Trong bối cảnh quốc gia Đài Loan đang chuyển đổi số mạng mẽ, Thư viện Trung ương Quốc gia Đài Loan (Taiwan National Central Library-NCL) vừa vào danh sách các thư viện quốc gia thế giới sử dụng phần mềm bảo quản số Rosetta của Ex Libris, Israel.

 

Thư viện Trung ương Quốc gia Đài Loan (NCL) là thư viện quốc gia lớn và trung tâm của Đài Loan, với sứ mệnh thu nhận, biên mục và bảo quản các ấn phẩm quốc gia cho chính phủ, Nhà nước, các nhà nghiên cứu và công chúng sử dụng. NCL có sứ mệnh xây dựng một trung tâm bảo tồn quốc gia với các mục tiêu:

  • Mục tiêu ngắn hạn của NCL là có một giải pháp tinh vi cho bộ sưu tập số của riêng họ hiện đang nằm rải rác trong các hệ thống lưu trữ di sản khác nhau.
  • Mục tiêu dài hạn của NCL là mời các tổ chức di sản khác tuân theo thông lệ/quy định của NCL trong việc bảo tồn các tài sản số có giá trị.

NCL có một kế hoạch tiềm năng và kỳ vọng trong bảo toàn các tài nguyên kỹ thuật số nên đã quan tâm tìm hiểu và đánh giá các giải pháp phần mềm phát triển trong nước, các giải pháp tự xây dựng phát triển, sau đó đánh giá đến các giải pháp nước ngoài. Khi tham gia vào các mối quan hệ với các thư viện quốc gia khác trên thế giới, NCL biết tới Rosetta của Ex Libris, Israel. Năm 2019-2020 Ex Libris có cơ hội giới thiệu và mời NCL trải nghiệm với bản dùng thử có trả phí Rosetta, đồng thời tại thời điểm đó NCL cũng nhận được bản dùng thử miễn phí ở một số tổ chức phát triển phần mềm nước ngoài khác. NCL đã vô cùng hài lòng trong trải nghiệm với Rosetta vì các tính năng đạt mọi yêu cầu và kỳ vọng của NCL. Tháng 9/2021, NCL đã chính thức lựa chọn triển khai ứng dụng sản phẩm Rosetta và thêm Primo SaaS.

 

Đây là một lựa chọn lớn của NCL cho khả năng đáp ứng cả hai mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Thư viện quốc gia này về quản lý, lưu trữ và bảo quản số trong bối cảnh quốc gia Đài Loan đang chuyển đối số mạnh mẽ  nhiều lĩnh vực.

 

Bảo quản để bảo tồn và gìn giữ các tài nguyên quan trọng cho các thế hệ mai sau vẫn đang luôn là mong muốn và kế hoạch lâu dài ở bất cứ quốc gia nào trong thời kỳ thế giới mới ngày nay. Để biết thêm về Rosetta xin quý vị xem thêm tại đây.