Bảo vệ thông tin tư vấn về Thuế: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ thông tin về thuế.Việc giới thiệu các dịch vụ Internet cho phép các chuyên gia tư vấn Thuế mở rộng thị trường và rút ngắn thời gian để cập nhật việc tư vấn vì các quy định về thuế đã bị thay đổi. Tư vấn về Thuế không chỉ còn dành cho doanh nghiệp nữa (mặc dù hầu hết các giao dịch đều thực hiện tại đó), mà còn dành cho khách hàng cá nhân, những người cần được tư vấn cho vấn đề của họ. Các tính năng quan trọng của tư vấn thuế là Nhà tư vấn không muốn lời khuyên chung của họ được thông qua và không bên nào muốn những lời khuyên có thể dễ dàng tiếp cận mọi người bởi vì nó chắc chắn chứa thông tin nhạy cảm cao.
Đối với việc tư vấn thuế, giải pháp quản lý quyền số là một giải pháp lý tưởng. Nó có thể được thiết lập nhanh chóng và thực hiện bởi khách hàng để hoạt động với định dạng phù hợp nhất. Các tài liệu mật có thể được nằm trong máy tính bảng, được đưa tới các cuộc họp hoặc nghiên cứu trên máy bay mà không phải lo lắng rằng chúng có thể bị chặn hoặc đánh cắp. Tài liệu có thể được xuất sang USB để có thể được xem ngoại tuyến và có người dùng không phải cài đặt bất kỳ phần mềm trình xem nào cả.
Các tài liệu được bảo vệ riêng có thể được gán cho các khách hàng cụ thể và bị khóa vào máy của khách hàng để chúng không thể chia sẻ được. Và nếu người dùng coi mỗi khách hàng là một ‘ấn phẩm’ thì người dùng có thể phát hành các tài liệu PDF mới được bảo vệ hoặc cập nhật cho ấn phẩm đó và họ có thể truy cập ngay và khách hàng của bạn luôn có quyền truy cập lập tức vào thông tin mới nhất. Có thể thu hồi thông tin cũ hoặc thông tin không chính xác và các tài liệu hết hạn vào một ngày nhất định hoặc đã thực hiện một số hoặc chế độ xem/in.