Bảo vệ sách và tạp chí điện tử: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo mật sách và tạp chí điện tử. Vấn đề lớn nhất với sách điện tử là bản chất của chúng – chúng là sách kỹ thuật số và được chuyển giao qua Internet. Vì vậy, chúng sẽ được thiết kế để tránh việc sao chép và chuyển giao trái phép. Điều này đã tạo ra những vấn đề đặc biệt cho các tác giả và nhà xuất bản – làm thế nào để bạn kiếm tiền trên thị trường và có rất nhiều thiết bị khác nhau phải được hỗ trợ?
Cách tiếp cận giải pháp quản lý quyền số nhằm đáp ứng mong muốn của các nhà xuất bản và người đọc là phải có cách tiếp cận linh hoạt để kiểm soát tài liệu. Phần mềm quản lý quyền số bảo mật các tài liệu PDF vì định dạng đó đáng tin cậy đối với nhiều thiết bị hiển thị. Điều đấy có nghĩa là chỉ cần một định dạng được thiết lập tốt và nhất quán thay vì phải hỗ trợ nhiều định dạng.
Thông thường, một tính năng thiết yếu của việc kinh doanh trên Internet là “hãy thử trước khi mua”, do đó, phần mềm bảo mật tài liệu số giúp các khách hàng tiềm năng mở cuốn sách một vài lần hoặc vài ngày sau lần sử dụng đầu tiên và sau đó nó sẽ khóa lại – hơi giống các hiệu sách nơi bạn có thể đọc một vài trang nhưng không phải là một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn. Hoặc bạn có thể cho khách hàng nhiều ngày để thanh toán, và nếu không thì sách điện tử sẽ không xem được nữa.
Nhà xuất bản có thể nhấn mạnh rằng sách điện tử của họ chỉ có thể đọc trực tuyến hoặc cho phép sử dụng ngoại tuyến và có sẵn trên hệ điều hành Windows, Mac, iOS và Android – và có thể cấp cho khách hàng một số giấy phép cài đặt mà tài liệu sẽ không có khả năng bị đánh cắp. Các tính năng này giúp giải quyết các khiếu nại mà khách hàng không thể chọn thiết bị để đọc tài liệu – đôi khi muốn chuyển đổi từ thiết bị này sang điện thoại khác. Và nếu khách hàng của bạn không muốn cài đặt trình xem thì họ có thể xem sách điện tử của bạn một cách an toàn trực tuyến bằng cách sử dụng Web Viewer.