêm về giải pháp.

 

Về Chương trình phát triển Đọc sách Quốc gia Ba Lan:

 

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa, Di sản Quốc gia và Thể thao thông báo rằng họ sẽ mở rộng Chương trình Phát triển Đọc sách Quốc gia cho các năm 2021–2025. Thư viện Quốc gia Ba Lan sẽ chịu trách nhiệm thực hiện Ưu tiên 1 của Chương trình: Cải thiện việc cung cấp các thư viện công cộng. Điều này liên quan đến việc mua các ấn phẩm mới cho các thư viện và phát triển mạng lưới thư viện quốc gia.

Xét về quy mô tài chính, Chương trình Phát triển Đọc sách Quốc gia là chương trình lớn nhất trong nhiều năm do Bộ Văn hóa, Di sản Quốc gia và Thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Khoa học điều hành. Ba tổ chức văn hóa quốc gia tham gia điều phối Chương trình – Thư viện Quốc gia Ba Lan, Viện Sách (Instytut Książki) và Trung tâm Văn hóa Quốc gia Ba Lan (Narodowe Centrum Kultury) – cùng với Bộ Giáo trình và Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Khoa học Ba Lan. Họ sẽ cùng nhau thực hiện các ưu tiên của Chương trình, như sau:

 

  • Ưu tiên 1: Cải thiện việc cung cấp các thư viện công cộng
  • Ưu tiên 2: Đầu tư cơ sở hạ tầng thư viện công cộng
  • Ưu tiên 3: Mua ấn phẩm mới cho các cơ sở mầm non, thư viện trường học và sư phạm
  • Ưu tiên 4: Chương trình tài trợ cho thư viện và khuyến khích đọc sách

 

Theo ưu tiên số một, Thư viện Quốc gia Ba Lan sẽ thực hiện hai nhiệm vụ:

 

  • Mua các ấn phẩm mới và cung cấp quyền truy cập từ xa. Đây là sự tiếp nối của ưu tiên trước đó về việc Mua các ấn phẩm mới cho các thư viện công cộng. Từ năm 2021 đến năm 2025, cung cấp hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương để tài trợ cho các hoạt động của thư viện, bao gồm cả việc mua sách. Theo Chương trình, không chỉ có thể mua sách in mà còn – theo nhu cầu của người sử dụng thư viện công cộng – truy cập từ xa vào các ấn phẩm dưới dạng sách điện tử (ebooks), sách nói (audiobooks) và sách đồng bộ (synchrobooks = audiobook+ebook). Các thư viện cá nhân sẽ quyết định những cuốn sách nào họ muốn mua và chúng nên được in hoặc kỹ thuật số ở mức độ nào; thủ thư biết rõ nhất những sách nào cần thiết trong cộng đồng của họ. Chương trình Phát triển Đọc Quốc gia 2.0 cung cấp cho các thư viện nguồn tài chính an toàn để mua sách và cho phép chính quyền địa phương dự đoán quy mô đóng góp của chính họ đến năm 2025.
  • Xây dựng mạng lưới thư viện rộng khắp cả nước thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý tài nguyên thư viện tích hợp. Điều này sẽ liên quan đến việc triển khai và duy trì một hệ thống duy nhất (Alma Primo) liên kết danh mục của gần 500 thư viện khác nhau để tạo điều kiện truy cập thông tin về các bộ sưu tập do các thư viện Ba Lan lưu giữ cho người dùng trên khắp đất nước.

 

Mời quý vị tham khảo thêm về Thư viện Quốc gia Ba Lan (tiếng Ba Lan: Biblioteka Narodowa) tại đây.