Trạm lưu thông EM mk

Đọc vạch, khử nạp từ tại trạm lưu thông EM

Máy quét vạch (Barcode Scanner)

·   Chức năng quét/đọc vạch hoàn hảo đối với hầu hết tất cả các vạch tuyến tính, bao gồm cả các vạch chất lượng chưa tốt.

·   Đảm bảo cho cán bộ lưu thông cảm thấy thuận tiện đạt năng suất bằng cách kết hợp nút bấm cho ngón tay trong một thiết kế công nghiệp với kiểu dáng đẹp nhẹ, phù hợp với mọi bàn tay.

·   IP42 – rating.

·   Kích thước: 66 x 180 x 97 mm.

·   Trọng lượng: 125 g.

Khử từ giải EM theo phương thẳng đứng

·   Chức năng: Khử từ cho nhiều dạng giải từ EM 3M và chuẩn EAS khác.

·   Hiệu quả:khử từ xa tới 50 mm.

·   Chất liệu:Thép không rỉ, dễ vệ sinh bằng chổi.

·   Kích cỡ ba chiều :150 x 90 x 60 mm.

Nạp từ điện tử cho EM

·   Chức năng: nạp từ điện tử cho giải từ 3M và EM chuẩn EAS khác

·   Ứng dụng:

  1. Đặt bộ phận nạp từ với mặt nạp từ hướng vào giải từ.
  2. Ấn nút và giữ.

3.Di chuyển phần nạp từ chậm và theo cùng một hướng từ phía giải từ.

4. Cách giải từ khoảng 30 cm, rồi thả nút.

  1. Lưu ý: Tắt nút nạp từ trước khi nạp cuốn sách tiếp theo đảm bảo sử dụng lâu dài hơn!
  2. Khoảng cách: Tiếp xúc.
  3. Chất liệu: Nhựa.
  4. Kích cỡ ba chiều:140 x 80 x 80 mm. Cáp dài khoảng 1500 mm.
  5. Phần điện: 230V/30W.

Tải về tài liệu EM staffStation tại đây