Mười thư viện trong Liên Minh Thư viện Giáo dục Đại học Xứ Wales (Wales Higher Education Libraries Forum ConsortiumWHELF) đã chọn bộ giải pháp quản trị thư viện thống nhất, chia sẻ Primo để tạo điều kiện cộng tác sâu hơn trong một mạng thư viện đại học thống nhất.

 

London, UK— ngày 8 tháng 12 năm 2014. Tập đoàn Ex Libris, công ty dẫn đầu thế giới trong cung cấp các giải pháp tự động hoá thư viện, vui mừng thông bảo rằng Liên minh Mạng Thư viện Đại học Xứ Wales – WHELF (Wales Higher Education Libraries Forum Consortium), một liên minh của tất cả thư viện đại học ở xứ Wales (Welsh University Libraries), cũng như Thư viện Quốc Quốc gia Xứ Wales (National Library of Wales) và Hệ thống Thư viện Chăm sóc Y tế Xứ Wales (NHS – National Health Service of Wales) – đã chọn bộ giải pháp quản tri tài nguyên thông tin thư viện thống nhất và chia sẻ bao gồm cả giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên tập trung Primo để chuyển giao một hệ thống mạng thư viện chia sẻ mới dùng giao diện song ngữ cho xứ Wales.

Những thư viện thành viên của liên minh thư viện WHELF hiện đang sử dụng nhiều hệ thống quản lý thư viện phân mảng và đơn lập (standalone) khác nhau và nhiều hệ tìm kiếm và phát tài nguyên thông tin khác nhau. Với lựa chọn Ex Libris như là một nhà cung cấp duy nhất, liên minh thư viện này sẽ có cơ hội để chuyển giao một hệ thống quản lý thống nhất, nhất quán dữ liệu và chia sẻ dựa trên dịch vụ điện toán đám mây (SaaS).

Aled Gruffydd Jones, giám đốc điều hành Thư viện Quốc gia Xứ Wales và chủ tịch liên minh thư viện WHELF, nhận xét: “Tất cả thư viện thành viên WHELF hiện đang mong muốn thấy được những lợi ích thay đổi từ sự cộng tác trên một hệ thống quản trị chia sẻ thống nhất, bao gồm cung cấp một giao diện hai ngôn ngữ cho giáo dục đại học và nghiên cứu tại xứ Wales, đồng thời có tiềm năng cộng tác với nhau trong phát triển và quản lý bộ sưu tập chung.”

Liên minh Thư viện WHELF đã chọn bộ giải pháp quản lý thư viện thống nhất bao gồm cả Primo sau một quy trình lựa chọn và đánh rất chặt chẽ. Chọn lựa hình thức triển khai SaaS trong môi trường điện toàn đám mây nhằm tự động hoá và tổ chức lại sự vận hành thư viện trên tất cả các luồng công việc và loại hình tài liệu, từ bổ sung và quản lý siêu dữ liệu tới số hoá, biên mục, và dịch vụ thoả mãn yêu cầu thư viện ở cấp độ cao.

Công nghệ tìm kiếm và tổ chức, sắp xếp dữ liệu giàu tính năng, nhiều lựa chọn tìm duyệt tài liệu trực quan, và hỗ trợ khả năng phát hiện tài nguyên thông tin thông minh theo ngữ cảnh cho phép người dùng tin/bạn đọc dễ dàng tìm thấy và truy cập ngay lập tức tài liệu mà họ cần. Với vai trò là trung gian về tích hợp nội dụng và khả năng linh hoạt, Primo đã trao quyền cho các thư viện tuỳ biến trải nghiệm tìm kiếm và phát hiện mọi loại hình tài liệu cho cộng đồng người dùng tin riêng của họ.

10 thư viện thành viên của liên minh WHELF đó là Đại học Aberystwyth (Aberystwyth University), Đại học Bangor (Bangor University), Đại học Swansea (Swansea University), Đại học Xứ Wales Trinity Saint David (University of Wales Trinity Saint David), Đại học Glyndwr (Glyndwr University), Đại học Cardiff (Cardiff University), Đại học Cardiff Metropolitan (Cardiff Metropolitan University), Đại học Nam Xứ Wales (University of South Wales), và Cao đẳng Nhạc và Kịch Hoàng Gia Xứ Wales (Royal Welsh College of Music and Drama), cùng với sự tham gia cảu hệ thống Thư viện Dịch vụ Y Tế Quốc gia Xứ Wales (Welsh National Health Services Libraries).

Christoph Frech, Giám đốc thương mại khu vực tại Ex Libris nhận xét: “Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả thư viện thành viên của liên minh thư viện chia sẻ WHELF tới cộng đồng người dùng tăng liên tục các bộ giải pháp quản lý mạng thư viện thống nhất và hệ thống phát hiện tài nguyên tập trung Primo. Quyết định lựa chọn giải pháp của Ex Libris chứng tỏ sự thúc đẩy ngày càng tăng cho việc chuyển giao các dịch vụ thư viện chất lượng thông qua mô hình điện toán đám mây SaaS.”

Về Liên minh thư viện đại học WHELF

Liên minh WHELF (Wales Higher Education Libraries Forum) là một nhóm các thư viện đại học làm việc cộng tác ở xứ Wales, cùng với Thư viện Quốc gia Xứ Wales (National Library of Wales) và Đại học Mở (Open University) ở xứ Wales. Liên minh này có chủ tịch là giám đốc điều hành và thủ thư trưởng thuộc Thư viện Quốc gia Xứ Wales và các thành viên bao gồm giám đốc Dịch vụ Thông tin và Dịch vụ thư viện các trường đại học. WHELF có nhiệm vụ thúc đẩy thường xuyên công việc và nhiệm vụ của các thư viện đại học ở xứ Wales và cùng hợp tác phát triển các ý tưởng và dịch vụ mới cho mạng thư viện này.

Để có thêm thông tin về WHELF, xin hay ghé thăm www.whelf.ac.uk, hoặc tham gia với trên Twitter @WHELFed.

 

Theo bản tin Ex Libris 12/2014