Sự cộng tác này sẽ giúp các tổ chức giáo dục đại học tích kiệm thời gian và nỗ lực của mình trong việc cung cấp tài liệu số hóa cho các danh mục đọc theo khóa học.

London, Vương Quốc Anh – ngày 22 tháng 6 năm 2016. Ex Libris CLA (UK’s Copyright Licensing Agency) – quan Cấp phép Bản quyền của Vương Quốc Anh vui mừng công bố sự cộng tác trong việc triển khai một kết nối API tích hợp với kho nội dung số hóa DCS (Digital Content Store) với giải pháp quản thư viện thống nhất Leganto giải pháp danh mục đọc theo khóa học của Ex Libris. Ex Libris hiện một trong vài đối tác trợ giúp phát triển bộ tích hợp API kho số này cho DCS.

DCS là một nền ứng dụng nội dung, công nghệ và cấp quyền đọc số đầy sáng tạo dành cho các tổ chức giáo dục đại học (HEI – higher education institutions). Nền tảng này hiện nằm dưới sự phát triển của CLA cùng với các trường đại học và các đối tác công nghệ. Tại trung tâm của hệ thống DCS bao gồm một kho số có thể tìm kiếm được chứa đựng khối lượng lớn tệp tin PDF – các bản sao và trích xuất nội dung của nhiều tài liệu do các trường đại học số hóa ra và chia sẻ, cũng như một công cụ quản lý luồng công việc này. Khi một tổ chức giáo dục số hóa nội dung theo cấp phép của CLA, tệp tin PDF sẽ được tải trực tiếp tới DCS và sau đó nó sẽ sẵn có để các thư viện hay giảng viên tạo thành danh mục đọc (reading lists) cho một khóa học. Các sinh viên sau đó có thể truy cập tệp tin số hóa thông qua một kết nối mã hóa bảo mật tới DCS. Điều quan trọng hơn cả là các giảng viên hướng dẫn khóa học giờ đây có thể phát hiện nội dung được số hóa đã được tải lên bởi các tổ chức giáo dục hay trường đại học thành viên và tạo ra danh mục đọc nội dung số đó cho các khóa học mà họ hướng dẫn.

Với một bộ tích hợp URL mới, giải pháp quản lý thư viện thống nhất và giải pháp Leganto của Ex Libris có thể truy xuất các URL được trỏ đến nội dung số trong kho số DCS, đồng thời cho phép giảng viên và sinh viên truy cập các kết nối trong danh mục đọc tài liệu theo khóa học Leganto. Bằng việc tận dụng tài liệu do nhiều tổ chức giáo dục đại học khác nhau đã số hóa ra, nhiều thư viện giờ đây đã tích kiệm tối đa thời gian và nỗ lực của mình trong việc số hóa tài liệu cho người dùng tin/bạn đọc riêng của họ.

Eela Devani, giám đốc chiến lược số của CLA, nhận xét, “Như một phần của nhiệm vụ thường xuyên của CLA, đó là khiến việc giải phóng hay làm sạch bản quyền tài liệu trở lên đơn giản hơn đối với khách hàng, chúng tôi hiện đang làm việc với Ex Libris để tích hợp giải pháp quản trị thư viện thống nhất và giải pháp chia sẻ đọc tài liệu theo khóa học Leganto với kho số DCS. Sự cộng tác này sẽ giúp các tổ chức giáo dục đại học tích kiệm tối đa thời gian và công sức khi triển khai sử dụng các giải pháp của Ex libris cùng với nền tảng quản lý nội dung và bản quyền đọc mới (DCS).”

Asaf Kline, giám đốc quản lý sản phẩm quản lý thư viện thống nhất tại Ex Libris, giải thích thêm,  “Giải pháp quản trị thư viện và Leganto của Ex Libris khi tích hợp với kho số DCS tiếp tục phát huy hiệu quả thông qua bộ công cụ tích hợp cho phép của CLA. Sự tích hợp mới này sẽ cung cấp một quy trình hoàn chỉnh, kể từ khi bắt đầu bằng một yêu cầu nội dung trong Leganto, tiếp sau đó với sự chấp nhận và nhận được tài liệu thông qua trình quản trị thư viện của Ex Libris và bộ tích hợp DCS API, kết thúc bằng việc chuyển giao tài liệu đến sinh viên. Toàn bộ quy trình này sẽ diễn ra khá nhanh chóng và dễ dàng hơn trước kia.”

Về tổ chức cấp phép bản quyền CLA (Copyright Licensing Agency)

Được sở hữu bởi ALCS (Authors’ Licensing and Collecting Society Ltd) – Hiệp hội Thu thập và Cấp phép Tài nguyên Thông tin của Tác giả, và PLS (Publishers’ Licensing Society Ltd) – Hiệp hội Cấp phép cảu Nhà xuất bản, Cơ quan Cấp phép Bản quyền CLA (Copyright Licensing Agency) đã và đang là một tổ chức tập thể được công nhận của Vương Quốc Anh để cấp bản quyền đọc đối với văn bản và hình ảnh từ sách, tạp chí điện tử và xuất bản trực tuyến kể từ năm 1983. Thay mặt những người sở hữu bản quyền, bao gồm tác giả, nhà xuất bản và nghệ sĩ, CLA cấp phép cho các tổ chức trong khu vực giáo dục đào tạo, học thuật, hoạt động chuyên ngành và khu vực công quyền sao chép và trích xuất lại nội dung từ những ấn phẩm dưới dạng số và in.

Theo bản tin Ex Libris 6/2016