Máy chủ nối kết SFX đem lại cho các thư viện một giải pháp hiệu quả để kết nối đến nguồn tin điện tử đa dạng và tăng lên không ngừng của mình. SFX cung cấp cho các thư viện sức mạnh, linh hoạt độc lập trong xác định các nối kết nhằm giúp người dùng di chuyển hướng tới tài nguyên và dịch vụ đúng với kết quả tìm kiếm của họ, kể cả dịch vụ chuyển giao bài báo tạp chí hoặc sách điện tử trực tuyến. Những thủ thư tại bộ phận đọc tham khảo có thể chọn nội dung thích hợp từ nhiều nhà cung cấp thông tin và nối kết nội dung này với nhau như mong muốn.

SFX®Máy chủ xử lý nối kết gốcchuyển giao dịch vụ nối kết trong môi trường học thuật

SFX®Kết nối Tài nguyên Điện tử

 Sử dụng giao diện quản trị dựa trên nền tảng Web kết hợp với ”cơ sở kiến thức” (Knowledge Base) của SFX, thủ thư chọn lựa và cấu hình các sở dữ liệu mục tiêu của các nối kết chỉ một lần cho tất cả tài nguyên thông tin, quy trình này loại bỏ được sự trùng lặp không cần thiết trong các nỗ lực tìm kiếm.

Đối với thư viện có một máy chủ SFX, nút SFX sẽ xuất hiện thường trực với mỗi đầu mục thông tin tham khảo được truy xuất dù cho tài nguyên thông tin đó lưu trữ tại thư viện hay từ xa bởi một bên thứ ba. Người dùng chỉ cần một nhấp chuột từ trình dịch vụ SFX để được đưa đến nhiều dịch vụ phù hợp cho đầu tham khảo đó. Để có thể di chuyển một cách thông suốt, một thủ thư có thể cấu hình SFX để người dùng có thể bỏ qua một trình đơn và đi thẳng tới toàn văn khi sẵn có. Với SFX, các nối kết sẽ thống nhất trên mọi tài nguyên và phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của người dùng.

Trực tiếp hơn nữa người quản ly thư viện thể hiển thị SFX từ đó người sử dụng bỏ qua menu trực tiếp tiếp cận với văn bản toàn văn khi thể. Với SFX, các kết nối được gắn chặt với các nguồn thông tin luôn luôn phù hợp với không gian mối quan hệ tìm kiếm của người sử dụng.

SFX®– Mở rộng Chân trời Nghiên cứu.

SFX mở rộng khái niệm nối kết ưu việt của mình vượt xa hơn một phương pháp truy xuất toàn văn của một bài báo đơn thuần. Trong khi sự chuyển giao tài liệu toàn văn tới người dùng có sự tăng trưởng lớn trong những năm gần đây và là một dịch vụ chính đối với các nhà nghiên cứu, thì SFX tạo điều kiện cho thủ thư mang đến nhiều dịch vụ và tiện ích gia tăng thêm phù hợp với người dùng của mình. dụ, nếu toàn văn của một bài báo không sẵn có điện tử, người dùng thường kiểm tra ngay với liệu in trong mục thư viện hoặc đưa ra một yêu cầu chuyển giao tài liệu hoặc mượn liên thư viện. Các sở dữ liệu mục tiêu tiềm năng bao gồm cả những dịch vụ thông tin sáng chế, dịch vụ trích dẫn, tìm kiếm trong các sở dữ liệu trên Web, và trên nhiều tài nguyên khác nữa. Các thủ thư có thể chọn từ một sở dữ liệu mục tiêu đã được cấu hình sẵn hoặc phát triển cấu hình cở dữ liệu mục tiêu theo cách riêng.

Để tham khảo danh mục sở dữ liệu mục tiêu đã cấu hình sẵn của SFX, xin tham khảo:

https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/sfx-link-resolver/

SFX®Hơn cả một máy chủ xử lý nối kết

Công cụ quản trị trên nền tảng Web của SFX tạo điều kiện thuận lợi cho các thư viện sử dụng các quy tắc lưu trữ sở kiến thức toàn diện của SFX nhằm thiết lập duy trì các dịch vụ nối kết phù hợp. Một khi đã được cấu hình phù hợp với nhu cầu nối kết của thư viện, SFX thể phục vụ như kho dữ liệu trung tâm thông tin tạp chí điện tử của thư viện.

