Phiên bản Rosetta mới này bao gồm các chức năng mới cho bộ sưu tập và quản lý dữ liệu cũng như những nâng cấp trong trải nghiệm người dùng

Jerusalem, Israel Ngày 21 tháng 7 năm 2014. Ex Libris, tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện, vui mừng thông báo việc phát hành phiên bản 4.0 của giải pháp quản tài sản số, lưu trữ bảo quản số Rosetta. Phiên bản phát hành mới này sẽ giúp sắp xếp, tổ chức hợp hơn việc quản các vai trò bảo quản tệp tin số tăng cường khả năng giao tiếp giữa Rosetta các hệ thống tìm kiếm, phát hiện chuyển giao tài nguyên thông tin, cho phép người dùng tin dễ dàng khám phá bộ sưu tập số được bảo quản trong Rosetta.

Phiên bản 4.0 của Rosetta kết hợp tới hơn 100 cải tiến, nhiều trong số đó đã được cộng đồng người sử dụng Rosetta yêu cầu. Điểm nổi bật của phiên bản mới bao gồm:

·       Kinh nghiệm người dùng tốt hơn: Rosetta phiên bản 4.0 bao gồm các giao diện mới cho phân hệ ký gửi dữ liệu (Deposit) và Phân tích kỹ thuật tệp tin tin số (Technical Analysis), cùng với nhiều nâng cao trải nghiệm nngười dùng trên toàn bộ hệ thống. Các phân  hệ ký gửi dữ liệu bao gồm một cơ chế kéo và thả mới cho phép người dùng tải lên các thư mục và thư mục con một cách nhanh chóng.

·       Tăng cường quản lý dữ liệu: Chức năng kiểm tra sức khoẻ của bit thông tin và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu đã được thêm vào các phân hệ Phân tích kỹ thuật. Người sử dụng Rosetta bây giờ sẽ có những trải nghiệm linh hoạt hơn trong việc cập nhật các gói thông tin lưu trữ (AIPs). Ngoài ra, các báo cáo công việc thông minh có khả năng tuỳ biến cao (OTB) mới, bao gồm thống kê sử dụng, cũng đã được bổ sung vào Rosetta.

·       Cải thiện khả năng mở rộng hệ thống, hiệu quả và mạnh mẽ: Rosetta 4.0 cung cấp các cải thiện cấu hình xử lý cho gói thông tin nhập liệu (SIP), qua đó cho phép các tổ chức phân phối nhiệm vụ cho các máy chủ dành riêng và theo dõi hệ thống hiệu quả hơn. Ngoài ra, để cho phép người dùng trải nghiệm hệ thống sẵn có một cách tối đa, Rosetta 4.0 tách biệt hoàn toàn các cấu thành xử lí và chuyển giao. Các tính năng được cải tiến trong phiên bản 4.0 bao gồm sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn và nhiều khả năng giám sát hệ thống mới.

·       Mở rộng khả năng hỗ trợ toàn diện cho quản lý bộ sưu tập số: Các chức năng tải lên cho các tập tin CSV đã được tăng cường, cho phép nhân viên tạo ra các bộ sưu tập từ nội dung được gửi. Bằng cách sử dụng giao thức OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), Rosetta 4.0 cho phép các hệ thống dữ liệu thu hoạch như giải pháp phát hiện và chuyển giao Primo dễ dàng phát hiện và cung cấp cho người dùng với quyền truy cập vào bộ sưu tập số trong Rosetta. Chức năng quản lý bộ sưu tập, chỉnh sửa, tìm kiếm của giải pháp và chức năng xem cũng được nâng cấp.

“Chúng tôi rất vui mừng về việc phát hành phiên bản Rosetta 4.0”,theo Hadar Miller, giám đốc dự án số tại Thư viện Quốc gia Israel. “Chúng tôi đã lưu trữ thành công bộ sưu tập số và bộ sưu tập số hóa của chúng tôi với giải pháp Rosetta trong năm qua, và hệ thống này được đánh giá cao bởi cộng đồng người dùng quốc tế và cán bộ quản lý bộ sưu tập số của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi rất mong được làm việc với các phân hệ ký dữ liệu nâng cấp mới này.”

Dvir Hoffman, phó giám đốc quản lý và tiếp thị sản phẩm tại Ex Libris, cho biết:“Phiên bản mới nhất của Rosetta là kết quả của sự hợp tác liên tục của chúng tôi với cộng đồng quốc tế Rosetta. Với 5 năm phát triển, Rosetta đã chứng minh giá trị của nó như một giải pháp cho việc quản lý và bảo quản các bộ sưu tập số hóa và sẵn có dưới dạng số, bao gồm nhiều dạng tài liệu kỹ thuật số, chẳng hạn như các trang web, bản thảo, hình ảnh, âm  thanh và video. Chúng tôi tự hào nhận thấy cộng đồng khách hàng như thư viện đại học, thư viện quốc gia và thư viện nghiên cứu, cơ quan lưu trữ quốc gia, bảo tàng… tiếp tục sử dụng Rosetta và cộng động này đang ngày càng mở rộng trên toàn thế giới.”

Về Rosetta

Được cài đặt trong thư viện và cơ quan lưu trữ trên toàn thế giới, Rosetta là giải pháp hoàn chỉnh cho xử lý toàn bộ luồng tác vụ bảo quản số, bao gồm cả việc bổ sung hay thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, nhập liệu, lưu trữ, bảo quản, phân phối các đối tượng số. Rosetta cho phép các trường đại học cũng như các thư viện, cơ quan lưu trữ và các tổ chức lưu trữ ký ức số bảo quản, và cung cấp truy cập vĩnh viễn các tài liệu số do họ tạo ra, kết quả đầu ra nghiên dưới định dạng số, hình ảnh kỹ thuật số, các trang web, và các tài liệu số hoá hay đã sẵn có dưới định dạng số.

 

Để hiểu thêm về Rosetta, xin hãy xem video:

Theo bản tin Ex Libris 07/2014