Đại học RMIT là một trường đại học nghiên cứu công tại Melbourne, Australia, với hơn 50.000 sinh viên. Cở sở chính của RMIT nằm ở rìa phía bắc của Hoddle Grid ở trung tâm thành phố Melbourne.

 

RMIT tập trung vào các ngành Công nghệ, Thiết kế và Kinh doanh. Năm 2015 họ đã đưa ra chiến lược 5 năm – Sẵn sàng cho Cuộc sống và Công việc, trong đó có lời hứa rằng Sinh viên có thể truy cập thông tin và tài nguyên bất cứ khi nào sinh viên cần và theo cách mà sinh viên muốn. Công nghệ tại RMIT sẽ kết nối sinh viên với nhau, với cán bộ nhân viên của Đại học và kết nối với phạm vi rộng hơn ra cộng đồng các cựu sinh viên và các đối tác trong ngành.

 

campusM là sản phẩm nối dài chuỗi các sản phẩm của Ex Libris được RMIT đầu tư sử dụng, đáp ứng tối đa các yêu cầu của sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu.

 

Các cơ sở Đại học RMIT tại Việt Nam cũng được hưởng lợi toàn bộ các dịch vụ công nghệ này từ RMIT Australia.

 

Để biết thêm về campusM, mời quý vị xem thêm tại đây