Thư viện Y học Quốc gia Mỹ (NLM) đã chọn giải pháp phát hiện chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung Primo

Chức năng mạnh mẽ của giải pháp Primo đã khiến cho giải pháp được hiển nhiên lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của thư viện này ngày hôm nay cả trong tương lai.

 

Chicago, IL— ngày 15 tháng 10 năm 2015. Ex Libris® Group, một công ty dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện bảo quản số hàng đầu thế giới, vui mừng thông báo rằng Thư viện Y học Quốc gia Mỹ (U.S. National Library of Medicine – NLM) đã quyết định chọn giải pháp phát hiện chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung Primo. Một nhóm chuyên gia của NLM đã đánh giá nhiều lựa chọn giải pháp cuối cùng đã quyết định chọn Primo bởi công nghệ tiên tiến mang lại, lộ trình phát triển mở rộng mạnh trong tương lai một cộng đồng khách hàng sử dụng uy tín rộng khắp. Giải pháp Primo sẽ thay thế hệ thống Webvoyage Classic, được biết hệ thống LocatorPlus hiện người dùng thư viện NLM đang sử dụng để tìm kiếm các bộ sưu tập của thư viện.

Giải pháp Primo sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi của NLM nhằm tích hợp thông suốt với lớp quản trị thư viện tích hợp (ILS), thông tin vốn liệu biểu ghi đầu mục theo thời gian thực, chuyển giao những tài liệu in được yêu cầu bởi người dùng trực tuyến, hiển thị các biểu ghi nhất quán của NLM. Ngoài ra, như đã xác định trong kế hoạch phát triển Primo, giải pháp Primo sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật được đưa ra bởi Viện Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia Mỹ (The United States National Institute of Standards and Technology – NIST) cũng như đáp ứng mọi yêu cầu bảo mật của thư viên NLM.

Ông Eric Hines, giám đốc điều hành Ex Libris Vùng Bắc Mỹ, nhận xét: Chúng tôi rất vui mừng được củng cố thêm quan hệ với NLM  cộng tác với thư viện để nỗ lực chuyển giao đúng tài liệu vào đúng thời điểm cần thiết của người dùng. Sự chấp nhận giải pháp Primo của NLM cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt của giải pháp này, đồng thời chứng minh được Primo thỏa mãn nhu cầu không chỉ của thư viện đại học còn cả những thư viện chuyên ngành uy tín lớn trong chính phủ liên bang. Chúng tôi mong muốn được cộng tác chặt chẽ hơn với một thư viện quốc gia quan trọng này.”

Về Thư viện Quốc gia Y học Mỹ

Thư viện Quốc gia Y học Mỹ (NLM),đặt tại Bethesda, Maryland, một phần của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (National Institutes of Health), Bộ Y Tế Dịch vụ Con Người Mỹ (US Department of Health and Human Services). NLM  một thư viện y sinh học lớn nhất thế giới với một bộ sưu tập hơn 26 triệu đầu mục tài liệu. Kể từ khi được thành lập vào năm 1836, NLM đã đóng một vai trò trụ cột trong việc đưa những nghiên cứu y sinh vào thực tiễn. NLM bổ sung, tổ chức bảo quản một khối lượng tài liệu y sinh học tính học thuật lớn nhất thế giới hiện nay, tạo ra nhiều sở dữ liệu công cụ tìm kiếm các thông tin chuyên biệt như sinh học phân tử, gen độc dược học, cũng như hỗ trợ một mạng lưới các thư viện y học trên toàn quốc. Nhiều sở dữ liệu trên Web của thư viện NLM hiện những nguồn thông tin tham khảo y học được truy vấn nhiều nhất trên thế giới đối với các nhà khoa học, chuyên gia y tế, cộng đồng. Để thêm thông tin về NLM, xin hãy ghé thăm:http://www.nlm.nih.gov.

Theo bản tin Ex Libris 10/2015