Công ty TED hân hạnh được tham gia tài trợ Hội thảo này.

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Khoa Thư viện – Thông tin học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Thư viện hướng đến tương lai: hợp tác, tiến bộ và phát triển" nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa

Tham dự Hội thảo có các cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên gia đến từ nhiều thư viện, trung tâm thông tin, cơ sở đào tạo…trong cả nước.

Các tham luận và thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin – thư viện trong những năm tới, bao gồm:

– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin thư vện:

o Phát triển thư viện số

o Web 2.0 – 3.0 và thư viện 2.0 – 3.0 và các công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin

– Điều chỉnh và phát triển các chuẩn nghiệp vụ cho hoạt động thông tin – thư viện

– Các phương pháp và quan điểm mới về tổ chức và phân phối thông tin, dịch vụ, quảng bá hoạt động thư viện

– Công tác đào tạo cán bộ thông tin-thư viện; Cán bộ thư viện trong thời đại tri thức và thông tin: vai trò, vị trí, các kỹ năng và yêu cầu nghề nghiệp cần thiết trong giai đoạn mới, khả năng phát triển nghề nghiệp và cơ hội học tập

– Đảm bảo chất lượng hoạt động thư viện:

* Vai trò đóng góp của thư viện đối với cộng đồng

* Đánh giá đo lường chất lượng hoạt động thư viện

* Hoạt động đảm bảo chất lượng thư viện

* Đánh giá chất lượng thư viện và việc sử dụng các công cụ và phương tiện quản lý chất lượng (BSC, TQM, ISO 9000, Benchmarking…)

– Hợp tác và phối hợp:

* Trong nội bộ thư viện và trong hoạt động giữa các thư viện

* Giữa thư viện với các nhà cung cấp

* Giữa thư viện với các cơ quan, đơn vị khácHội thảo đã đem lại cơ hội để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm bổ ích, thiết thực cho những người tham dự hội thảo nói riêng và những người quan tâm đến lĩnh vực hoạt động thư viện – thông tin nói chung.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

Description: http://tvtth.hcmussh.edu.vn/Resources/Images/SubDomain/tvtth/Sinh%20hoat%20hoc%20thuat/w4.jpg