Thư viện Bang California (California State Library) đã nhận thấy bộ giải pháp của Ex Libris phù hợp đúng với nhu cầu hiện nay của họ cũng như những mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Jerusalem, Israel – Ngày 29 tháng 7 năm 2014. Thư viện Bang California (California State Library) vui mừng thông báo rằng, với lựa chọn bộ giải pháp thư viện từ Ex Libris từ năm 2011, thư viện đã thu được rất nhiều lợi ích cũng như thành công trong việc ứng dụng bộ giải pháp này.

Sau khi nghiên cứu kỹ đề xuất sản phẩm, cũng như triến lược giài hạn của công ty trên thị trường, thưviện đã thay thế hệ thống thư viện tích hợp SirsiDynix DRA Classic System hiện tại bằng hệ thống thư viện tích hợp Aleph. Thư viện cũng đã chọn giải pháp máy chủ xử lý nối kết SFX và giải pháp cổng tìm kiếm siêu dữ liệu MetaLib Gateway, các giải pháp đều từ Ex Libris.

Sau một quá trình chọn lựa kéo dài và kỹ càng, Thư viện Bang California đã quyết định chọn bộ giải pháp thư viện của Ex Libris để mở rộng cung cấp dịch vụ thư viện cho người dân nơi đây,” Susan Pastore, phó tổng giám đốc điều hành Exlibris khu vực Bắc Mỹ cho biết thêm. “Thư viện này đánh giá cao những sức mạnh cốt lõi của các giải pháp Aleph, MetaLib và SFX – tính khả ứng và khả biến cao, hỗ trợ những bộ sưu tập lớn và đa dạng, và kiến trúc linh hoạt – phù hợp hoàn toàn với các yêu cầu đặt ra cho một chiến lược dài hạn của thư viện của họ."

Về thư viện bang California

Thư viện Bang (California State Library – CSL) cung cấp dịch vụ thư viện tới công chức nhà nước, cán bộ làm và thực thi luật pháp cũng như nhân viên của họ tại bang California, đồng thời phục vụ hơn 200.000 cán bộ khác làm việc ở bang California. Ngoài ra, CSL còn cung cấp dịch vụ thư viện cho đại bộ phận công dân thông qua bàn tham khảo công cộng và thông qua tất cả các thư viện trong bang với dịch vụ mượn liên thư viện. Bộ sưu tập hơn 1,3 triệu biểu ghi thư mục bao gồm sách, tạp chí, báo, những ấn phẩm của chính phủ liên bang, của bang và địa phương, bản đồ, sách hướng dẫn, băng ghi âm, video, CDs và DVDs, vi phim, các bộ sưu tập bản thảo, ảnh và những hình ảnh đồ họa khác.

Để tham khảo thêm thông tin, truy cập http://www.library.ca.gov/

Theo bản tin Ex Libris 07/2014