· SFX cung cấp công cụ nối kết trích dẫn (Citation Linker), một khổ mẫu Web có khả năng dễ dàng nhúng vào các trang web của thư viện phục vụ như một giao diện xác định thông tin tạp chí điện tử.

· SFX có khả năng tạo ra một danh mục nhan đề tạp chí điện tử theo trật tự xắp xếp bảng chữ có thể tùy biến đối với website của thư viện.

· Kết hợp với dịch vụ MARCit! của Ex Libris, SFX cung cấp các biểu ghi thư mục MARC tùy chọn để có thể tải vào mục lục thư viện hoặc Metalib®, cổng thư viện Ex Libris.

· SFX có thể kiểm tra trực tiếp các yêu cầu chuyển giao tài liệu so với vốn tư liệu trước khi bạn đọc gửi đi những yêu cầu như vậy.

· Thông quan SFX, thủ thư có thể có được thước đo thống nhất về mức độ sử dụng – thông tin quan trọng để quản lý hiệu quả tài nguyên thông tin trên web của mỗi nhà cung cấp.

Thông tin thêm về SFX®:

· SFX® dựa trên tiêu chuẩn OpenURL phát triển đầu tiên bởi Oren Beit-Arie của Ex Libris và Herbert Van de Sompel.

Tham khảo thêm về tiêu chuẩn OpenURL, xin vào:

http://www.niso.org/publications/z3988-2004-r2010

· ”Cơ sở kiến thức” của SFX đứng đầu về phạm vị bao phủ các tài nguyên học thuật, với khả năng mở rộng liên tục và toàn diện các cơ sở dữ liệu nguồn (Sources) và cơ sở dữ liệu mục tiêu vượt xa hơn cả khả năng truy xuất toàn văn thông thường.

· SFX cung cấp một khả năng kích hoạt theo khối dữ liệu (batch activation) đối với ”cơ sở kiến thức” sử dụng thông tin vốn tư liệu của thư viện nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ quản lý truy cập công cộng sẵn có (PAMS – Public Access Managment Services).

· Máy chủ SFX có thể cài đặt tại thư viện hoặc lưu trữ và quản lý bởi Ex Libris thông qua dịch vụ đăng ký thuê bao truy cập SFX sẵn có. Nếu mong muốn, thư viện có thể lựa chọn một trong hai giải pháp, hoặc cài đặt SFX ngay tại thư viện hoặc đang ký thuê bao với dịch vụ quản lý SFX của Ex Libris.

· Sử dụng phân hệ quản trị SFX trên web, thủ thư có thể kiểm soát máy chủ SFX của họ và tự cấu hình các cơ sở dữ liệu mục tiêu phù hợp với nhu cầu cụ thể của đơn vị mình.

· SFX cho phép thư viện cấu hình các dịch vụ phù hợp trên toàn bộ hệ thống của tổ chức hoặc tùy biến phù hợp đối với từng nhóm và người dùng riêng. Ví dụ như dịch vụ ” xin cấp bản quyền”(get copyright clearance) có thể chỉ phục vụ cho đối tượng là nhân viên ở bộ phận dịch vụ kỹ thuật của thư viện, và các dịch vụ chuyển giao tài liệu trực tiếp chỉ sẵn có đối với sinh viên và giảng viên.

· SFX là phần mềm độc lập có khả năng tích hợp dễ dàng với phần lớn các hệ thống tự động hóa thư viện lớn, hệ thống quản lý học tập, cổng điện tử của đơn vị, cũng như với toàn bộ các giải pháp thư viện khác của Ex Libris.

· SFX được tích hợp chặt chẽ với DOI và CrossRef

· SFX tương thích hoàn toàn với Unicode.

· SFX hỗ trợ nhu cầu của một thư viện độc lập, và cũng cả các mô hình thư viện liên kết .

· SFX là công cụ nối kết đáng tin cậy đến các thư viện trên toàn thế giới.

Xem thêm tài liệu: SFX