Tiếp tục đà tăng trưởng, giải pháp Rosetta được Đại học Victoria lựa chọn để làm đơn giản hóa khả năng quản thúc đẩy khả năng phát hiện tài nguyên thông tin số của trường.

Adelaide, Australia— ngày 1 tháng 8 năm 2016. Ex Libris vui mừng thông báo rằng Đại học Victoria ở Wellington (Victoria University of Wellington) đã chọn giải pháp Rosetta như một giải pháp lưu trữ, quản bảo quản tài số của thư viện trường. Thư viện Đại học Victoria hiện đang lưu trữ hơn 15.000 tác phẩm văn hóa dưới dạng số, một phần của bộ sưu tập văn bản dưới dạng điện tử của New Zealand, trên 11.000 luận văn, luận án dự án nghiên cứu dưới dạng số trong các kho số của trường, bao gồm cả những bộ sưu tập số nhỏ hơn khác. Rosetta sẽ đóng vai trò cấu thành chính trong hệ thống quản tài sản số các quy trình bảo quản số của thư viện, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứubất kỳ đâu thể đọc hoặc xem các đối tượng số trong các bộ sưu tập mở rộng của thư viện.

Đại học Victoria sẽ tích hợp hệ thống quản trị thư viện thống nhất của Ex Libris với Rosetta và Primo hiện có. Sự kết hợp này sẽ giúp thư viện tổ chức lại các thực hành mô tả và tăng khả năng phát hiện các bộ sưu tập số nội sinh của thư viện.

Giám đốc thư viện Đại học Victoria, Janet Fletcher, giải thích : “Vai trò của chúng tôi là chăm sóc các tác phẩm văn hóa dưới dạng số, nó là một phần của bộ sưu tập văn bản dưới dạng điện tử của New Zealand, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải có trách nhiệm không chỉ bảo quản dữ liệu nghiên cứu của các học giả của trường mà còn đóng góp vào gìn giữ di sản văn hóa của New Zealand. Đưa vào triển khai Rosetta sẽ cho phép chúng tôi quản lý, duy trì, và bảo quản những bộ sưu tập số này lâu dài, cũng như phát triển chúng trong tương lai. Khi bộ sưu tập của chúng tôi tăng lên, tiêu chuẩn bảo quản và mô tả số trở lên quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo tính phục vụ liên tục và phát hiện thấy tài liệu phục vụ cho tạo ra kiến thức mới trong tương lai. Công việc của chúng tôi không chỉ phục vụ cho sinh viên và nhà nghiên cứu ngày hôm nay, mà cũng còn vì sinh viên và nhà nghiên cứu của tương lai.”

Ziv Benzvi, phó tổng giám độc điều hành Ex Libris Asia Pacific, nhận xét: ”Chúng tôi vui mừng rằng Đại học Victoria ở Wellington đã chọn Rosetta như là giải pháp đóng vai trò lưu trữ, bảo quản và quản lý các bộ sưu tập số của thư viện. Một sự tích hợp đồng bộ giữa Rostta và hệ thống quản trị thư viện thống nhất cũng như Primo của Ex Libris sẽ giúp dễ dàng quản lý tài nguyên và trình bày tới người dùng các bộ sưu tập thư viện. Chúng tôi chào đón Đại học Victoria ở Wellington tới cộng đồng người dùng Rosetta đang tăng trưởng.”

Về Đại học Victoria ở Wellington

Đại học Victoria ở Wellington (Victoria University of Wellington) có một lịch sử độc đáo và tự hào như một trường đại học của thành được xếp hạng trên toàn cầu. Đại học Victoria được xếp trong những trường đại học tốt nhất thế giới và là một trong những trường đại học hàng đầu của New Zealand có chất lượng nghiên cứu cao. Sự kết nối và tầm ảnh hưởng của trường ở cả cấp độ địa phương, quốc gia, và quốc tế đều được tăng cường bởi vị thế của thành phố. Là một trường đại học cấp độ toàn cầu, các nhà nghiên cứu của Đại học Victoria luôn dẫn đầu đưa ra các giải pháp cho các câu hỏi lớn mà xã hội đang đối mặt với. Những công trình nghiên cứu của trường giải quyết các thách thức toàn cầu vì lợi ích của cộng đồng ở New Zealand và quốc tế.

 

Theo bản tin Ex Libris 8/2016