Sự chuyển dịch tới một hệ thống quản tài nguyên thống nhất trên môi trường điện toán đám mây thế hệ mới của Ex Libris sẽ cho phép Đại học Cambridge tích hợp mọi vận hành của một dịch thư viện hiện đại cung cấp cho người dùng tin một giao diện phát hiện tài nguyên tập trung duy nhất.

London, Vương Quốc Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2016. Công ty Ex Libris vui mừng thông báo rằng Đại học Cambridge (University of Cambridge) đã chọn bộ giải pháp quản trị tài nguyên thống nhất trên môi trường điện toán đám mây hệ thống phát hiện tài nguyên tập trung Primo của hãng để giúp hiện đại hóa công tác quản thư viện nâng cao trải nghiệp tìm kiếm cho các sinh viên, giảng viên nhà nghiên cứu của trường.

Hệ thống thư viện quản trị mới bao gồm Primo Đại học Cambridge đã lựa chọn sẽ được triển khai để thay thế hệ thống thư viện hiện đang sử dụng của trường giải pháp quản thư viện tích hợp Voyager của Ex Libris đã sử dụng trong hơn 13 năm qua hệ thống phát hiện tài nguyên Proquest AquaBrowser Summon đã sử dụng trong 6 năm qua. Với sự tăng trưởng liên tục về nội dung số của tất các thư viện thành viên trên hệ thống tính phức tạp ngày càng tăng của các bộ sưu tập tài liệu trong thư viện, Đại học Cambridge cần một hệ thống quản đồng bộ thống nhất toàn bộ mọi loại hình tài nguyên dịch vụ thư viện trải rộng khắp trên hơn 100 thư viện của trường. Trường cũng mong muốn cung cấp một giao diện tích hợp phát hiện tài nguyên tập trung duy nhất cho tất cả nội dung sẵn từ thư viện để làm đơn giản hóa quy trình tìm kiếm phục vụ tốt nhất người dùng thư viện của mình theo định hướng tới tương lai.

Giám đốc thư viện Đại học, Anne Jarvis, nhận xét thêm Sự nâng cao trải nghiệm của sinh viên, nhà nghiên cứu, giảng viên trong việc phát hiện, tìm thấy truy xuất được tất cả các bộ sưu tập thư viện, bất kể nội dung đóđịnh dạng nào, một mục tiêu bản trong chiến lược xây dựng hệ thống thư viện của chúng tôi. Hệ thống quản trị thư viện thống nhất Alma Primo của Ex Libris sẽ cung cấp khả năng tích hợp tiên tiến với các hệ thống quản học tập, kho số, kho lưu trữ quản trị của trường. Chúng tôi cảm thấy hào hứng để thống nhất quản các tài nguyên thư viện dưới dạng in số của trường, đồng thời tận dụng khả năng cộng tác của giải pháp quản tài nguyên thống nhất này để cho phép người dùng hưởng lợi từ giao diện gắn kết các dịch vụ bộ sưu tập sẵn tới người dùng.”

Hệ thống quản trị thư viện của Ex Liris sẽ giải phóng tài nguyên thư viện đang quản trước đó cho phép chúng tạo ra các dịch vụ mới. Với giải pháp quản trị thư viện thống nhất trên môi trường điện toán đám mây của Ex Libris, thủ thư cũng sẽ thể cộng tác dễ dàng với các đồng nghiệp trên qui toàn trường.  Jarvis cũng cho biết thêm, Giải pháp Primo – kết quả của một nghiên cứu sâu của Ex Libris vào các cách thực hành tìm kiếm tài liệu học thuật, sẽ làm đơn giản hóa trải nghiệm tìm kiếm phát hiện tài liệu học tập nghiên cứu của sinh viên, giảng viên nhà nghiên cứu, trong khi thông tin quản mở rộng từ bộ phân tích của hệ thống quản trị sẽ đo lường cách tiếp cận dẫn dắt bởi người dùng tin tới các dịch vụ thư viện sẽ giúp chúng tôi hiểu sinh viên các nhà nghiên cứu thực sự đang sử dụng các hệ thống thư viện theo cách nào.”

Ofer Mosseri, phó giám đốc điều hành công ty phụ trách văn phòng Ex LibrisChâu Âu, cho biết : “ Tôi vui mừng khi một sở đào tạo uy tín như Đại học Cambridge đã lựa chọn tham gia vào cộng đồng người dùng bộ giải pháp của Ex Libris. Sự lựa chọn giải pháp quản trị thư viện thống nhất trong môi trường điện toán đám mây Primo của hệ thống thư viện Đại học Cambridge cho thấy những giải pháp của chúng tôi thực sự linh hoạt mạnh mẽ để hỗ trợ một cấu trúc tổ chức học thuật phức tạp, rộng lớn nhiều bộ sưu tập tài nguyên thư viện đa dạng, cùng đáp ứng nhu cầu của những sinh viên cũng như học giả nổi tiếng thế giới.

Về hệ thống thư viện Đại học Cambridge

Hệ thống Thư viện Đại học Cambridge (University of Cambridge) hiện sở hữu nhiều bộ sưu tập tài nguyên thông tin phong phú đa dạng dành nhằm hỗ trợ giảng dạy nghiên cứu của trường. hơn 100 thư viện trong hệ thống thư viện tại Đại học Cambridge.

Thư viện Đại học Cambridge (hay thường gọi UL) chào đón giảng viên sinh viên từ tất cả các trường thành viên, khóa họccác lĩnh vực khác nhau của trường. Với tuổi đời 600 năm, thư viện Đại học Cambridge đã đang trung tâm hỗ trợ giảng dạy nghiên cứu tại Cambridge. Hơn 8.000.000 đầu sách ấn phẩm tạp chí, 1.000.000 tài liệu bản đồ, hàng chục nghìn bản thảo đang chiếm hơn 125 dặm dài giá sách, hiện đang mở rộng tới 2 dặm giá sách mỗi năm.

Những bộ sưu tập thư viện tại các khoa và trường thành viên hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu trong nhiều chủ để tại Cambridge và lưu trữ nhiều sách từ các danh mục đọc theo khóa học. Nhiều thư viện trong số các thư viện của trường đều có thủ thư chủ đề có thể cung cấp các hỗ trợ và trợ giúp có tính chuyên gia hay chuyên sâu.

Các thư viện trường thành viên tại Đại học Cambridge đều là các thư viện dành riêng cho sự sử dụng của các sinh viên và giảng viên, cán bộ của trường đó. Thư viện trường thường là thư viện đầu tiên mà một sinh viên ghé thăm và thường là thuận tiện nhất, đồng thời cung cấp các bộ sưu tập tài liệu chính với không gian yên tĩnh cho học tập và nghiên cứu.

 

Theo bản tin Ex Libris 4/2016