Trạm lưu thông RFID mk

Một trạm lưu thông RFID phù hợp với công nghệ hiện

Lợi ích cho thư viện:

–   Nâng cấp các trạm lưu thông hiện của thư viện lên công nghệ RFID.

–   Sử dụng phần cứng phần mềm quản thư viện tích hợp (ILS) hiện .

–   Tích hợp đầy đủ với hệ thống ILS của thư viện. Không cần phần mềm mới.

–   Tiểu ứng dụng công nghệ RFID gửi thông tin về bạn đọc cuốn sách trực tiếp tới cửa sổ lưu thông của hệ thống ILS thay đổi / hiển thị trạng thái an ninh.

–   Cho phép xử một hoặc nhiều đầu tài liệu cùng lúc.

–   Bộ phát/nhận sóng thể diễn ra độc lập nếu xử kho cho tài liệu không được như mong muốn

–   thể sử dụng thẻ bạn đọc RFID.

–   Đọc được nhiều định dạng dữ liệu.

Chi tiết kỹ thuật:

–   Bộ đọc ghi RFID (Reader/Writer) ăngten tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 18000-3/15693

–   Phần mềm lưu thôn tiểu ứng dụng

–   Không đòi hỏi kết nối giao thức SIP (cần được cấp phép trong ILS)

–   LibManager phần mềm giám sát tiêu chuẩn

–   Kích thước: 410x310x60mm (16.14”x12.2”x2.36”)

–   Trọng lượng: khoảng 2kg

Tùy chọn:

–  thể vận hành như hệ thống RFID vạch.

Xem thêm thông tin về RFID StaffStation