Thủ thư tại Đại học Thành Phố New York (The City University of New York – CUNY) nhận xét về lợi ích của hệ thống Primo đối với mạng thư viện thống nhất và chia sẻ

Allie Verbovetskaya, Thủ thư Quản lý Hệ thống Thông tin Di Động và Web Thư viện tại Đại học Thành Phố New York (The City University of New York – CUNY) mô tả khả năng và lợi ích của Primo khi đóng vai trò phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin cho những tổ chức liên minh mạng thư viện thống nhất chia sẻ (Consortia) với nhiều thư viện thành viên trên cùng một hệ thống và việc  Primo cho phép cộng tác chặt chẽ hơn giữa các thư viện thành viên của hệ thống trong khi vẫn duy trì tính tự chủ và linh hoạt cho mỗi đơn vị thư viện thành viên. Mạng thư viện thông nhất chia sẻ CUNY hiện bao gồm toàn bộ vốn tư liệu từ 21 thư viện thành viên sau:

·             Baruch College

·             Borough of Manhattan Community College

·             Bronx Community College

·             Brooklyn College

·             City College

·             College of Staten Island

·             CUNY Graduate Center

·             CUNY Graduate School of Journalism

·             CUNY School of Law

·             Guttman Community College

·             Hostos Community College

·             Hunter College

·             John Jay College of Criminal Justice

·             Kingsborough Community College

·             LaGuardia Community College

·             Lehman College

·             Medgar Evers College

·             New York City College of Technology

·             Queens College

·             Queensborough Community College

·             York College

Jennifer L.Thoegersen, Thủ thư Bảo quản Dữ liệu Số tại Đại học Nebraska – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln, UNL) nói về tính mở và năng lực tuỳ biến của hệ thống kho, lưu trữ, quản lý và bảo quản số Rosetta và Rosetta được ứng dụng như thế nào tại UNL để quản lý và bảo quản nhiều loại hình nội dung dưới dạng số khác nhau như dữ liệu đầu ra nghiên cứu, dữ liệu nghe nhìn (Audiovisual content), hình ảnh số hoá, website được thu hoạch và nhiều dạng tài liệu khác nữa.

 

Mike Rogers, phụ trách Hệ thống Tìm kiếm và Phát hiện tài nguyên thư viện tập trung và thống nhất tại Đại họcTennessee (University of Tennessee, Knoxville – UTK) nói về lợi ích của giải pháp thư viện thống nhất của Ex Libris và đưa ra nhiều ví dụ về khả năng tuỳ biến đặc thù chỉ có thể thực hiện được với hệ thống Primo và sản phẩm Ex Libris như đã làm tại UTK và chia sẻ nhiều trải nghiệm của riêng mình khi làm việc với đội ngũ hỗ trợ và triển khai tại Ex Libris.

 

David Schuster, Giám đốc Công Nghệ Thư viện và Hỗ trợ Kỹ thuật tại Đại học Phụ Nữ Texas (Texas Woman’s University), thảo luận lợi ích thúc đẩy sử dụng dịch vụ của các giải pháp thư viện của Ex Libris và cùng chia sẻ những tác động hiệu quả tới sinh viên, giảng viên và cán bộ của trường.

 

Anya Arnold, Giám đốc phụ trách Hệ thống Tìm kiếm, Phát hiện Chuyển giao tài nguyên thông tin thư viện tập trung, thống nhất tại Liên Minh Mạng Thư viện chia sẻ Orbis Cascade Alliance (Orbis Cascade Alliance), bao gồm 37 trường đại học cao đẳng tại Mỹ chia sẻ về giá trị của việc xây dựng môi trường mạng thư viện thống nhất chung (consortia) dựa trên các giải pháp quản trị phát hiện tài nguyên thông tin thống nhất của Ex Libris