Bảo vệ các phương tiện truyền thông: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo mật tệp tin. Mặc dù các phương tiện truyền thông (phim ảnh, truyền hình, phát thanh âm thanh, vở kịch và vân vân) về bản chất là thu thập thông tin cho công chúng, có những lúc thông tin được giữ bí mật cho đến khi sản xuất.Tài liệu trong các Tệp ghi đều là bí mật. Trong cuộc chiến xếp hạng, việc biết trước những gì mà đối thủ đang lên kế hoạch phát sóng là một lợi thế đáng kể. Một tìm kiếm Internet nhanh chóng cho thấy việc rò rỉ các tệp ghi là một vấn đề khá phổ biến.Việc bảo vệ các tệp ghi có vẻ khó khăn bởi vì thông thường một số ý tưởng được lưu hành xung quanh nhóm các nhà văn và nhà phê bình có tổ chức. Sau đó tổ chức ý nghĩ của mình và cho nhóm sản xuất trở lại. Có thể phức tạp hơn bởi vì có thể có bốn tệp ghi tiềm năng đang được lưu hành cùng một lúc với quyết định cuối cùng được đưa ra vào thời điểm cuối cùng có thể trong việc sản xuất.