Dịch vụ quản trị thư viện Alma và giải pháp Primo sẽ phục vụ 91 thư viện thư viện thành viên trong một thỏa thuận khung về chia thông tin (I-Share Framework), đồng thời giúp thư viện cộng tác hiệu quả hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng thư viện.

 

Chicago, Illinois— ngày 28 tháng 1 năm 2019. Ex Libris vui mừng thông báo rằng Cộng đồng Thư viện Đại học và Nghiên cứu tại Illinois– CARLI (Consortium of Academic and Research in Illinois) đã lựa chọn giải pháp dịch vụ quản trị thư viện từ xa Alma trong môi trường điện toán đám mây để hỗ trợ một thỏa thuận khung chia sẻ thông tin (I-Share framework), nhằm cho phép nâng cao dịch vụ và mở rộng cộng tác giữa các thư viện thành viên tham gia.

 

Thỏa thuận khung I‑Share là một thỏa thuận giữa 91 thư viện thành viên của cộng đồng thư viện CARLI, bao gồm ba thư viện thuộc Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu Mỹ (ARL):  Đại học Nam Illinois Carbondale, Đại học Illinois tại Chicago, và Đại học Illinois tại Urban-Champaign. CARLI hiện đang là một cộng đồng thư viện đại học công lập lớn nhất tại Mỹ. Các thư viện nằm trong thỏa thuận I-Share bao gồm tất cả các thư viện đại học công tại bang Illinois, 47 trường đại học và cao đẳng tư thục, 26 trường cao đẳng cộng đồng tại Illinois, và nhiều thư viện nghiên cứu, bao gồm Thư viện bang Illinois, Thư viện Newsberry, và Thư viện Tổng thống Abraham Lincoln (Abraham Lincoln Presidential Library).

 

Thỏa thuận I-Share hỗ trợ chia sẻ tài nguyên và chức năng quản lý bộ sưu tập, bao gồm lưu thông tài liệu, biên mục, bổ sung, kiểm soát ấn phẩm nhiều kỳ, đặt tài liệu theo khóa học, và báo cáo. Với việc vận hành dịch vụ quản trị thư viện từ xa Alma, mỗi thư viện thành viên tham gia thỏa thuận khung I-Share sẽ có một mục lục trực tuyến cho bộ sưu tập của riêng họ, cùng với một mục lục chung thống nhất và kết hợp vốn tư liệu của tất cả các thư viện nằm trong thảo thuận I-Share, nhờ vậy nó tạo điều kiện rất dễ dàng cho hoạt động chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện tham gia.

 

Hơn thế nữa, giải pháp Primo của Ex Libris sẽ cung cấp cho các thư viện trong thỏa thuận I-Share một giao diện phát hiện tài nguyên tập trung, và dịch vụ chỉ mục siêu dữ liệu toàn cầu trung tâm để dẫn dắt người dùng tin tới một tài nguyên mà thư viện của họ, hay cộng đồng thư viện của họ được cấp phép.

 

 Hoạt động như một tổ chức tập thể, cộng đồng thư viện đại học và nghiên cứu CARLI đã và đang làm gia tăng giá trị cho các thư viện thành viên bằng việc cho phép họ chia sẻ chi phí, bộ sưu tập, chuyên môn, chương trình, sản phẩm, và dịch vụ. Thư viện thành viên CARLI tham gia sẽ sử dụng giải pháp Alma và Primo để thống nhất quản lý tài nguyên in và cấp phép tài nguyên điện tử; chia sẻ dữ liệu, cộng tác hiệu quả hơn, cũng như tổ chức lại luồng công việc. Hơn thế nữa, giải pháp Alma and Primo được triển khai cũng cung cấp khả năng phân tích dữ liệu chéo giữa các thư viện nhằm trợ giúp cộng đồng thư viện này trong việc đánh giá hoạt động chia sẻ tài nguyên trên toàn hệ thống.

 

Giám đốc cao cấp của cộng đồng thư viện CARLI, Anne Craig, nhận xét: “Thư viện thành viên CARLI đã cùng có bước đi hợp tác để đảm bảo rằng tính truyền thống quý báu và phong phú của hoạt động chia sẻ tài nguyên tại Illinois sẽ tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy.”

 

Giám đốc dịch vụ người dùng của CARLI, Kristine Hammerstrand, cho biết thêm: “Mọi hoạt động cộng tác chính nằm ở khu vực “Alma Network Zone”, và giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên thống nhất Primo, sẽ giúp chúng tôi đạt được hiệu quả to lớn hơn rất nhiều kể từ khi cộng đồng thư viện này được hình thành và mở rộng hoạt động chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện thành viên trong gần 40 năm qua.”

 

Thoản thuận I‑Share hiện nay đã có hơn 14 triệu biểu ghi thư mục đại diện cho trên 38 triệu bản tài liệu. Trong năm 2018, các thư viện trong thỏa thuận I-Share đã đáp ứng gần 300.000 yêu cầu mượn thông qua dịch vụ chia sẻ tài nguyên I-Share từ bạn đọc của nhiều thư viện khác trong I-Share.

 

Giám đốc điều hành của Ex Libris Vùng Bắc Mỹ,  Eric Hines, cho biết: “Cộng đồng Thư viện Đại học và Nghiên cứu tại Illinois là một cộng đồng thư viện duy nhất hiện nay bao gồm nhiều loại hình thư viện với đủ loại kích cỡ, quy mô và có tính đa dạng cao. Ex Libris rất vui mừng được chuyển giao một giải pháp dịch vụ cộng tác theo đúng yêu cầu của CARLI, mà vẫn đảm bảo sự tự chủ hoàn toàn cho mỗi thư viện thành viên khi cần thiết. Chúng tôi nhận thấy mục tiêu của cộng đồng thư viện CARLI là loại bỏ quy trình làm việc và dữ liệu lặp lại thông qua một ứng dụng chia sẻ.”

 

Về Cộng đồng Thư viện Đại học và Nghiên cứu tại Illinois

 

Cộng đồng Thư viện Đại học và Nghiên cứu tại Illinois (CARLI) cung cấp nhiều dịch vụ thư viện và hỗ trợ 128 thư viện đại học công tại bang Illinois, trường cao đẳng cộng đồng, đại học và cao đẳng tư thục, và nhiều thư viện nghiên cứu. Trong số 128 thư viện này, 91 thư viện đã tham gia vào chương trình chia sẻ tài nguyên I-Share. CARLI hiện đã và đang nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các thư viện đại học và nghiên cứu tại Illinois, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và sáng kiến trong việc phát triển các chương trình cộng tác, sản phẩm, và dịch vụ. Để có thêm thông tin về CARLI, xin hay ghé thăm: http://www.carli.illinois.edu.

 

Về Ex Libris

 

Ex Libris, là nhà cung cấp dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp điện toán đám mây cho phép các tổ chức và mỗi người dùng tạo ra, quản lý và chia sẻ kiến thức. Với sự cộng tác chặt chẽ với một cộng đồng khác hàng rộng lớn và đang trên đà mở rộng, Ex Libris phát triển nhiều giải pháp sáng tạo nhằm tăng năng suất hoạt động của thư viện, tối đa hóa tác động của các hoạt động nghiên cứu, tăng cường công tác dạy và học, và đồng thời thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trên các thiết bị di động. Ex Libris hiện phục vụ hơn 7.500 khách hàng ở 90 quốc gia. Để biết thêm thông tin về Ex Libris, xin hãy ghé thăm chúng tôi trên FacebookYouTubeLinkedIn, and Twitter.

 

Theo bản tin Ex Libris 1/2019