Giới hạn của bảo hành
TED sẽ tiến hành bảo hành phần cứng và phần mềm cho hệ thống số hóa Kirtas cung cấp tới khách hàng trong 12 tháng sau khi nhận được sản phẩm. Nếu sản phẩm không hoạt động đúng với tài liệu hướng dẫn hiện hành của sản phẩm hay xảy ra hỏng hóc trong thời gian bảo hành còn hiệu lực thì nhà cung cấp tùy theo mức độ sẽ khắc phục sự cố hoặc lỗi sản phẩm, hoặc thay thế linh kiện hoặc sản phẩm mới miễn phí sau khi khách hàng trả lại sản phẩm lỗi.

Dịch vụ bảo trì
Tùy vào thoả thuận giữa khách hàng và TED, nhà cung cấp sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo trì phần mềm thông qua điện thoại, hoặc email, hoặc tại địa chỉ cài đặt hệ thống Kirtas trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ Hà Nội) không kể ngày lễ trừ phi có thỏa thuận khác nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến những phần được cung cấp như sau:

– Hướng dẫn cài đặt và khắc phục lỗi của hệ thống số hóa Kirtas nếu có

– Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp phần mềm ứng dụng liên quan để sửa lỗi nếu có

– Hỗ trợ cung cấp phần mềm chương trình cơ sở (Phần mềm tích hợp trong hệ thống điều khiển) để khắc phục lỗi vận hành hệ thống số hóa Kirtas nếu có

Dịch vụ bảo trì theo yêu cầu
Khách hàng có thể yêu cầu một dịch vụ từ nhà cung cấp dựa trên những dịch vụ mà mình lựa chọn như sau:

– Cập nhật phần mềm ứng dụng: Trong một thời hạn của một hợp đồng dịch vụ bảo trì thỏa thuận, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho khách hàng sự cập nhật phần mềm cho sản phẩm (Hệ thống số hóa Kirtas) khi những cập nhất đó sẵn có. Những cập nhật phần mềm như vậy sẽ có cùng các điều kiện cấp phép tương tự như áp dụng với phần mềm gốc cung cấp ban đầu cùng theo sản phẩm.

– Cập nhật phần mềm hệ thống (Firmware Updates): Trong thời gian của một hợp đồng dịch vụ bảo trì thỏa thuận, nhà cung cấp sẽ cung cấp những cập nhật cho phần mềm hệ thống cho sản phẩm khi chúng sẵn có. Sự cập nhật phần mềm hệ thống như vậy sẽ có cùng các điều kiện cấp phép tương tự như áp dụng với phần mềm gốc cung cấp ban đầu theo sản phẩm.

– Thay thế phần cứng: Theo một hợp đồng thỏa thuận dịch vụ bảo trì, tất cả các linh kiện thay thế sẽ được cung cấp tới khách hàng trên cơ sở trao đổi. Các linh kiện thay thế có thể mới, hoặc đã được sửa chữa hoặc khắc phục lỗi tương đương với mới.