Hơn 40 tổ chức giáo dục đại học thuộc nhóm mạng thư viện của Trung tâm Dịch vụ Thư viện Đại học Nghiên cứu hbz (hbz consortium), Đức sẽ sử dụng Rosetta để bảo quản lâu dài tài sản số hiện đại các bộ sưu tập số nghiên cứu.

Hamburg, Đứcngày 29 tháng 11 năm 2016. Ex Libris vui mừng công bố rằng mạng thư viện của Trung tâm Dịch vụ Thư viện Đại học Nghiên cứu hbz (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein‑Westfalen) đã chọn giải pháp quản , lưu trữ bảo quản số Rosetta của Ex Libris để phục vụ cho toàn bộ các tổ chức thư viện thành viên của mình. Mỗi một đơn vị trong hơn 40 tổ chức thư viện thành viên hbz thuộc bang North Rhine – Westphalia của Đức sẽ thể gửi các bộ sưu tập số dữ liệu nghiên cứu vào trong hệ thống  kho số  Rosetta được triển khai trung tâm sử dụng Rosetta để quản bảo quản các tài sản số riêng của họ. Những nỗ lực của cộng đồng thư viện các trường đại học hbz  trong lĩnh vực bảo quản số dữ liệu nghiên cứu hiện đang được Bộ Nghiên cứu, Sáng Tạo Khoa học của bang North Rhine-Westphalia (The Ministry of Innovation, Science and Research of North Rhine-Westphalia-MIWF) hỗ trợ mạnh mẽ.

Rosetta đã được lựa chọn sự sẵn một tập hợp chức năng quản bảo quản số phong phú khả năng mở rộng cao cũng như hỗ trợ môi trường đa tầng chia sẻ (Consortium) để quản gửi dịch vụ bảo quản số theo cấu trúc chia sẻ nhiều đơn vị kho số riêng, đồng thời cho phép cộng đồng mạng thư viện hbz bảo quản quản hiệu quả, bền vững nhiều bộ sưu tập tài liệu học thuật, nghiên cứu của tất cả các đơn vị thành viên.

Tiến Silke Schomburg, giám đốc trung tâm hbz, cho biết, hbz cần một giải pháp mạnh tính khả ứng mở rộng cao nhằm hỗ trợ toàn bộ sự cộng tác của một tổ chức giáo dục nghiên cứu của nhiều đơn vị thành viên. Chúng tôi một kế hoạch quản bảo quản số trên khắp vùng North-Rhine Westphalia bao gồm cả tài liệu đồ tạo tác dữ liệu đầu ra nghiên cứu. Với Rosetta, chúng tôi thể bảo quản mọi định dạng dữ liệu và quản lý nhiều loại tài sản số khác nhau ở cả cấp độ chia sẻ (consortium) và cấp độ đơn vị số riêng trên cùng một hệ thống. Rosetta chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu hiện tại và lâu dài của chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy thật hào hứng để tham gia vào dự án này với giải pháp Rosetta.”

Ông Matti Shem Tov, tổng giám đốc điều hành của Ex Libris cho biết, “Chúng tôi vui mừng chào đón mạng thư viện giáo dục và nghiên cứu lớn hbz ở Đức tới cộng đồng người dùng Rosetta toàn cầu. Một khối lượng dữ liệu khổng lồ và nhiều bộ sưu tập số đa dạng mà Rosetta sẽ bảo quản và quản lý trong hệ thống hbz và các thư viện thành viên sẽ cho thấy năng lực linh hoạt và mở rộng của giải pháp này. Tôi mong muốn được làm việc với cộng đồng người dùng hbz để bảo quản những bộ sưu tập dữ liệu nghiên cứu quý hiếm của vùng North‑Rhine Westphalia cho các thế hệ tương lai.”

Về Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)

Hochschulbibliothekszentrumdes Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), hay Trung tâm Dịch vụ Thư viện Đại học thuộc vùng North-Rhine Westphalia (University Library Service Center of North-Rhine Westphalia), đặt tại thành phố Cologne, Đức, đóng vai trò như là một dịch vụ trung tâm và cơ quan phát triển dành cho thư viện đại học, cao đẳng và chuyên ngành. Các thư viện thành viên và trung tâm xử lý dữ liệu mà hbz phục vụ nằm trên toàn bang North Rhine-Westphalia – một bang lớn nhất nước Đức – và cả các tổ chức nghiên cứu nằm ngoài bang.

Cộng đồng mạng Dịch vụ Thư viện Đại học và Nghiên cứu chia sẻ hbz (hbz consortium) cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ thông tin đa dạng, bao gồm một dịch vụ tra cứu quan trọng đó là mục lục liên hợp của các thư viện trong cộng đồng hbz (hbz Union Catalog) dựa trên Aleph và Primo, dịch vụ thư viện số DigiBib, và dịch vụ mượn liên thư viện trực tuyến (ILL), dịch vụ quản lý nội dung tài nguyên điện tử của khu vực và quốc gia, Dịch vụ Thống kê Thư viện Áo và Đức, cũng như dịch vụ số hóa, dịch vụ bảo quản dữ liệu nghiên cứu lâu dài và dữ liệu nối kết mở (linked open data). Để có thêm thông tin về cộng đồng hbz, xin hãy ghé thăm https://www.hbz-nrw.de (bằng tiếng Đức).

Theo bản tin Ex libris 11/2016