Đem đến cho các giảng viên nhà nghiên cứu một bộ sưu tập khổng lồ tài nguyên thông tin điện tử đã đang được xuất bản, Primo Central Index tập trung chuyên biệt vào những tài liệu được cộng đồng học thuật nghiên cứu đang sử dụng trên thế giới.

Primo Central Index một chỉ mục cùng lớn, tích hợp hàng trăm triệu tài nguyên thông tin điện tử về học thuật nghiên cứu tầm quan trọngcấp độ toàn cầu khu vực. Những tài nguyên này bao gồm bài báo nghiên cứu từ các tạp chí khoa học, sách tham khảo điện tử chuyên ngành, nhận xét, tài liệu pháp luật nhiều tài liệu khoa học khác được thu hoạch từ những nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai nhà tích hợp nội dung, cũng như từ nhiều kho thông tin khoa học số khả năng truy cập mở khác trên thế giới. Ex Libris làm việc với nhiều nhà cung cấp thông tin cấp độ quốc tế khu vực hàng đầu trên thế giới để làm lợi ích cho cộng đồng thư viện khách hàng của mình. Primo Central Index giúp người dùng tin khai thác tối đa sự phong phú của dữ liệu thông tin khoa học hiện , cũng như cho phép người dùng tin tìm kiếm nhanh dễ dàng hơn.

Được cung cấp bởi Ex Libiris như một dịch vụ điện toán đám mây, Primo Central Index khả năng tích hợp thông suốt với môi trường thông tin của thư viện. Nhờ đó, thư viện được hưởng lợi từ khả năng tích hợp toàn cầu toàn diện của khối lượng lớn dữ liệu được chỉ mục từ Primo Central Index, đồng thời thư viện thể tự định nghĩa phạm vi của tài liệu phù hợp với người dùng tin của họ quyết định cách thức kết quả tìm kiếm được trình bày.

Giải pháp phát hiện chuyển giao tài nguyên thông tin toàn diện

Primo Central Index được cung cấp như một phần dịch vụ sở dữ liệu tích hợp với giao diện của giải pháp Phát hiện Chuyển giao tài nguyên Primo (Primo IU), một giải pháp cho phép người dùng thư viện tận dụng tối đa lợi ích của cổng truy cập duy nhất cho tất cả nhu cầu học tập nghiên cứu. Thông qua một hộp tìm kiếm duy nhất, người dùng tin thể dễ dàng tìm kiếm trên khắp các bộ sưu tập của thư viện, đồng thời khai thác những bộ sưu tập được quản phát triển riêng bởi thư viện cùng với các nguồn tài nguyên thông tin học thuật trên toàn cầu khu vực từ Primo Central Index. Primo trình bày kết quả tìm kiếm trong một danh mục duy nhất, được sắp xếp phù hợp giúp người dùng tin dễ dàng tiếp cận được những đầu mục tài liệu họ quan tâm.

Tất cả các thư viện đều có thể có lợi từ Primo Central Index.

Có nhiều cách để truy cập Primo Central Index mở rộng. Thư viện chọn giải pháp Phát hiện và Chuyển giao tài nguyên Primo hoặc những thư viện sử dụng dịch vụ thư viện riêng thông qua API có thể dễ dàng truy cập và tích hợp thông suốt với Primo Central Index, để mở rộng giới hạn tìm kiếm của người dùng tin.

Xem video mô tả dịch vụ Primo Central Index

Qua điểm về ngành công nghiệp nội dung thông tin học thuật và nghiên cứu.

Ngày nay, chính phạm vi nội dung được xử lý hiệu quả nhờ vào sự khác biệt của các giao diện phát hiện tài nguyên thông tin. Chúng ta giờ đây có khả năng phát triển được những giao diện phát hiện tài nguyên với năng lực xử lý ngày càng cao sự trải rộng và đa dạng của một bộ sưu thư viện thông qua một chỉ mục kết hợp nội dung duy nhất, bao gồm tài liệu in, bài báo nghiên cứu trong những tạp chí điện tử, và từng đối tượng số trong những bộ sưu tập số và kho số của các tổ chức.”

Marshall Breeding, Top Technology Trends blog, tháng 7/2009

_____________________

Các công cụ phát hiện cấp độ mạng (network-level) đưa vào những tài nguyên thông tin khoa học và nghiên cứu liên ngành cùng các công cụ tìm kiếm mạnh hiện đang nâng cao một cách ấn tượng hiệu suất giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời cũng làm tăng các hiệu quả của các nghiên cứu đó. Nhờ đó, những thực hành phát hiện tài nguyên của các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên tất cả những ngành học thuật đã và đang tiếp tục chuyển dịch rõ rệt sang cấp độ nối kết mạng.”

Roger C. Schonfeld and Ross Housewright, Báo cáo Điều tra Cán bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Đại học năm 2009 của Ithaka: Tầm nhìn Chiến lược Chính cho các Thư viện, Nhà xuất bản và Xã hội (Faculty Survey 2009: Key Strategic Insights for Libraries, Publishers, and Societies – Ithaka S+R Report).