Đại học Miami đã chọn bộ giải pháp của Ex Libris để tích hợp đồng bộ thống nhất hệ thống quản dịch vụ thư viện.

Tìm kiếm một sự tích hợp đồng bộ cả ba hệ thống quản thư viện riêng rẽ, Đại học Miami (University of Miami –UM) đã chọn bộ giải pháp quản thư viện của Ex Lirbis bao gồm cả Primo để thống nhất quản trị thư viện dịch vụ phát hiện tài nguyên thông tin tập trung.

Chicago, IL—ngày 13 tháng 10 năm 2015. Ex Libris® Group, một công ty dẫn đầu  thế giới trong cung cấp các giải pháp tự động hóa, vui mừng thông báo rằng Đại học Miami (UM) đã chọn bộ giải pháp quản trị thư viện thống nhất lớp giải pháp phát hiện phát hiện tài nguyên thông tin tập trung Primo của Ex Libris. Các thư viện thành viên của đại học này sẽ thay thế di trú dữ liệu từ 3 hệ thống quản thư viện tích hợp Millennium của Innovative riêng rẽ hệ thống phát hiện tài nguyên Proquest Summon tới bộ giải pháp quản trị thư viện đồng bộ của Ex Libris.

UM đã tìm một giải pháp đồng bộ thống nhất để thay thế các hệ thống thư viện tích hợp hoạt động độc lập riêng rẽ tại trường cho phép các thư viện thành viên trên hệ thống tổ chức lại luồng công việc của họ nhằm giảm chi phí vận hành, cung cấp cho bạn đọc trên toàn bộ các khu học của trường một dịch vụ thư viện tốt hơn. Đội ngũ triển khai của Ex Libris sẽ xử hiệu quả sự trùng lặp dữ liệu đang lưu trên các hệ thống thống quản trị thư viện đơn lập này, đồng thời chuyển giao một một mục lục duy nhất với các biểu ghi thư mục cùng chia sẻ.

Phó chủ tịch Hiệu trưởng, Thomas J.LeBlanc, nhận xét: Chúng tôi hết sức vui mừng thể thống nhất tổ chức lại các hệ thống thư viện của trường một cách hiệu quả hiệu suất hơn. Việc triển khai bộ giải pháp của Ex Libris đã bắt đầu tại tất cả khu học của chúng tôi, chúng tôi mong muốn rằng toàn hệ thống mạng thư viện sẽ đi vào vận hành từ nửa đầu năm 2016.”

Ông Eric Hines, giám đốc điều hành của Ex Libris Vùng Bắc Mỹ, nhận xét: Sự kết hợp mạnh mẽ giữa lớp quản trị thư viện lớp phát hiện tài nguyên thông tin tập trung Primo tạo lên một hệ thống mạng thư viện đồng bộ dẫn đầu cho phép các thư viện chuyển dịch tới một nên tảng ứng dụng tích hợp đồng bộ thống nhất lợi cho cả cán bộ thư viện bạn đọc. Chúng tôi cảm thấy được khích lệ khi được cộng tác với Đại học Miami để phát triển thư viện trường, vui mừng chào đón UM vào cộng động người dùng sản phẩm Ex Libris đang ngày một mở rộng.”

Về Đại học Miami

một đại học thục với hơn 16.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, Đại học Miami (University of Miami) một cộng đồng sôi nổi đa dạng tập trung vào giảng dạy học tập, một dịch vụ phát hiện kiến thức mới cho khu vực phía nam Florida xa hơn thế. Đại học Miami bao gồm 11 khoa trường thành viên, đào tạo sinh viên đại học sau đại học tại hơn 180 chương trình chuyên ngành. Các thư viện của Đại học Miami đều nằm trong những thư viện nghiên cứu hàng đầu tại Vùng Bắc Mỹ với một bộ sưu tập kết hợp trên 3,6 triệu bản, cùng 95.600 ấn phẩm nhiều kỳ cả dưới dạng in điện tử.

Để thêm thông tin về trường, xin hãy ghé thăm :http://welcome.miami.edu/.

Theo bản tin Ex Libris 10/2015