Sau khi đánh giá mở rộng tất cả các hệ thống phát hiện tài nguyên sẵn có trên thế giới, Thư viện Harvard đã chọn Hệ thống phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo của Ex Libris.

Trước khi lựa chọn ra một hệ thống tốt nhất, một nhóm Điều tra và Đánh giá các nền tảng phần mềm phát hiện tài nguyên dựa trên các tiêu chí chính sau đây:

–  Giao diện dễ sử dụng và có trực quan tốt nhất.

–  Tích hợp gắn kết siêu dữ liệu nội sinh, cấp phép và siêu dữ liệu truy cập mở, bao gồm cả tài liệu đa phương tiện và dữ liệu khoa học, nghiên cứu từ các nhóm nghiên cứu chưa được xuất bản thương mại.

–  Khả năng tích hợp hiệu quả nhất các bộ sưu tập đặc biệt.

–  Hỗ trợ tìm kiến liên các ngành nghiên cứu khoa học và đáp ứng tốt cho một môi trường nghiên cứu thay đổi liên tục.

–  Đảm bảo có đủ sự linh hoạt để cho phép một giải pháp có năng lực phát triển và nâng cao liên tục khả năng tìm kiếm và phát hiện tài nguyên.

Đồng thời Nhóm điều tra cũng xem xét đến các chức năng sau:

– Sự chính xác trong tìm kiếm.

– Khă năng truy xuất các đầu tài liệu đã biết.

– Khả năng tích hợp cao với các hệ thống chuyển giao tài liệu và đáp ứng các đơn đặt tài liệu.

Các thành viên của Nhóm đánh giá đã thu thập dữ liệu bằng cách tiến hành một cuộc điều tra người dùng, phỏng vấn các cán bộ thư viện tại các thư viện đại học cùng cấp, thảo luận với các chuyên gia trong ngành nhiều giờ, xem các nhà cung cấp trình bày, giới thiệu  dịch vụ, đưa ra các phân tích chi tiết về các hệ thống phát hiện và đánh giá cách tìm kiếm bài báo nghiên cứu.

 “Thư viện Harvard đang thực hiện một bước đi đầy ý nghĩa giúp cho người học và nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard dễ dàng truy cập vào tài nguyên thông tin học tập và nghiên cứu khi lựa chọn và triển khai một công cụ mạnh đáp ứng các tiêu chí như trên. Thành công vang dội cho Nhóm đánh giá là họ đưa ra được một bản phân tích kỹ liên quan đến các lựa chọn của chúng tôi – nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Harvard sẽ được hưởng lợi từ sự sáng suốt của họ”, Sarah Thomas, phó chủ tịch Thư viện Harvard và thủ thư Roy E. Larsen thuộc Khoa Khao học và Nghệ thuật nhận xét.

Một trong số những điểm nổi bật của Primo bao gồm:

–  Sách và bài báo nghiên cứu cùng được kết hợp với nhau. Primo cho phép người dùng tin tìm kiếm các cuốn sách và bài báo nghiên cứu qua một họp tìm kiếm duy nhất.

–  Trải nghiệm thông suốt đối với mọi nguồn tài nguyên thông tin: Primo cho phép người dùng duy trì một hệ thống duy nhất cho nghiên cứu và chức năng “My Account”, như lưu lại các kết quả tìm kiếm, xem thông tin vốn tư liệu, thực hiện  yêu cầu, xem tài khoản, gia hạn đầu mục tài liệu

–  Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và hơn nữa. Primo hỗ trợ toàn diện cho các tìm kiếm và trình bày các tài liệu, bản dịch ngôn ngữ địa phương hoặc các bản chuyển ngữ, hỗ trợ dịch nghĩa giữa tiếng Trung truyền thống và đơn giản, chuyển ngữ tốt cho các ngôn ngữ phi phương Tây như tiếng Ả rập, Do Thái và Cyrillic (hệ chữ viết của các nước vùng Đông Âu, Bắc và Trung Á).

–  Trình bày các bộ sưu tập đặc biệt. Primo xử lý nhiều loại lược đồ dữ liệu đầu vào khác nhau. Hệ thống cho phép Thư viện Đại học Harvard  tối ưu hoá chức năng và hiển thị các biểu ghi hình ảnh cũng như các trợ giúp tìm thấy tài liệu cũng như nhiều dạng siêu dữ liệu phù hợp với nhu cầu trong tương lai.

–  Tìm lướt theo chỉ mục. Primo trình bày hộp thả trái để tìm lướt chỉ mục tên tác giả, nhan đề, chủ đề và mã xếp giá, phân loại DDC,  LC …

–  Tìm kiếm đoạn văn/tìm kiếm chính xác. Primo hỗ trợ mạnh khả năng tìm kiếm chính xác đối với dữ liệu nội sinh nhờ năng lực chỉ mục nâng cao. Primo có khả năng tìm kiếm tin mục đã biết,  tìm kiếm nhan đề đơn, cụm từ và lựa chọn tìm kiếm nâng cao.

–  Primo cho phép tiếp cận bởi các đầu tìm kiếm khác. Primo có thể cho phép đưa dữ liệu đến các “web crawlers” được đưa vào các đầu tìm kiếm khác, bao gồm cả Google.

–  Sự linh hoạt. Primo cung cấp nhiều lựa chọn tùy biến và cấu hình mở rộng cũng như một khung chức năng mở cho các phát triển và đáp ứng nhu cầu riêng của người dùng tin tại Đại học Harvard.

Nhóm đánh giá các nền tảng phần mềm phát hiện tài nguyên (DPI) bao gồm:

Corinna Baksik, LTS
Kathleen Donovan, GSE
Betsy Eggleston, HMS
Laura Farwell Blake, FAS
Robin    McElheny, HUA
Laura Morse, LTS
Ken Peterson, AS
Tracey Robinson (Chair), LTS
Emily Singley, LTS
Carli Spina, HLS
Bonnie Tijerina, ITS
Scott Wicks, ITS

 

                    Theo bản tin của Thư viện Đại học Harvard

http://library.harvard.edu/04072014-1119/harvard-library-adopt-ex-libris-primo-webscale-discovery-system