Công ty TED hân hạnh đồng tài trợ hội thảo này.

Ngày 28-29/3/2014, tại thành phố Nha Trang đã diễn ra cuộc họp lần thứ 12 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (gọi tắt là Liên hợp).

Tham dự cuộc họp có ông Tạ Bá Hưng – Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng, Chủ tịch Liên hợp, ông Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, cơ quan chủ trì Liên hợp, bà Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Huỳnh Kỳ Hạnh – Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hòa, ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam và trên 140 đại biểu đại diện cho 70 thư viện trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết: “Sau 10 năm thành lập phát triển, Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên cả 3 bình diện: sở pháp , nguồn lực thông tin quy tổ chức của Liên hợp. Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Liên hợp ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh giá kết quả hoạt động 10 năm qua đề ra phương hướng trong giai đoạn mới”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá quá trình hình thành và phát triển Liên hợp giai đoạn 2004-2014, công  tác phối hợp bổ sung và chia sẻ các nguồn tin điện tử và các hoạt động nâng cao năng lực thông tin – thư viện của Liên hợp. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những vấn đề có tính chiến lược của Liên hợp như: Quyết định việc đặt mua cơ sở dữ liệu của Liên hợp thư viện trong năm 2014-2015; Đề xuất giải pháp tăng cường chia sẻ nguồn tin điện tử giữa các đơn vị thành viên; Lập kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao năng lực của các đơn vị thành viên về quản lý và cung cấp các nguồn tin điện tử; Giới thiệu một số dịch vụ tài liệu điện tử mới về KH&CN của các nhà cung cấp quốc tế; Đề xuất thành lập nhóm thư viện bổ sung cơ sở dữ liệu đặc thù…

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN chính thức thành lập từ năm 2004 tại Hà Nội. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Liên hợp đã thu hút được gần 100 thành viên tham gia. Với phương châm: “lợi ích tối đa, chi phí tối thiểu”, thư viện lớn giúp đỡ thư viện nhỏ, các thành viên đóng góp với mức độ khác nhau tùy theo năng lực tài chính và nhu cầu sử dụng, song đều được khai thác nguồn tin KH&CN đồ sộ giá trị hơn 3 tỷ đồng: CSDL ProQuest Central, CSDL Credo Reference, CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam (STD), CSDL thư mục Kết quả nghiên cứu và nhiều nguồn tin do Liên hợp đàm phán để các thành viên được dùng thử miễn phí.

Hội nghị thường niên của Liên hợp được tổ chức luân phiên tại các tỉnh thành trên cả nước dịp để các thành viên Liên hợp thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau mỗi năm hoạt động, đồng thời cũng dịp để các cán bộ trong cả nước giao lưu, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển.

Nguồn: NASATI  (30/3/2014)

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Lê Xuân Định – Cục trưởng  cục Thông tin KH & CN Quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/chu%20tri.JPG

TS. Tạ Bá Hưng – Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Liên hợp thư viện và TS. Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia chủ trì thảo luận.

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/co%20nga.JPG

TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/c%20khang.JPG

Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/a%20Thang.JPG

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia trình bày những cơ sở pháp lý mới đối với hoạt động của Liên hợp.

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/thuy.JPG

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/pb1.JPG

 

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/vhl.JPG

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Description: http://www.vista.vn/Portals/0/users/phantich/042014/1-4-2014/anh%20D%20phat%20bieu%20khai%20mac.JPG

Toàn cảnh hội nghị