Công ty Dịch vụ thương mại và thông tin kỹ thuật (TED Engineering Documents JSC) vinh dự là nhà tài trợ vàng cho Đại hội CONSAL lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á (Congress of Southeast Asian Librarians, viết tắt là CONSAL) được thành lập năm 1970 tại Xinhgapo, bao gồm: Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malayxia, Myanma, Philipin, Xinhgapo, Thái Lan và Việt Nam. Tháng 4 năm 2009, CONSAL sẽ tiến hành Đại hội lần thứ XIV. Với chủ đề “Hướng tới sự năng động của các thư viện và trung tâm thông tin ở các nước Đông Nam Á”, Đại hội sẽ trao đổi những ý tưởng, quan điểm, thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường tính năng động và hiệu quả trong hoạt động thông tin-thư viện của các nước, góp phần củng cố CONSAL bền vững.

Chúng tôi hân hạnh kính mời các tổ chức Thông tin thư viện quan tâm đến tham dự Triển lãm công nghệ và giải pháp tiên tiến để tạo dựng thư viện số tại Đại hội, gian hàng 14 & 15 từ ngày 21 – 22/4/2009, Khách sạn Melia Hà Nội.

Xem thêm thông tin tại website chính thức của CONSAL XIV:

http://consal14.vn
http://www.consal.org