Bảo vệ Hồ sơ Bệnh nhân, Dữ liệu dùng thử lâm sàng và Truyền thông: Sử dụng Giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ Thông tin bệnh nhân. Sự bảo mật về Thông tin của bệnh nhân luôn là mật mã riêng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tuy nhiên với sự tiến bộ của thời đại kỹ thuật số đã giúp thúc đẩy tốc độ quản lý mà nó mang lại với chi phí thấp hơn. Thật khó để tiết lộ một lượng lớn dữ liệu bệnh nhân vì bạn phải tìm ra hàng tấn giấy, lấy hoặc sao chép nó, và sau đó thử đọc chữ viết tay – một hình thức mã hóa? Nhưng bây giờ, giống như mọi thứ khác, kẻ trộm cắp có thể được thực hiện chỉ với một phút! Vì vậy nhiều quy định về bảo vệ dữ liệu (HIPAA, Chỉ thị về Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu, …) chỉ đưa ra dữ liệu về chăm sóc sức khoẻ như yêu cầu.
Hầu hết mọi người đều biết rằng họ nên mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và trên các máy chủ nhưng ít người hiểu được sức mạnh của việc kiểm soát truy cập ứng dụng quản lý quyền số sẽ mở rộng khả năng tuân thủ các quy định cũng như kiểm soát nội bộ như thế nào. Kiểm soát truy cập quyền đọc số có lợi thế là độ bền tài liệu, cho phép bạn thực hiện các phần mở rộng như kiểm tra bản quyền, ngày kết thúc, ngăn chặn việc trích xuất và xử lý dữ liệu hoặc chuyển giao. Bạn cũng có thể xóa người dùng và hủy quyền truy cập vào các tài liệu nếu cần. Đây là tất cả các tính năng quan trọng để xử lý dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, khả năng đăng nhập chính xác vào tài liệu và nếu chúng được in tạo ra một hồ sơ mạnh mẽ cho kiểm toán viên và nhân viên tuân thủ để xem xét.