Tính năng di chuyển theo dữ liệu trích dẫn mới sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên nhiều cách hơn để phát hiện tài nguyên thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu dựa trên giải pháp Primo.

Jerusalem, Israel—Ngày 02 tháng 05 năm 2016. Ex Libris vui mừng công bố rằng tính năng di chuyển theo dữ liệu trích dẫn mới của Primo sẽ một phần nâng cấp trong phiên bản cập nhật tháng 5 năm 2016 của giải pháp phát hiện chuyển tài nguyên tập trung Primo. Nhằm thúc đẩy khối lượng dữ liệu lớn từ sở dữ liệu tích hợp trong môi trường điện toán đám mây Primo Central, một nguồn dữ liệu đã vượt lên trên các dữ liệu sẵn trong mỗi sở dữ liệu cụ thể, tính năng di chuyển theo dữ liệu trích dẫn cho phép người dùng tin thêm nhiều cách mới để phát hiện hiệu quả tài liệu liên quan đến nghiên cứu của họ.

Tính năng di chuyển theo dữ liệu trích dẫn trong Primo cho phép người dùng tin bắt đầu từ một bài báo nghiên cứu mà họ quan tâm và dễ dàng tìm thấy các tài liệu khác đã trích dẫn bài báo đó hoặc được bài báo đó trích dẫn. Theo cách này, các nhà nghiên cứu và sinh viên không những phát hiện tài liệu phù hợp với chủ đề nghiên cứu của mình ngay lập tức mà còn không phải di chuyển theo một danh mục kết quả tìm kiếm. Người dùng tin có thể di chuyển dễ dàng từ một dữ liệu trích dẫn này tới một dữ liệu trích dẫn khác mà không bị bó buộc vào một lĩnh vực học thuật duy nhất.

Tính năng mới này của Primo sẽ đóng góp vào những khả năng phát hiện tài nguyên khác hiện có trong Primo, như tính năng gợi ý đọc bài báo nghiên cứu trong môi trường điện toán đám mây Bx, kết quả tìm kiếm theo tính năng, và tìm duyệt danh mục tài liệu ảo (virtual browsing). Cùng với khả năng này, tính năng mới sẽ đem đến nhiều đường dẫn hơn tới các phát hiện tình cờ những tài liệu học tập và nghiên cứu liên quan.

Ông Shlomi Kringel, phó giám đốc điều hành Ex Libris phụ trách các giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung, nhận xét: “Phiên bản cập nhật sắp tới của Primo sẽ đóng góp một bước đi quan trọng trong triển khai các chiến lược phát hiện tài nguyên thông tin học thuật toàn cầu. Chúng tôi tin tưởng rằng một bộ tính năng phát hiện tài nguyên nâng cấp sắp tới sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng khách hàng sử dụng Primo và chuyển giao được giá trị quan trọng của các thư viện đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới.”

Tính năng di chuyển theo trích dẫn: Mở rộng  danh mục tài liệu nghiên cứu

Christine Stohn, giám đốc cao cấp phụ trách giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin của Ex Libris cho biết:Tính năng di chuyển theo dữ liệu trích dẫn mới trên Primo cho phép người dùng tin hay bạn đọc khai thác chủ đề nghiên cứu hiệu quả hơn và đồng thời giúp họ thu thập tài liệu theo một danh mục bài báo nghiên cứu được trích dẫn lẫn nhau. Tính năng này thúc đẩy khả năng phát hiện tình cờ các tài liệu nghiên cứu phù hợp và cho phép người dùng tin nhận thấy được bối cảnh học thuật của các nguồn dữ liệu.”

"Tính năng di chuyển hay theo dấu dữ liệu trích dẫn này sẽ làm việc theo hai hướng. Đối với bất kỳ nguồn dữ liệu nghiên cứu nào, người dùng tin có thể thấy được những bài báo trích dẫn nó, họ có thể truy cập ngay lập tức thêm một danh mục các bài báo đã trích dẫn nguồn dữ liệu đó.Khả năng này giúp người dùng tin dễ dàng hay không bỏ qua truy cập các bài báo nghiên cứu quan trọng, những bài báo có khả năng mở rộng và làm giàu thêm công trình nghiên cứu của họ. Bạn hãy xem video dưới đây để thấy được tính năng làm việc như thế nào:"

Primo Citation Trail Video:

Theo bản tin Ex Libris 5/2016