bX Scholarly Recommender Service: một dịch vụ dữ liệu chỉ dẫn đọc tài liệu học thuật nghiên cứu dựa trên dữ liệu sử dụng nội dung điện tử trong môi trường nghiên cứucấp độ toàn cầu dành cho các thư viện số.

Chúng ta đều cho rằng Web đang để lại một kỷ nguyên thúc đẩy sự tìm kiếm khởi đầu một quá trình phát hiện. Điều khác biệtđây ? Tìm kiếm hành động được thực hiện khi bạn cố gắng tìm kiếm một điều đó. Phát hiện một điều đó thật tuyệt vời hữu ích đối với bạn, nhưng bạn đã không biết rằng tồn tại, hoặc không biết làm thế nào để yêu cầu được , song lại tìm đến với bạn.”

Jeffrey M. O’Brien, "The race to create a 'smart' Google",

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/11/27/8394347/

 

Đối diện với sự mở rộng nhanh chóng của thế giới thông tin trực tuyến, các nhà nghiên cứu đang cần những công cụ mới để giúp họ tìm kiếm đánh giá những tài liệu học thuật nghiên cứu một cách nhanh chóng, phù hợp nhất, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

Dịch vụ chỉ dẫn bXTM một dịch vụ dữ liệu mới khả năng tích hợp làm gia tăng sức mạnh của cộng đồng nghiên cứu nối kết mạng ngày hôm nay để phát sinh các chỉ dẫn gợi ý đọc dựa trên dữ liệu sử dụng của các bài báo nghiên cứu trong môi trường số. thể hiện sự nhận biết tầm quan trọng ngày càng tăng của nội dung đóng góp bởi người dùng (user-driven content) một bước đi quan trọng trong sự hội tụ của Web 2.0 với thế giới học thuật nghiên cứu.

Dịch vụ bX được đem đến người dùng thư viện bởi cùng một nhóm nghiên cứu đã tạo ra SFX tiêu chuẩn OpenURL, một sự cộng tác nghiên cứu giữa tập đoàn Ex Libris những nhà nghiên cứu danh tiếng như Johan Bollen Herbert Van De Sompel của Phòng thí Nghiệm Quốc Gia Los Alamos (Los Alamos National Laboratory – LANL), Mỹ.

Xem video về dịch vụ bX

Trao quyền cho người sử dụng thư viện của bạn với dịch vụ chỉ dẫn Web 2.0.

Những người dùng Web thực sự quen với các chỉ dẫn, gợi ý dựa trên dữ liệu sử dụng. Như chúng ta thể thấy đuợc trên những trang web thương mại như Amazon.com, những chỉ dẫn gợi ý này đã rất phổ biến với người dùng web, họ tiếp tục thấy chúng thực sự phù hợp giá trị.

Tập trung chủ yếu vào môi trường thông tin học thuật nghiên cứu, những chỉ dẫn đọc từ dịch vụ bX dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế. dịch vụ đầu tiên cung cấp những chỉ dẫn đọc được xử nhằm trỏ tới những bài báo nghiên cứu cụ thể.

Bằng việc cung cấp dịch vụ chỉ dẫn đọc bX, thư viện của bạn tiến tới việc phục vụ bạn đọc với một công cụ giá trị đáp ứng mong muốn được cập nhật liên tục của người dùng, dịch vụ Web 2.0, đồng thời cung cấp những chỉ dẫn hay gợi ý đọc tài liệu nghiên cứu dựa trên:

* Tính phù hợp: dựa trên phân tích của hàng triệu giao dịch liên quan đến ngữ cảnh của các nhà nghiên cứu khi tìm kiếm tài liệu học thuật cho những công trình nghiên cứu của họ trong môi trường thông tin trực tuyến.

* Tính cập nhật: bao gồm tài liệu học thuật hiện hànhcấp độ bài báo nghiên cứu

*Dễ dàng truy cập: tích hợp chặt chẽ với kết quả tìm kiếm tài liệu học thuật nghiên cứu.

Hãy trải nghiêm với bX để xem bX giúp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện như thế nào

Dịch vụ bX được kích hoạt chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ trong môi trường SaaS (Software-as-a-Service). Dịch vụ bX được cung cấp dựa trên dịch vụ sử dụng theo yêu cầu (on-demand service), không cần phải cài đặt duy trì trên hệ thống mạng của thư viện. Chỉ cần hoàn thành một đăng hệ thống sẽ chạy trong vòng một ngày.

Dịch vụ chỉ dẫn đọc bX được chuyển giao tới hệ thống của thư viện, vậy người dùng tin thể ngay lập tức bắt đầu thấy các chỉ dẫn đọc khi sử dụng những đăng nhập hiện của họ. Bởi dịch vụ chỉ dẫn bX rất trực quan được tích hợp trực tiếp vào môi trường phát hiện tài nguyên học thuật quen thuộc của thư viện, người dùng tin không cần phải được đào tạo ngay lập tức được lợi ích từ dịch vụ này.

Những đơn vị đăng dịch vụ bX cũng thể đóng góp dữ liệu sử dụng cho dịch vụ này. Mặc vậy, những đóng góp như vậy không phải đòi hỏi cần thiết để sử dụng dịch vụ bX, bất kỳ dữ liệu sử dụng nào được đóng góp thêm vào dịch vụ này sẽ giúp nâng cao chất lượng các chỉ dẫn đọc cho người dùng tin hay cộng đồng sử dụng.

Đơn vị đóng góp dữ liệu sử dụng tới bX sẽ được một cấp độ cao hơn khi xem các chỉ dẫn đọc. Ngoài việc được sử dụng xử cấp độ toàn cầu, dịch vụ chỉ dẫn đọc bX còn được tạo ra dựa vào dữ liệu sử dụng tại mỗi đơn vị sử dụng hay một liên minh sử dụng dịch vụ này.

Thư viện mong muốn dùng thử hay sử dụng dịch vụ này, xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi.