Cơ cấu tổ chức  dịch vụ thư viện thế hệ kế tiếp

Alma, URM – Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thư viện Thống nhất, là một bộ công cụ hay dịch vụ thư viện hoàn chỉnh hỗ trợ toàn bộ các hoạt động của thư viện- lựa chọn, bổ sung, quản lý siêu dữ liệu, số hóa, và đáp ứng yêu cầu của bạn đọc – cho toàn bộ các dạng tài liệu thư viện, bất kể chúng thuộc định dạng hay vị trí nào.

Nhìn nhận về nhu cầu trong hiện tại và tương lai của các thư viện, và trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác đa dạng toàn cầu, Ex Libris đã phát triển các dịch vụ quản lý thư viện thế hệ kế tiếp, Alma, để củng cố, tối ưu hóa và mở rộng phạm vi của các dịch vụ thư viện.

  • Quản lý tập trung: thống nhất các hệ thống quản lí riêng biệt của các thư viện hiện nay cho tất cả nguồn tài nguyên điện tử, số, và in.
  • Tối ưu hóa: tối ưu hóa quy trình công việc, tác vụ thông qua chia sẻ dữ liệu và các dịch vụ cộng tác cũng như cơ sở hạ tầng dựa trên công nghệ điện toán đám mây.
  • Mở rộng: hướng tài nguyên thông tin tới tập trung vào mở rộng các dịch vụ thư viện trong và ngoài tổ chức của họ để hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu.

 

Tầm nhìn của hệ thống URM

Được thiết kế không chỉ để cải thiện hệ thống mà còn để hỗ trợ các dịch vụ và các sáng kiến ​​hoàn toàn mới, Alma và cấu trúc quản lý thống nhất URM cung cấp các phân tích được cải thiện để gắn kết giá trị và dịch vụ của thư viện chặt chẽ hơn với các kết quả quan trọng, mở rộng quản lý siêu dữ liệu và quản trị cả  ở nội dung truyền thống bao gồm nghiên cứu tập hợp dữ liệu và hỗ trợ cho các mô hình phát triển bộ sưu tập chung cho phép các thư viện cộng tác một cách thực sự  hiệu quả và do đó tối đa hóa đầu tư trong các bộ sưu tập của họ.

  •  Quản lý tài nguyên thống nhất: Alma hỗ trợ toàn bộ các hoạt động thư viện in, thư viện điện tử,  và thư viện số.
  •  Quản lý siêu dữ liệu theo cách cộng tác: Alma đem đến khả năng chia sẻ các siêu dữ liệu chất lượng cao trong môi trường quản lý tài nguyên với một mô hình hỗn hợp độc đáo giúp cân bằng sự chia sẻ toàn cầu với nhu cầu riêng của từng thư viện.
  •  Đáp ứng nhu cầu bạn đọc thông minh: Alma cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu bạn đọc với thuật ngữ dễ hiểu, với quy trình công việc thống nhất và khả năng phân tích nhằm tổ chứa lại và tối ưu hóa quy trình công việc đáp ứng yêu cầu bạn đọc.
  •  Tài nguyên và dữ liệu được tối ưu hoá: Alma đơn giản hoá quy trình công việc thư viện bằng cách sử dụng một quy trình công việc tự động độc đáo và hệ thống dữ liệu được chia sẻ.
  •  Dịch vụ dựa trên công nghệ điện toán đám mây: Cung cấp như một dịch vụ điện toán đám mây để tăng lợi tức đầu tư và giảm tổng chi phí sở hữu của cơ sở hạ tầng công  nghệ của thư viện, đồng thời cung cấp khả năng truy cập vào các dữ liệu và các dịch vụ được chia sẻ.
  •  Phát triển bộ sưu tập thông minh: Alma cho phép bạn tối đa hóa ngân sách phát triển bộ sưu tập của bạn với việc lựa chọn,  bổ sung;  quy trình đánh giá dự báo bởi thông tin thống kê sử dụng, chi phí mỗi lần sử dụng, và vốn tư liệu của bộ sưu tập ngang hàng.
  •  Dựa trên nền tảng mở của Ex Libris (Openplatform): Sử dụng giao diện mở dựa trên web, Alma có thể được tích hợp thông suốt với các hệ thống khác bao gồm hệ thống mở bên ngoài thư viện, và các thư viện có thể phát triển bộ tích hợp (adaptor) và kết nối (plugin) để  thoả mãn những nhu cầu riêng của mình.