Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

TED hân hạnh luôn được đồng hành cùng hội nghị này.

 

Từ ngày 26-27/6/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (gọi tắt là Liên hợp).

 Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc trường Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Tạ Bá Hưng – Chủ tịch Liên hợp thư viện Việt Nam; ông Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, cơ quan chủ trì Liên hợp; đại diện Vụ Thư viện và trên 150 đại biểu đến từ  67 thư viện các trường đại học, cao đẳng, các thư viện tỉnh, các cơ quan thông tin thuộc bộ, ngành và các sở KH&CN trong cả nước.

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN trong thời gian qua trên cả 3 bình diện: cơ sở pháp lý, nguồn lực thông tin, quy mô và tổ chức của Liên hợp. Những thành công ban đầu của Liên hợp đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn lực thông tin cho hệ thống các cơ quan thông tin – thư viện, các nhà nghiên cứu KH&CN nước nhà. Ông Lê Xuân Định nhấn mạnh trong giai đoạn sắp tới, Liên hợp thư viện cần có những bước phát triển mới, phối hợp bổ sung nhiều nguồn tin chuyên ngành và tăng cường các hoạt động hợp tác cùng phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Liên hợp giai đoạn 2014-2015, định hướng quản lý và phát triển nguồn tin KH&CN tại Việt Nam. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những vấn đề có tính chiến lược của Liên hợp. Ngoài ra, các đại biểu được nghe các báo cáo về tình hình cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu ProQuest Central & Credo General Reference; Một số giải pháp tích hợp nhằm tăng cường sức mạnh vốn tài nguyên thư viện; Giới thiệu bộ sưu tập sách điện tử của nhà xuất bản Elsevier; Bộ sưu tập sách điện tử 50.000 cuốn ebooks của iGroup và chiến lược bổ sung nguồn tin điện tử của các thư viện; Giới thiệu cơ sở dữ liệu RSC từ các nhà cung cấp iGroup, TED Eng. và các nhà xuất bản Elsevier, Springer.

Hội nghị thường niên lần thứ 13 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đã thống nhất về sự cần thiết thành lập tiểu nhóm (sub-consortium) phối hợp bổ sung CSDL Science Direct của Nhà xuất bản Elservier với sự tham gia của một số thành viên chủ chốt: Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Hàn làm KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội,…. Để triển khai nhiệm vụ này, Hội nghị đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ việc thành lập và chủ trì việc phối hợp bổ sung.

Hội nghị thường niên của Liên hợp được tổ chức luân phiên tại các tỉnh thành trên cả nước là dịp để các thành viên Liên hợp thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau mỗi năm hoạt động, đồng thời cũng là dịp để các cán bộ trong cả nước nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ thông qua giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thông tin thư viện, các đồng nghiệp đến từ các thư viện thành viên trong cả nước và tìm kiếm các cơ hội hợp tác các nhà xuất bản, các tổ chức trong và ngoài nước.
 

Văn phòng Liên hợp thư viện (29/6/2015)