Công ty TED hân hạnh tài trợ hội thảo này

Ngày 11/10/2012 tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo Thông tin-Thư viện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm (1982-2012).

Tới dự Hội thảo có GS.TSKH Dương Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam, GS.TSKH Nguyễn Đình Công – Phó Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam, ông Cao Minh Kiểm – Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN), bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cùng đại diện của các đơn vị thông tin-tư liệu thuộc các đơn vị trực thuộc Viện KH&CN Việt Nam, nhà khoa học, đại diện cơ quan thông tin-thư viện, ….

Hội thảo đã nghe 14 báo cáo tham luận của các đại biểu giới thiệu những xu hướng mới trong quản trị và phổ biến tài nguyên thông tin, định hướng phát triển công tác thông tin KH&CN thời gian tới, hiện trạng và kinh nghiệm quản lý tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin Tư liệu và của các đơn vị thông tin thư viện của các viện, trung tâm thuộc Viện KH&VN.

Ông Cao Minh Kiểm, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Việt Nam đã giới thiệu những định hướng của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động thông tin-thư viện-thống kê KH&CN và nêu ra những nội dung chủ yếu cho hoạt động thông tin-thư viện-thống kê KH&CN từ nay đến 2020 như: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin-thư viện-thống kê KH&CN; triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ KH&CN về thống kê KH&CN; phát triển tài nguyên thông tin KH&CN; phát triển dịch vụ phân tích thông tin; đẩy mạnh dịch vụ thông tin giao dịch công nghệ; đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, nông thôn, miền núi; duy trì và phát triển mạng VISTA và VinaREN; hiện đại hóa hệ thống thông tin-thư viện-thống kê KH&CN quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế. Đặc biệt cần tập trung xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt "Đề án hiện đại hoá công tác thông tin, thư viện và thống kê KH&CN đến năm 2020" và "Chương trình tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN".