Vấn đề:

Thỉnh thoảng trang web này bị lỗi font chữ, không thể đọc được.

Cách giải quyết:

Bạn hãy ấn phím F5 để refresh lại trang web.