{jathumbnail off} Verde®: Quản lý Tài nguyên Điện tử

Verde®, hệ thống quản lý tài nguyên điện tử của Ex Libris, trợ giúp các thư viện và trung tâm thông tin quản lý các bộ sưu tập điện tử của mình trong suốt vòng đời của sản phẩm điện tử. Verde® sử dụng một cở sở kiến thức toàn cầu của mình và xây dựng trên sức mạnh của máy chủ nối kết SFX®, cung cấp khả năng truy cập mở rộng đến hàng trăm nghìn sản phẩm thông tin điện tử.

Tài nguyên điện tử chiếm một tỷ lệ phần trăm ngày càng lớn trong ngân sách bổ sung của thư viện và nhanh chóng trở thành tiêu điểm quan trọng nhất trong hoạt động của thư viện. Các tài nguyên thông tin này mang đến nhiều thách thức đối với các nhà quản trị thư viện, quản lý thời hạn thuê bao truy cập, cấp phép, trao quyền cho người dùng, và truy cập sau khi hết thời hạn thuê bao. Verde® hỗ trợ những yêu cầu đòi hỏi về dịch vụ của các tài nguyên điện tử bằng việc bổ sung, nhưng không thay thế, các hệ thống hiện đã được thư viện triển khai.

Hệ thống quản lý tài nguyên điện tử Verde® được thiết kế để trở thành một phân hệ quản trị độc lập đủ mạnh cho mọi tài nguyên điện tử của một thư viện, đồng thời tính đến cả bản chất vốn phức tạp và đa dạng của tài nguyên thông tin điện tử. Ở vai trò trung tâm này, Verde® sử dụng dịch vụ Web để chia sẻ thông tin với hàng loạt các ứng dụng bao gồm các công cụ hỗ trợ khác như hệ thống biên mục và bổ sung tài liệu, các ứng dụng cho người dùng như OPACs, danh mục A-Z, các công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu và các máy chủ xử lý nối kết.

Hệ thống quản lý tài nguyên điện tử Verde® hỗ trợ các thư viện trong mọi phương diện quản lý tài nguyên điện tử.

Verde® thu thập và hiển thị thông tin chi tiết về bộ sưu tập của thư viện và đồng thời giới thiệu cho thư viện các tài nguyên thông tin mới cũng như các sản phẩm khác sẵn có trên thị trường sản phẩm thông tin điện tử, và bằng cách nó đảm nhận vai trò chủ đạo trong phát triển liên tục bộ sưu tập. “Đối với các liên minh chia sẻ tài nguyên” (Consortia), hệ thống Verde® cho phép nhân viên được trao quyền tìm kiếm cho các thành viên trong nhóm (Consortium members), để chia sẻ dữ liệu với họ và cung cấp nhiều dạng báo cáo cho Consortium đó.

Với Verde®, nhân viên thư viên có thể cấu hình và theo dõi mỗi bước trong quy trình cấp phép, bổ sung và quản lý tài nguyên điện tử. Với vai trò có thể tùy biến được trao quyền bởi người quản lý, hệ thống sẽ nhắc nhân viên thư viện thao tác khi các nhân viên khác đã thực hiện xong các nhiệm vụ có tính điều kiện tiên quyết. Người quản lý thư viện có thể xem, theo dõi, và phân công nhiệm vụ để đảm bảo sao cho mọi việc đều được hoàn thành.

Verde® đáp ứng được các yêu cầu của Sáng kiến Quản lý Tài nguyên Điện tử của Liên hiệp hội thư viện số Mỹ (Digital Library Federation Electronic Resource Management Initiative – DLF ERMI) và vượt xa hơn ở một số đòi hỏi, cụ thể là trong giải quyết được đòi hỏi của một liên minh chia sẻ tài nguyên thư viện (library consortia) và đưa vào các công cụ quản lý chi phí và phân tích thống kê sử dụng. Verde® đã được phát triển với sự tư vấn và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng thư viện và sự hợp tác này vẫn diễn ra liên tục.

· Quy trình có khả năng tùy biến và mạnh mẽ cho phép thư viện sắp xếp lại tiến trình xử lý công việc và theo dõi diễn biến của chúng.

· Cơ chế xác thực và trao quyền dựa trên vai trò, một tính năng cho phép người quản lý phân loại nhân viên của mình thành các nhóm chức năng khác nhau và giao quyền thường xuyên để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

· Một “Cơ sở kiến thức” toàn diện nhằm thông báo và trợ giúp cho thủ thư trong quá trình bổ sung và tự động bảo quản các bộ sưu tập điện tử.

· Khả năng tìm kiếm tích hợp và truy xuất phân tán đối với nhiều thư viện trong các liên minh chia sẻ tài nguyên (Consortia), đồng thời cho phép các thành viên của liên minh chia sẻ tài nguyên tìm kiếm thuận tiện nhiều bộ sưu tập được hình thành từ sự kết hợp của các thành viên trong liên minh đó.

· Một sản phẩm độc lập có khả năng tích hợp với môi trường đang hoạt động như SFX®, OPACs, và các ứng dụng xử lý bổ sung tài liệu, sắp xếp thứ tự danh mục A-Z và nhiều môi trường khác, …

· Đối với khách hàng sử dụng SFX®, trợ giúp trong quản lý tạp chí điện tử một cách dễ dàng.

· Cấu trúc mở và hỗ trợ cho các tiêu chuẩn công nghiệp như MARC, XML, SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative), OpenURL, và SOAP.

· Gắn kết với mô hình DLF ERMI, cùng với các công cụ và hỗ trợ gia tăng cho phân tích chi phí cho một liên minh chia sẻ tài nguyên.

· Công cụ quản lý bộ sưu tập toàn diện cho phép thư viện tạo ra các báo cáo và thống kê sử dụng.

· Tương thích hoàn toàn với UNICODE, với sự hỗ trợ đa ngôn ngữ.

 

Xem thêm tài liệu: Verde