DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn thông tin khoa học công nghệ trong nghiên cứu và ứng dụng, thông tin nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị…bên cạnh các tiêu chuẩn kỹ thuật, sách điện tử, công TED luôn đáp ứng nhanh nhất và phù hợp nhất cho tất cả các đơn đặt hàng thuê bao hàng năm truy cập vào các cơ sở dữ liệu tạp chí chất lượng cao của các nhà xuất bản, các tổ chức tích hợp nội dung danh giá trên thế giới.

Các dạng tạp chí điện tử mà Công ty TED chuyển giao về Việt Nam bao gồm:

–  Journal: thường dùng các thuật ngữ khoa học, chuyên môn, chuyên dùng trong giới các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Ví dụ: Bệnh tim –  Cardiopathy

–  Magazine: thường dùng các từ ngữ khoa học dễ hiểu mà đông đảo người dùng có thể hiểu. Ví dụ: Bệnh tim –  Heart disease

–  Newspapers: Thời báo, tin tức được biên tập.

–  Proceeding: Kỷ yếu, tạp chí chuyên khảo thường được tập hợp sau một hội nghị khoa học chuyên ngành.

–  Reviews: Tạp chí bình xét và phản biện khoa học, chỉ số ảnh hưởng khoa học (IF: impact factor) thường rất cao trong các tạp chí Reviews

–  Transactions: Tạp chí đi từ kết luận sau cuộc trao đổi kỹ thuật của một cộng đồng kỹ thuật.

Các cơ sở dữ liệu báo cáo nghiên cứu, chỉ mục..v.v…

Công ty TED luôn sẵn có và cung cấp tới người dùng trên cơ sở chọn lựa từng bộ sưu tập hoặc toàn bộ CSDL tạp chí điện tử về các chủ đề:

1.                   Architecture and Design

2.                   Agricuture

3.                   Arts

4.                   Astronomy

5.                   Audiology and Hearing Science

6.                   Auxiliary Sciences of History

7.                   Biomedical Sciences

8.                   Business, Economics and Management

9.                   Behavioral Sciences

10.               Built Environment

11.               Chemistry and Physics

12.               Computer Science

13.               Criminology and Forensics

14.               Development Studies

15.               Development, Environment, Social Work, Urban Studies

16.               Education

17.               Engineering, Engineering management.

18.               Earth Sciences

19.               Economics, Finance, Business & Industry

20.               Environmental Studies & Management

21.               Finearts

22.               Food Science & Technology

23.               Geography and Geosciences

24.               History

25.               Humanities

26.               Information Science

27.               Interdisciplinary Studies

28.               Law               

29.               Life Sciences

30.               Linguistics

31.               Mathematics and Statistics

32.               Material and Environmental Sciences

33.               Medicine and Allied Health

34.               Medicine, Dentistry, Nursing

35.               Military Science.

36.               Musics

37.               Museum, Heritage Studies & Visual Arts

38.               Naval Science

39.               Philosophy

40.               Political Science.

41.               Psychology

42.               Physical Sciences

43.               Reference & Information Science

44.               Religion

45.               Social Sciences

46.               Social Work

47.               Sports, Leisure, Travel & Tourism

48.               Urban Studies

49.               Veterinary Sciences and Medicine

Quyền lợi của khách hàng khi thuê bao các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học công nghệ hay các báo cáo nghiên cứu do TED chuyển giao được hưởng các ưu đãi sau:

–  Được truy cập hồi cố về sâu vào toàn văn của các tạp chí đặt mua từ các năm 1990 trở về, thậm chí một số CSDL cho phép khách thuê bao có thể truy cập hồi cố sâu về cả những năm khởi thủy của tờ tạp chí.

–  Khi không có điều kiện tiếp tục thuê bao thì khách hàng vẫn có thể truy cập vào toàn văn của các đầu tạp chí đã trả phí thuê bao của các năm trước (có hoặc không phải trả phí duy trì platform tùy chính sách của từng nhà xuất bản).

–  Trong thời gian thuê bao thường xuyên được cập nhật tin và hưởng lợi các tạp chí liên quan đang trong thời gian truy cập mở (open access).

–  Được hưởng cơ chế giá tốt của nhà xuất bản trong trường hợp thuê bao phiên bản điện tử và mua phiên bản in.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem và hợp tác !

Mọi thông tin chi tiết thêm xin liên hệ:

Phòng Marketing và Phát triển thị trường

ĐT: 04.3564 0225 hoặc Email:  sales@ted.com.vn, marketing@ted.com.vn