Đại học Sapienza, Rome, chọn giải pháp Rosetta của Ex Libris để bảo quản các tài nguyên số

 

Trường đại học lớn nhất Italy vừa quyết định lựa chọn giải pháp Rosetta của Ex Libris, Đại học Sapienza của Rome, nhằm dịch chuyển toàn bộ dịch vụ lưu trữ được hỗ trợ và tài trợ của Chính phủ sang bảo quản và bảo tồn lâu dài các nguồn tin số, các tài sản số mang nhiều ý nghĩa lịch sử của mình.

 

Giải pháp

Sapienza hiện đang dùng một ứng dụng lưu trữ tài liệu số được cung cấp bởi Hiệp hội 67 trường đại học, 9 viện nghiên cứu và Bộ giáo dục Italy. Tuy nhiên, giải pháp này không cung cấp chức năng bảo quản lâu dài như Rosetta. Sapienza đã ngày càng quan ngại về khả năng làm việc của hệ thống lỗi thời này vì từ lâu đã không được phát triển cũng như thiếu sự hỗ trợ của đơn vị cung cấp.

 

Mục tiêu chủ chốt của Sapienza là bảo quản/bảo tồn các giá trị tài sản số cho người dùng các thế hệ tương lai và  trao quyền phổ biến các tài sản này trong các cộng đồng người dùng được chỉ định. Việc dịch chuyển sang Rosetta sẽ giúp họ bảo quản lâu dài các tài sản số hình thành từ các dự án số hóa trước đó.  Việc này cũng sẽ bảo vệ các tài sản số khỏi các rủi ro như các thay đổi của công nghệ, phần mềm được cập nhật, tài liệu số trở nên không thể xem hoặc không thể đọc. Sapienza cũng sẽ có thể tận dụng được full APIs và các plugin mà Rosetta cung cấp nhằm giúp họ mở rộng giải pháp và tích hợp với các ứng dụng khác để xem và phát hiện nguồn tin số.

 

Tại sao là Rosetta mà không phải giải pháp khác, vì Rosetta có:

  • Hạ tầng linh hoạt
  • Khả năng tích hợp với các ứng dụng phần mềm khác cho việc xem và phát hiện v.v..
  • Bộ APIs và Plugins giàu mạnh.

 

Để biết thêm về giải pháp, quý vị có thể truy cập vào Rosetta và liên hệ với Công ty TED, đại diện cung cấp tại Việt Nam