TED cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học kỹ thuật như cơ sở dữ liệu điện tử, sách, báo, tạp chí cho các ngành giáo dục đào tạo, y tế, điện, tự động hoá, hàng không, đường sắt, xây dựng, quốc phòng, bưu chính viễn thông, hoá dầu và các ngành công nghiệp khác.

Các dịch vụ và sản phẩm thông tin của TED chủ yếu phục vụ hỗ trợ nghiên cứu, thiết kế, triển khai như:

Sách điện tử

Tạp chí điện tử

Tài liệu tiêu chuẩn

– Dịch vụ thông tin tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật dạng in, số hoá ví dụ các CSDL tiêu chuẩn cung cấp dạng điện tử hoặc in của các tổ chức phát triển tiêu chuẩn như:

– Cơ sở dữ liệu điện tử, sách điện tử, tạp chí điện tử chuyên ngành có thể cung cấp cho khách hàng sử dụng truy cập theo năm hoặc truy cập nội dung vĩnh viễn.

Ngoài ra, TED cũng hợp tác phát triển và chuyển giao xuất khẩu sản phẩm nội dung do các tổ chức phát triển tiêu chuẩn và các nhà xuất bản của Việt nam ra nước ngoài giúp quảng bá và phát triển các ngành trong nước.