uPerform® một công cụ quản nội dung sáng tác giúp chuyển tải các nội dung học tập chất lượng cao đúng mục tiêu tới người học

uPerform® một công cụ quản nội dung sáng tác giúp chuyển tải các nội dung học tập chất lượng cao đúng mục tiêu tới người học. Các tác giả thể dễ dàng tạo bài, biên tập xuất bản các tài liệu dựa trên nhiệm vụ xuất bản, các phỏng các khóa học từ xa, sau đó nhanh chóng triển khai các nội dung cho toàn bộ lực lượng lao động thông qua trang web. 

Người dùng thể dễ dàng hồi đáp chia sẻ với người tạo nội dung giúp tăng hiệu quả chất lượng cho lực lượng lao động của tổ chức.  
Tính năng nổi bật của uPerform
Ghi chép ảo bất cứ một ứng dụng Microsoft Windows hoặc ứng dụng dựa trên nền tảng web để tạo ra một tài liệu đơn nguồn phỏng học tập
Nhanh chóng phát triển triển khai các khóa học dành cho đào tạo lực lượng lao động hiệu quả
Xuất bản các nội dung ở nhiều định dạng bao gồm HTML, PDF, PPT, Word.
Phiên bản hóa, xây dựng, hợp tác lao động, tìm kiếm báo cáo.
Hỗ trợ thực hành dựa trên nền tảng web giúp đỡ trực tiếp theo ngữ cảnh từ các ứng dụng của người dùng cuối
Cung cấp cho người dùng khả năng truy cập vào trang chủ homepage để vào các nội dung yêu thích, để thảo luận để thông báo
Cung cấp cho doanh nghiệp khả năng mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ khi triển khai công việc mang tính toàn cầu sâu rộng
Tích hợp nhanh chóng với các hệ thống quản học tập, bao gồm SCORM các hệ thống quản học tập tuân thủ tiêu thức AICC.
Lợi ích của uPerform
Gắn kết cộng đồng nhân sự
Lĩnh hội cách ứng dụng công nghệ một cách nhanh chóng hiệu quả
Lưu giữ kiến thức đào tạo về công nghệ.
 
 
Hoạt cảnh cho hình ảnh (Course Animations):
Thêm hình động cho văn bản hình ảnh trên một trang khóa học
Chọn hướng hiệu quả trình tự lựa chọn cho mỗi hình ảnh động.
Dễ dàng thêm hoặc loại bỏ một hình ảnh động
Chọn thời gian cho mỗi hình ảnh động.
Nhanh chóng sắp xếp lại các hình ảnh động
 
Hoạt cảnh chuyển tiếp trang (Page Transitions):
  Thêm hiệu ứng chuyển tiếp trang để hiển thị hiệu ứng từ trang này sang trang.
  Chọn hướng hiệu quả trình tự lựa chọn cho mỗi sự chuyển tiếp.
  Dễ dàng thêm hoặc loại bỏ một quá trình chuyển đổi.
  Nhanh chóng áp dụng một quá trình chuyển đổi tất cả các trang trong một khóa học.
 
 
Sửa chữa linh hoạt (Flexible Stencils):
Thêm, chia nhỏ loại bỏ văn bản hoặc hình ảnh.
Thay đổi "kiểu nội dung" ( dụ, thay đổi từ hình ảnh sang văn bản hoặc video).
Sử dụng các thanh điều chỉnh mới để tăng hoặc giảm kích thước của khối thông tin.
 
 
Gán video vào web (Embedded Web Videos):
Sao chép
Dán vào uPerform
thể thêm một hoặc nhiều video trên một trang