Chúng tôi một lần nữa xin vui mừng thông báo rằng Alma đang dẫn đầu với vị trí số một về một số lĩnh vực quan trọng trong báo cáo Khảo sát quốc tế về các hệ thống tự động hóa thư viện (Perceptions 2017: An International Survey of Library Automation) của Marshall Breeding xuất bản ngày 17 tháng 03 năm 2018 sau cuộc khảo sát 3.992 thư viện trên toàn cầu đang dùng 127 sản phẩm phần mềm thư viện.

 

Sau đây là một số điểm mạnh nổi bật quan trọng:

(1)    Alma đứng số 1 trong số các sản phẩm thư viện lớn và vừa vì được xem như là một sản phẩm dẫn đầu về mức độ hài lòng của khách hàng trong việc đáp ứng các yêu cầu chung của Hệ thống quản lý thư viện tích hợp ILS, tính năng tổng thể và hiệu quả sâu nhất trong việc quản lý các tài nguyên điện tử.

(2)    Trong số các sản phẩm phần mềm quản lý thư viện, Alma đã giành được thứ hạng cao nhất:

–  #1 về mức độ đáp ứng yêu cầu chung ILS (7.0),

–  #1 về các tính năng tổng thể (6.83)

–  #1 về tính hiệu quả trong việc quản lý các tài nguyên điện tử (6.97), và

–  #1 mức độ trung thành của khách hàng đối với công ty (7.15).

(3)  Alma dẫn đầu với Tính năng Điện tử **đáp ứng  tất cả các phân khúc** (Lớn, Vừa, Nhỏ)

(4)  Trong nhóm các thư viện đại học lớn, tính năng của Alma trong việc quản lý các tài nguyên điện tử  **được đánh giá cao cao nhất**(6.97) , vượt  xa so với sản phẩm cạnh tranh đứng sát nhất  (4.73)

(5)  Almalựa chọn hàng đầu của nhiều thư viện trong việc xem xét việc di trú các dữ liệu sang hệ thống mới. 201 lựa chọn dành cho Alma, 86 lựa chọn dành cho sản phẩm cạnh tranh đứng sát nhất.

Chúng tôi cũng vui mừng lưu ý rằng trong báo cáo được tái bản lần thứ 11, đã viết “Đối với các sản phẩm thư viện lớn và vừa, ExLibris đã nhận được số điểm trung thành của các khách hàng hàng đầu đối với ba sản phẩm: ALMA, ALEPH  và VOYAGER.”

Những con số và số liệu thống kê trên là niềm tự hào lớn cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã cống hiến tất cả để đảm bảo sự thành công của các sản phẩm phần mềm của Ex Libris và thành công bền vững của khách hàng.

 

Theo báo cáo “Perceptions 2017: An International Survey of Library Automation” của Marshall Breeding