Ngày nay những người dùng thư viện đang cần tìm kiếm tài nguyên kiến thức học thuật có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Những thư viện nào không đáp ứng được mong muốn của người dùng về tốc độ, dễ dàng trong sử dụng, phù hợp với trải nghiệm khai thác tài nguyên sẽ thường xếp vào hàng thứ hai.

Thách Thức của Thư Viện

Đáp ứng được những mong muốn nhu cầu người dùng ngày càng tăng

Với Primo®, các thư viện có thể ngay lập tức nắm lấy vị trí dẫn đầu trong việc thiết lập những tiêu chuẩn chuyển giao khám phá tài nguyên thông tin. Primo® giải phóng tiềm năng cho thư viện bằng cách cung cấp cho người dùng một giải pháp chọn vẹn cho việc khám phá và chuyển giao các nguồn thông tin số và bản in bất kể định dạng và vị trí.

Một Trải nghiệm mới cho người dùng: Đầy hứng khởi, Nhanh chóng, và Môi trường tích hợp

Nhờ làm chủ những công nghệ tìm kiếm mới nhất và những mô hình tính toán có ảnh hưởng xã hội, Primo® đã vượt xa những đầu tìm kiếm và công cụ tìm kiếm trực tuyến hiện có khác. Với Primo®, các thư viện thúc đẩy khả năng cung cấp sự truy cập vào tài nguyên thông tin điện tử và vật lý (bản in). Bằng làm cho phù hợp và cải thiện kết quả dữ liệu tìm kiếm được, Primo® mang đến cho người dùng thông tin dồi dào, phù hợp bằng gắn kèm những lựa chọn chuyển giao cụ thể và phù hợp ngữ cảnh mà người dùng đang thao tác với chúng.

Những Lợi Ích Chủ Yếu đối với Người dùng

· Tính trực giác – Primo® chuyển giao kết quả tìm kiếm được nhanh chóng và có khả năng phù hợp cao và không đòi hỏi phải đào tạo người dùng.

· Tính năng động – những người sử dụng Primo® không chỉ tìm thấy thông tin mà họ cần mà còn có thể truy xuất được nó phù hợp với quyền truy cập cấp phép bởi thư viện hoặc một liên minh chia sẻ tài nguyên.

· Tính xã hội – cho phép gắn thẻ, phân loại và nhận xét sự đóng góp ý kiến đầy kích lệ cũng như cho phép người dùng có thể chia sẻ kiến thức, và đưa tài liệu thư viện vào không gian nghiên cứu cá nhân của họ.

· Tính toàn diện – người dùng có thể khám phá và truy xuất tài nguyên đa dạng, bao gồm cả tài nguyên không thể tìm thấy theo cách truyền thống trong hệ thống của thư viện.

· Tính linh hoạt – người dùng đi trực tiếp từ kết quả tìm kiếm đến chuyển giao sản phẩm; nhận thêm cả thông tin khác như bài bình hay nhận xét; hoặc lọc lại các kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng trình xem lướt, gắn thẻ, và đưa ra những tìm kiếm mới.

· Khả năng truy cập – người dùng có thể sư dụng sức mạnh của Primo® bất cứ khi nào họ muốn và ở bất cứ nơi nào – trên một Web site thư viện, thông qua một cổng thông tin của đơn vị, hoặc trong những hệ thống quản lý khóa học.

Xây Dựng Dựa Trên Những Ứng Dụng Và Tài Nguyên Của Thư Viện

Primo® tương tác với những môi trường thư viện hiện có và được sử dụng với nhiều loại sản phẩm phần mềm phụ trợ – từ Ex Libris và các nhà cung cấp giải pháp thư viện khác – bao gồm cả Hệ Thống Thư Viện Tích Hợp (ILS), kho lưu trữ số, hoặc nguồn thông tin có khả năng tìm kiếm. Bằng cách chia tách trải nghiệm của người dùng và cơ sở hạ tầng hệ thống phụ trợ, Primo® tối ưu sự khám phá và chuyển giao thông qua tất cả tài nguyên thông tin trong khi vẫn cung cấp cho thư viện một giải pháp thúc đẩy các ứng dụng thư viện viện hiến có, tối đa hóa sự linh hoạt của hệ thống, và tối thiểu hóa tổng chi phí về phải mua quyền sở hữu.

Những Lợi Ích Chủ Yếu Cho Các Thư Viện:

· Giải pháp hoàn chỉnh – từ thu hoạch dữ liệu tới khám phá và chuyển giao, Primo® chuyển giao một khả năng thu hoạch và xử lý dữ liệu tiên tiến từ nguồn dữ liệu nội sinh, sự phong phú của tài sản thư viện, nhóm thông tin theo FRBR, chỉ mục văn bản từ bảng nội dung, thao tác kết quả tìm kiếm theo thời gian thực, và chuyển giao ngay lập tức.

· Tính thích ứng – cấu trúc mở của Primo® cho phép các thư viện có thể tiếp tục làm việc với các ứng dụng văn phòng hiện có, hoặc bổ sung và thay thế những hệ thống trong khi vẫn duy trì một trải nghiệm người dùng thống nhất.

· Khả năng vận hành liên kết – Primo® hỗ trợ cung cấp những chuẩn vận hành liện kết như OAI-PMH, OpenSearch, OpenURL, RSS, SRU/SRW, Z39.50.

· Dễ dàng duy trì – giao diện quản lý đồ họa, số liệu thống kê, và khả năng báo cáo nhanh tạo thuận lợi cho quản lý và cấu hình Primo®, xử lý tất cả thông qua những lần nhấp chuột trên trang Web.

· Khả năng tuỳ biến – Primo® hỗ trợ nhiều mô hình kiểm soát trên toàn tổ chức từ sự vận hành và quản lý tập trung hoàn toàn đến trao quyền tự chủ cho người dùng. Khả năng này cho phép thư viện và liên minh chia sẻ tài nguyên kiểm soát tập trung trải nghiệm của người dùng hoặc tạo điều kiện cho mỗi thư viện đưa ra những trải nghiệm riêng biệt của họ.

Sự phát triển liên tục của các định dạng, công cụ, dịch vụ và công nghệ đã mở ra khả năng tổ chức và quản lý, truy xuất và trình bày vốn tự liệu của chúng ta. Người dùng của chúng ta mong muốn sự đơn giản và chuyển giao ngay lập tức, và hãng Amazon, Google cũng như iTunes là những tiêu chuẩn mà chúng ta có thể dùng để phán xét và so sánh. Hệ thống của chúng đang mờ nhạt đi bên cạnh những công cụ này.

Mục lục thư viện hiện tại được thiết kế một cách nghèo nàn cho nhiệm vụ tìm, khám phá, và lựa chọn các bộ sưu tập tài nguyên ngày một gia tăng trong các thư viện của chúng ta.”

Trích : Rethinking How We Provide Bibliographic Services for University of California, Bibliographic Services Task Force, Final Report: December 2005

 

Ex Libris Primo – Empowering Libraries to Shape the Discovery Experience:

 

 

Xem thêm tài liệu: Primo