Thêm hai thành viên tham gia với Đại học Arizona, một khách hàng đã ứng dụng Rosetta, cùng sử dụng Rosetta để cung cấp dịch vụ bảo quản quản tài sản số cho giáo dục cấp cao tại bang này.

Chicago, ngày 25 tháng 6 năm 2015. Tập đoàn Ex Libris®, đứng đầu thế giới về cung cấp giải pháp thư viện tự động các giải pháp bản quản, vui mừng thông báo Đại học Bang Arizona Đại học Bắc Arizona đã ứng dụng giải pháp bảo quản quản tài sản số. Rosetta sẽ giúp cho các thư viện QUẢN BẢO QUẢN vĩnh viễn các bộ sưu tập tài nguyên số của mình bap gồm cả các đối tượng tự sinh đã số như các webistes dữ liệu nghiên cứu. Với Rosetta, ba thành viên này sẽ thể cùng nhau triển khai giải pháp cùng làm việc trên một hạ tầng, cung cấp khả năng bảo quản quản tài sản số từ đầu đến cuối cho tất cả các tài sản số của các thư viện của họ.

“Rosetta sẽ giúp chúng tôi thể phát triển một chương trình bảo quản số phù hợp”, James O'Donnell, thủ thư của Đại học Bang Arizona nhận xét, “chúng tôi rất phấn khích khi được tham gia triển khai cùng với Đại học Arizona Đại học Bắc  Arizona sớm đồng nhất công việc với các thành viên khác trong Bang của chúng tôi.”

Cynthia Childrey, trưởng bộ môn thủ thư của đại học Bắc Arizona bình luận “Chúng tôi rất vui mừng trong việc tạo nên một hợp tác ba bên mạnh mẽ đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban dự án Dữ liệu Sống của Hội đồng quản trị Bang Arizona. Việc triển khai Rosetta sẽ giúp chúng tôi tạo nên một hạ tầng công nghệ cộng đồng chuyên gia của toàn Bang nhằm bảo quản các nghiên cứu giá trị các tài sản văn hóa lâu dài.”

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón hai tổ chức ở Arizona cho cộng đồng quốc tế Rosetta," Eric Hines, chủ tịch của Ex Libris Bắc Mỹ, nói "Với việc bổ sung thêm các trường Đại học bang Arizona Đại học Northern Arizona, Rosetta sẽ hệ thống bảo quản quản tài sản số hàng đầu trong bang. Cách tiếp cận mang tính hợp tác giữa ba tổ chức dẫn đến một sở hạ tầng dùng chung cho quản tài sản kỹ thuật số sẽ cung cấp một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời thông qua quá trình thực hiện. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy thêm nhiều tổ chức trong khu vực của họ tận dụng lợi thế của phương pháp tiếp cận này. "

Về Đại học bang Arizona (ASU)

Các thư viện trường Đại học Arizona State dẫn đầu trong dịch vụ khách hàng sáng tạo cũng như dẫn đầu trong sức mạnh các bộ sưu tập họ xếp trong hàng ngũ  40 thư viện nghiên cứu hàng đầuBắc Mỹ. Các thư viện ASU bao gồm tám đơn vị: Thư viện Fletcher tại cụm trường phía West, Thư viện thuộc cụm Đô thị Phoenix, thư viện tại cụm Đại học Bách khoa, thư viện tại cụm trường Thunderbird (Trung tâm Thông tin Kinh doanh quốc tếIBIC), bốn thư viện trên khuôn viên Tempe: Thư viện Hayden, Thư viện Khoa học Kỹ thuật Noble, Thư viện âm nhạc, Thư viện Kiến trúc Thiết kế môi trường. Ngoài ra, Thư viện Luật Ross-Blakley phục vụ cho trường luật Sandra Day O'Connor. Các thư viện ASU hỗ trợ hơn 82.000 sinh viên toàn thời gian bán thời gian hơn 3.000 giảng viên. Để biết thêm thông tin về các trường Đại học bang Arizona thể xem tạilib.asu.edu.

Về Đại học Northern Arizona

Đại học Northern Arizona một trường đại học-nghiên cứu cấp cao với số lượng sinh viên hàng năm tuyển sinh 27.715 sinh viên. Hơn 20.000 sinh viên theo học các trường ở Flagstaff, với 7.000 sinh viên ghi danh trực tuyến tại các địa điểm trường mở rộng trên toàn tiểu bang. Nghiên cứu về di truyền học, khoa học trái đất môi trường bền vững đã giúp quốc tế biết về trường đại học này, được đánh giá cao về các chương trình giáo dục, kinh doanh kỹ thuật. NAU phát động cách học dựa trên năng lực nhân hóa ào năm 2013, các chương trình giáo dục trực tuyến đầu tiên giúp cắt giảm chi phí thời gian để bằng đại học. Để biết thêm thông tin, xem tại library.nau.edu.

Về giải pháp Rosetta

Cài đặt trong các thư viện trung tâm lưu trữ trên toàn thế giới, Rosetta bao gồm toàn bộ các luồng công việc bảo quản kỹ thuật số, bao gồm cả việc mượn trả, xác nhận, nhập, lưu trữ, bảo quản phân phối của các đối tượng kỹ thuật số. Rosetta cho phép các tổ chức học thuật cũng như thư viện, trung tâm lưu trữ, các tổ chức lưu thông tin  khác để quản , bảo tồn, cung cấp khả năng truy cập vĩnh viễn các tài liệu, các kết quả nghiên cứu trong các định dạng kỹ thuật số, hình ảnh kỹ thuật số, các trang web các tài liệu khác bằng kỹ thuật số tự sinh số hóa. Để biết thêm thông tin, xem http://www.exlibrisgroup.com/category/Rosetta_resource_pack.

Về Ex Libris

Ex Libris một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp kỹ thuật điện toán đám mây tại chỗ cho giáo dục đại học. Cung cấp giải pháp kỹ thuật SaaS cho việc triển khai công tác quản phát hiện toàn bộ các tài liệu thư viện, cũng như các dịch vụ trong khuôn viên trường, dịch vụ thông tin trên điện thoại di động. Công ty phục vụ hơn 5.600 khách hàng tại 90 quốc gia. Giải pháp của Ex Libris được triển khai tại 43 trong số 50 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới hơn 40 thư viện quốc gia.

Với các dịch vụ quản tài nguyên của Ex Libris, thư viện sẽ chi phí hoạt động thấp hơn, tăng hiệu quả tăng thêm giá trị cho tổ chức của họ thông qua các dịch vụ mới đa dạng hợp tác với các thư viện các tổ chức khác.  Ex libris cung cấp dịch vụ quản thống nhất, thúc đẩy sự tham gia của học sinh giảng viên, các nhà nghiên cứudiện rộng.

Để biết thêm thông tin về Ex Libris Group, hãy xem tại website.